Download
antiikin kirjallisuus 800 ekr 300 jkr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANTIIKIN KIRJALLISUUS (800 eKr. – 300 jKr.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANTIIKIN KIRJALLISUUS (800 eKr. – 300 jKr.)

ANTIIKIN KIRJALLISUUS (800 eKr. – 300 jKr.)

184 Views Download Presentation
Download Presentation

ANTIIKIN KIRJALLISUUS (800 eKr. – 300 jKr.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANTIIKIN KIRJALLISUUS(800 eKr. – 300 jKr.)

  2. Yleistä: • Antiikin Kreikan kirjallisuus sai alkunsa sai alkunsa n. 800-500 vuotta ennen nykyisen ajanlaskumme alkua, ja sen katsotaan saaneen päätöksenä 300 vuotta jälkeen ajanlaskumme alun. Antiikin Kreikan kirjallisuus muokkasi vahvasti koko kyseisen aikakauden kulttuuria, ja loi vahvan pohjan Antiikin Rooman kirjallisuudelle. • Antiikin Kreikan kirjallisuudelle oli tyypillistä selkeä kirjoitustyyli, sopusuhtaisuus sekä symmetrisyys tekstissä. Antiikin kirjallisuus jaettiin karkeasti kolmeen pääosaan: arkaainen kausi, hellenistinen kausi sekä klassinen kausi.

  3. Arkaainen ja klassinen kausi • Alkoi n. 600 vuotta ennen ajanlaskumme alkua • Kreikassa miehillä oli paljon vapaa-aikaa, mikä lopulta johti kreikkalaisten vahvaan tieteen ja kulttuurin ihannointiin -> heijastui kirjallisuuteen • Uskonnon legendat ja myytit iso osa aikakauden kirjallisuutta • Kreikan klassinen kausi voidaan joissain yhteyksissä liittää myös arkaaiseen kauteen, koska kyseiset kaudet olivat tyylipiirteiltään hyvin samanlaisia. Klassinen kausi kuitenkin vaikutti Kreikkaan ja sen kulttuuriin vahvimmin arkaaisen kauden jälkeen, eli n. 400 v. ennen ajanlaskumme alkua.

  4. Hellenistinen kausi • Voidaan jakaa hellenistiseen ja roomalaishellenistiseen kauteen • Alkoi, kun Aleksanteri Suuri teki valloitusretkiä Kreikkaan-> idän ja lännen kulttuurit sekoittuivat • Valloitusretket hioivat Kreikan yhteiskuntaa ja kulttuuria yhtenäisemmäksi, ja muutti samalla kansan ihannoimia arvoja ja yhteiskunnallista rakennetta -> heijastui kirjallisuuteen suurina rakenteellisina muutoksina

  5. Kirjallisuustyylit • Eeppinen runous – suullisesti kerrotun perimätiedon avulla välitettyä runoutta esim. Odysseia • Lyyrinen runous – säestettynä lyyralla, kuorolla tai tanssijoilla, yleisin tyyli elegia eli poliittinen runo • Filosofia – Aikakausi loi pohjan länsimaiselle kulttuurille ja ajattelulle, kukoisti erityisesti klassisella kaudella esim. Aristoteles & Sokrates • Lääketiede – Seuraus filosofiakirjallisuudesta, tutkittiin terveyttä itsessään

  6. Draamakirjallisuus • Komedia – Jaettiin vanhaan ja uuteen komediaan. Vanha komedia otti esille yhteiskunnallisia epäkohtia ja pilaili niiden kustannuksella, uusi komedia pilkkasi lähinnä sen ajan ihmishenkilöitä • Tragedia – Näytelmiä, joita alun perin käsikirjoitettiin Dionysos-jumalan kunniaksi. Tunnetuimpia kirjoittajia mm. Sofokles & Aiskhylos • Retoriikka – Sofistit eli ”retoriikan opettajat” kiersivät arkaaisella kaudella ympäri Kreikkaa, ja opettivat kirjoittajille sekä poliitikoille retorisen kirjoituksen taitoja, sekä retoristen puheiden kirjoittamista

  7. Homeros • Homeros syntyi todennäköisesti 700-luvulla eaa. Vähä-Aasiassa tai Kreikassa • Homeroksen kirjoittamat Ilias ja Odysseia ovat vanhimmat Kreikkalaisesta kirjallisuudesta säilyneet teokset • Ne ovat kirjoitettu muinaiskreikan joonia- laisella murteella • Aikanansa häntä pidettiin historiallisena, mutta nykyään tutkijat ovat kyseenalaistaneet sen. • Elämänkerrat Antiikin ajalta kuvaavat, että Homeros oli kiertävä laulaja ja runot taas viittaavat ylhästön hoveissa toimivaan laulajaan

  8. Lähteet: • http://fi.wikipedia.org/wiki/Homeros • Otava Särmä • http://www.uusikaupunki.fi/~ramiett/antiikki.html • http://ai-5-2-tyylikaudet.wikispaces.com/Antiikin+Kreikan+kirjallisuus • http://fi.wikipedia.org/wiki/Antiikin_kirjallisuus