a t r s a kult ra n h ny sszef gg se n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A tér és a kultúra néhány összefüggése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

A tér és a kultúra néhány összefüggése - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

A tér és a kultúra néhány összefüggése. Csatári Bálint geográfus, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Kecskemét cs a tbal @rkk .hu. Vázlat. Néhány előzetes megfontolásra ajánlható gondolat Térfejlődés és a kultúra összefüggései Új elemek a „térben” és a „vidéki térfejlődésben”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A tér és a kultúra néhány összefüggése' - cedric-greene


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a t r s a kult ra n h ny sszef gg se

A tér és a kultúra néhány összefüggése

Csatári Bálint geográfus,

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

Kecskemét

csatbal@rkk.hu

v zlat
Vázlat
 • Néhány előzetes megfontolásra ajánlható gondolat
 • Térfejlődés és a kultúra összefüggései
 • Új elemek a „térben” és a „vidéki térfejlődésben”
 • Miről kellene közösen gondolkodnunk?
 • Záró megjegyzések
n h ny el zetes gondolat eur p r l
Néhány előzetes gondolat – Európáról
 • J. Delors: „..olyan Európáról álmodozom, amelyik úgy gondozza mérhetetlen kulturális örökségét, hogy annak meg kell, hogy legyen a gyümölcse..”
 • C.Shore:”…Európa kulturális sokszínűségének élménye megszámlálhatatlanul sokféleképpen lett a mindennapi élet fontos dimenziója”
 • B. Parekh: „Az európai együttélés megkívánja a közös jóváhagyás „kikényszerítését” közös politikai érdekek és kulturális szokások révén”
 • A. Amin: „A helyi, nemzeti és európai identitások kulturális sztereotípiák körül stilizálódnak..”
a t r s a kult ra bonyolult k lcs nhat sai
A tér és a kultúra bonyolult kölcsönhatásai
 • Minden, ami a társadalom sajátos és sokoldalúan megadható földrajzi környezetének része, az része a kultúrának is.
 • „Utószava” a kultúra = lakás-, építészeti-, gazdálkodási-, termelési-, agrár-, kert-, viselkedési-, mentális-, nyelvi-, népi-, falusi-, városi -, települési-, táji-, stb.
 • A kulturális hagyományok legalább olyan fontosak lehetnek a tér fejlődésében, mint maga a környezet, amelyben élünk.
 • A kultúra térbeli szerepének „kiteljesítéséhez” a társadalom „környezeti percepciójának” a mainál lényegesebb alaposabb ismeretére volna szükség.
a geogr fia behaviorista forradalma cs falvay z nyom n
A térproblémák – miliő

1960 térbeli elrendeződés

1970 élettér

1980-90 identitás

Paradigma - szerepmechanikus – formalista – kivülálló

Kontextualista – mechanikus – se kint se bent

kontextualista – belül-lévő

A geográfia „behaviorista” forradalma (Cséfalvay Z. nyomán)
a t r k l nb z szeml let megk zel t sei farag l nyom n
Kistérség, táj, vidéki körzet

Kohézió és lokalitás

Autonómia és valós közösség

Érzék és érzelem

Helyi tradíciók és kulturális meghatározottság

Konklúzió:

A hely és a fej fontossága!

(Nemes Nagy József)

Régió, ország

Verseny és regionalitás

Centralizáció és formalizált struktúrák

Érdekek és számítás

Transzkulturális és plurális hatások

Konklúzió:

A tér és a tudás fontossága!

(Csatári Bálint)

A tér különböző szemléletű megközelítései (Faragó L. nyomán)
a lok lis t rbeli strat gi k viszonya a tud shoz s a kult r hoz g feket e vanyom n
A kultúra, a tudás a verseny eszköze

Külső kapcsolatok

High tech, tudásbázisok

Innovációs centrumokhoz való kapcsolódás

Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások

A kultúra,a tudás a kohézió eszköze

Belső hálózatok

Low tech

Saját innovációk

Non profit szféra

Regionális és kistérségéi identitás erősítése

A lokális (térbeli) stratégiák viszonya a tudáshoz és a kultúráhozG. Fekete Évanyomán)
ter leti k l nbs gek
Területi különbségek
 • A kulturális intézményi alapellátásban, annak sűrűségében, látogatottsági, vagy kihasználási intenzitásában – térben szinte teljesen – elkülönülve jelennek meg a városias és a vidékies kulturális aktivitások, azok jellege és mássága is. Mindkettő egyaránt fontos, de másért.
 • A két szélsőségesen különböző kulturális fogyasztású tértípus között, méretüket és hatásukat tekintve is átmeneti helyzetűek, de kiemelkedően fontosak, a kis- vagy középvárosok.
a lokalit s fel rt kel d kult r ja
A lokalitás felértékelődő kultúrája(?)
 • Posztmodern és posztmateriális (vidéki) értékek növekvő szerepe (egyedi termékek, természetesség,)
 • Az egészséges és fenntartható környezet (kulturálisan is jelentős) élet-elemei
 • A kreatívitás és tudás jelentősége
 • „Glokalilázáció”
 • Lokális gazdaság felértékelődése
hogyan gondolkodjunk a vid ki kult ra t rs gfejleszt szerep r l
Hogyan gondolkodjunk a„vidéki kultúra” térségfejlesztő szerepéről?
sszegz s
Összegzés
 • A kultúra szerepe nőni fog.

(Félő, hogyha elvész a „saját kultúra”, akkor az „integrált kultúra” sem lesz sikeres.)

 • A „saját kultúra 1.”: egy társadalom vagy társadalmi csoport szellemi és anyagi, értelmi és érzelmi megkülönböztető jegyeinek összessége (UNESCO def.)
 • A „saját kultúra 2.”: életmódnak, az emberek alapvető jogainak, az értékrendszereknek, a hagyományoknak és a hitnek az együttese.
melyek a lehets ges kutat si elemz si teend k k z s projekt nkben
Melyek a lehetséges kutatási-elemzési teendők közös projektünkben?
 • Vegyük sorra és értékeljük közösen a lokális (vidéki) kultúra legfontosabb tényezőit az INNOAXIS mintaterületeinken?
 • Vizsgáljuk meg a „multi-kulturalitás” ténylegesen ható térfejlesztő elemeit!
 • Javasoljunk a (lokális és kreatív) kultúra – gazdaság fejlesztéséhez végiggondolt programokat!
ad