dopravn v chova konkr tn zm ny v rvp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOPRAVNÍ VÝCHOVA konkrétní změny v RVP PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOPRAVNÍ VÝCHOVA konkrétní změny v RVP

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

DOPRAVNÍ VÝCHOVA konkrétní změny v RVP - PowerPoint PPT Presentation

cecily
138 Views
Download Presentation

DOPRAVNÍ VÝCHOVA konkrétní změny v RVP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DOPRAVNÍ VÝCHOVA konkrétní změny v RVP Mgr. Judita StuchlíkováMINISTERSTVO DOPRAVY - BESIP

  2. DOPRAVNÍ VÝCHOVA • Klíčový prvek v oblasti bezpečnosti silničního provozu • Předávání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností dětem a mládeži • Budování tzv. hodnotového systému – kvalitně pojatá DV ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu, formuje také zásadní postoje nastupující generace v oblasti sociálních vztahů

  3. KONCEPT DOPRAVNÍ VÝCHOVY – priority pro rok 2013 • Snaha o koncepční pojetí výuky DV od MŠ, ZŠ (1. a 2. stupeň) – navzájem provázaný systém • Příprava metodik + paralelně příprava podpůrných výukových materiálů • Probíhající práce na koncepci výuky DV na 2. stupni ZŠ • Střední školy – multimediální představení mířící na emoce studentů + řízené diskuse s mladými lidmi 15 – 24 let (zřetel na dlouhodobé socioekonomické a emocionální následky závažných dopravních nehod)

  4. Zdroj: ETSC

  5. Příčiny úmrtí dětí při dopravních nehodách • R. 2012 – 14 usmrcených dětí, tj. o dvě děti více než v roce 2011 • Z toho 6 dětí – chodci (+ 2 děti) a 8 dětí – spolujezdci v osobních automobilech (3 děti vzadu v dětské sedačce, 2 děti vpředu v dětské sedačce, 2 děti nepřipoutané a 1 dítě na zadní sedačce připoutané) Zdroj: www.policie.cz

  6. Pomůcky pro výuku DV na ZŠ (1/2) • www.ibesip.cz • http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova • Cíle, principy DV pro předškolní děti, žáky I. a II. stupně ZŠ a mládež • Tematický plán dopravní výchovy • Informace o dopravní soutěži mladých cyklistů • Informace o dětských dopravních hřištích

  7. Pomůcky pro výuku DV na ZŠ (2/2) • http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/zaci-zakladni-skoly • Interaktivní testy (1. – 9. ročník ZŠ) • Podklady pro výuku DV na ZŠ • Výběr metod a forem práce • Legislativní rámec – začlenění DV do současného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání • Metodické a jiné materiály pro výuku DV (ke stažení, průběžně aktualizováno) • Užitečné odkazy, doporučená literatura

  8. Děkuji za pozornost Mgr. Judita StuchlíkováMINISTERSTVO DOPRAVY - BESIP judita.stuchlikova@mdcr.cz