nieuwe plantenmonitoring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuwe plantenmonitoring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuwe plantenmonitoring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Nieuwe plantenmonitoring - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Nieuwe plantenmonitoring. Baudewijn Odé. Historie. Lange traditie (1900 - nu) Doelstelling zo veel mogelijk km-hokken maximaal Nauwelijks herhalingen in zelfde jaar Nauwelijks standaardisatie (werken met streeplijst) Maar wel heel veel data!. Gegevensbeschikbaarheid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nieuwe plantenmonitoring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historie

Historie

 • Lange traditie (1900 - nu)
 • Doelstelling zo veel mogelijk km-hokken maximaal
 • Nauwelijks herhalingen in zelfde jaar
 • Nauwelijks standaardisatie (werken met streeplijst)
 • Maar wel heel veel data!
mogelijkheden trendanalyse

Mogelijkheden trendanalyse

 • Veel appels en peren
 • Beperkt zicht op trefkans van soorten
 • Weinig herhalingen (meest bij losse waarnemingen)
 • Risico vertekening door meer/minder waarnemersinspanning
 • Knelpunt: trends niet op korte termijn te genereren (10-25 jaar, 5x5km)
meetdoel typische soorten

Meetdoel Typische soorten

 • Nederland is gehouden aan gunstige SVI van Typische soorten
 • Risico dat de SVI van Habitattypen ook ongunstig is
 • Behoefte aan actuele trend- en verspreidingsinformatie (<10 jaar)
 • Eigenlijk behoefte aan een jaarlijkse update van de RL-status
 • Afgelopen jaren meegenomen in Verspreidingsonderzoek (km-gegevens, losse waarnemingen en gerichte actualisatie)
 • Nu niet afdoende
nieuw meetnet het nieuwe strepen

Nieuw meetnet: Het Nieuwe Strepen

 • Doel is trends in aantal bezette 5x5 hokken
 • Meten per 1x1km, partieel onafhankelijk dubbel
 • Standaardisatie bezoek (te besteden tijd, periode)
 • Maar standaardisatie hoeft niet heel strikt; toepassing van occupancy modellen poetst systematische verschillen in methoden weg in de tijd (”standaardisatie achteraf”)
 • Alle soorten (incl. Typische soorten)
 • In 2011 proefjaar (heide)
 • Start in 2012
  • 300 Km-hokken met natuurterrein én typische soorten
  • Gespreid over FG-regio’s
  • Niet heel recent al geïnventariseerd
veldmethode het nieuwe strepen

Veldmethode Het Nieuwe Strepen

 • Reserveer km-hok (liefst reeds gereserveerd hok)
 • Gebruik protocol (Beperkte tijdbesteding, binnen 2 weken veldseizoen, alle biotopen doorkruisen)
 • Gebruik streeplijst en streep alle zekere determinaties aan
 • Ook enkel bezoek mag, zelfs buiten te reserveren hokken
het nieuwe strepen 2012 resultaat

Het Nieuwe Strepen 2012, Resultaat

 • 186 streeplijsten
 • 75 hokken 2/3x
 • 179 soorten/hok
 • 33.000 waarn.
 • 1226 soorten
 • 178 Typische s.
 • 100-120 soorten met betrouwbare trefkans/occ.
het nieuwe strepen 2012 leermomenten

Het Nieuwe Strepen 2012, Leermomenten

 • Floristen-vrijwilligers niet gewend aan korte bezoeken (“inventarisatie is onvolledig”)
 • Floristen-vrijwilligers niet gewend aan de (beperkte) standaardisatie (“protocol is moeilijk”)
 • Floristen-vrijwilligers niet gewend aan herhaling (“voelt alsof je gecontroleerd wordt”)
 • Communiceer nut van tweede inventarisatie voor compleetheid en mogelijkheid om extra gegevens te verzamelen
 • Zorg voor meer hokken in de buurt van vrijwilligers
 • Benadruk ook belang van enkele bezochte hokken
 • Begin op tijd met beschikbaar stellen van te reserveren hokken en zorg dat Districtcoördinatoren zelf ook werven voor deelname
 • Om grip te krijgen op (zeldzamere) Typische soorten moet de deelname omhoog
 • Voor echt zeldzame soorten blijven aanvullende gerichte inventarisaties van belang
het nieuwe strepen 2013

Het Nieuwe Strepen 2013

 • 500 km-hokken
 • Bij geselecteerd in slecht bezochte provincies
 • Nu al meer dubbele hokken (82, grijs)
 • Doelstelling 200 dubbel bezocht
resumerend

Resumerend

 • Hoopgevende ontwikkeling op vroegtijdiger trendinformatie
 • Betekent voor floristen meer standaardisatie (hoewel niet zo streng als andere NEM-meetnetten)
 • Door occupancy modelling kunnen we volstaan met beperkte standaardisatie veldwerk
 • Alleen succes alleen als we meer deelname genereren!
 • Voor echte zeldzame soorten moet aanvullend onderzoek worden gedaan