Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları - PowerPoint PPT Presentation

avrupa birli i hayvanc l k politikalar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları

play fullscreen
1 / 9
Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları
362 Views
Download Presentation
celerina-andeana
Download Presentation

Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 1.-Sığır ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta

  2. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 3.Kuru Yem

  3. AB Hayvancılık Politikaları Kuru Yem Amaç • Hayvanların beslenmesi için toplulukta üretilen proteinleri artırmak Düzenleme ;1978 Son şekli;1995 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

  4. Kuru Yem AB Hayvancılık Politikaları Düzenlemeye Konu Ürünler • Yonca unu ve paleti, • Yonca, korunga, üçgül, acı bakla, burçak (veya fiğ) ve benzeri yem bitkileri, gazal, yem bezelyesi,gazal boynuzu, • Yonca veya çayır otundan elde edilen protein konsantreleri ve yukarıda sıralanan ürünlerin dehidrate (suni kurutulmuş) konsantreleri, Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

  5. Kuru Yem AB Hayvancılık Politikaları Destekler • Kuru yem üreticilerine ton başına belli bir yardım ödenir, • Suni kurutulmuş yemde, güneşte kurutulmuş yeme göre daha fazla(maliyet nedeniyle) yardım ödenir, Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

  6. Kuru Yem AB Hayvancılık Politikaları Destekler • Yardıma konu olabilmesi için yemin belli minimum kalite standartlarını karşılaması gerekir, • Sorumluluğu üstlenen, üretici ile yem kurutma veya işleme konusunda kontrat yapması gerekir, Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

  7. Kuru Yem AB Hayvancılık Politikaları Destekler • En yüksek garanti miktarı, suni kurutulmuş yem için 4.412.400 ton, güneşte kurutulmuş yem için ise 443.500 tondur, • Bu miktarlar, ulusal garanti miktarları olarak ülkelere pay edilir, Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

  8. Kuru Yem AB Hayvancılık Politikaları Destekler • Garanti edilen miktarların, herhangi bir şekilde aşılmasını cezalandırmak üzere, bir denkleştirici mekanizma oluşturulmuştur. Bununla garanti edilen tüm miktarın aşılması halinde yardım miktarı azaltılır. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ,2003

  9. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim 3.-Kuru Yem SON