slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ролята на горите в живота ни PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ролята на горите в живота ни

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ролята на горите в живота ни - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Ролята на горите в живота ни. Изготвили:Боряна и Венислава 12 а.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ролята на горите в живота ни' - cedric-adams


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ролята на горите в живота ни

Изготвили:Боряна и Венислава 12 а

slide2

Една трета от територията на България е гори и едва 4% от тях са недокоснати от човешка дейност. Горите ни дават много повече от дървесина. Те опазват водата, която пием, пречистват въздуха, който дишаме, спират ерозията и свлачищата. Българската гора е убежище за 43 световно застрашени вида растения и животни.

slide3

Горите на България трябва да се опазват и стопанисват добре.Сега на гората се гледа само като на място за добив на дървесина. Всяка минута в България 10 м³ дървета се отсичат и превръщат в дървен материал.

slide4

Дърветата имат много по-голямо влияние върху климата, отколкото се считаше досега. Това е изводът, който правят в резултат на своите проучвания екип учени.

Иглолистните гори в северните зони отделят т.нар. терпени, на които се дължи спесифичния им аромат.

slide5

Tерпените способстват за уплътняване на облаците над горите, като водните пари се превръщат в аерозоли. По-плътните облаци отразавят слънчевите лъчи и така водят до понижаване на температурата.„Можем да гледаме на горите като на естествени климатици”.

slide6

Климатът е една финна, балансирана система, така че този ефект е достатъчен, за да понижи температурите над значителни по площ области. Това е още една много сериозна причина да пазим горите.Tерпените се отделят и от другите дървесни видове, така че направените изводи важат за всички гори, включително и тропическите джунгли.

slide7

България е сред страните с най-много гори на кв. км в Европа, повече от една трета от територията на страната ни е заета от широколистни и иглолистни растителни видове.Те са жизнено необходими за живота ни.В последните години обаче сме свидетели на унищожението на стотици хиляди хектари от този безценен ресурс. Всеки ден в България изчезва по една гора!

slide8

Най-много въглерод се съдържа в горите от високите земи на Централна Виктория, Австралия,

slide9

Oбщото убеждение е, че в тропическите гори се съхранява най-много въглерод, защото те са най-продуктивни и имат най-бърз растеж.

В тропическите гори мъртвата растителност се разгражда много бързо и въглеродният диоксид се отделя в атмосферата. От друга страна, умерено влажните гори са достатъчно топли, за да осигурят добри темпове на растеж. Мъртвият растителен материал там се разпада много по-бавно.

slide10

Откритието засилва ролята на горите за съхранението на въглерод и смекчаване на климатичните промени

slide12

По-голямата част от въглерода е в дървесната биомаса и почвите и не всичко от тях изгаря при пожар. Най-добрият вариант е да пазим горите от унищожение, а не да се чудим как да създаваме нови, след като убием старите.

Горската промишленост има опасения, че ако целият този въглерод се складира в горите и мъртвата растителност се оставя в тях, вероятността от пожари и съответно отделяне на много въглерод, се засилва много.

slide13

Ерозията на почвата е най-широко разпространена из интензивно обработваните земи в. Проявява се където растителната покривка е рядка или нарушена. Изсичането на горите е предпоставка за ерозия.

slide14

ПРОМЕНИТЕ В ПРИРОДНАТА ОКОЛНА СРЕДА, все по-често биват свързвани с наличието на горски масиви в една или друга точка на Планетата. Изсичането на значителни пространства от Амазония.Слабо-контролируемите химически мощности в южната част на Балканския Полуостров, тежко увреждат горските масиви в сърцето на Скандинавия.

slide15

Никой не би отрекъл, че върху състоянието на Природната Околна Среда оказват влияние и космогонни силии наличието на озонови дупки. Независимите правителствени организации направиха достатъчно ,за да може Човечеството да се обърне с лице към Проблемите.

slide16

КрАй

Използване на Информация : http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0

http://wwf.panda.org/bg/what_we_do/forests/

http://search.pomagalo.com

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0