Ўзбекистон республикаси
Download
1 / 14

?????????? ???????????? ?????? ?????????? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Ўзбекистон республикаси давлат статистика қўмитаси.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ???????????? ?????? ?????????? ????????' - cecily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4252162

Ўзбекистон республикасидавлат статистика қўмитаси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 17 январдаги топшириқларидан келиб чиқиб Давлат статистика қўмитаси томонидан тадбиркорлик субъектларидан ҳисоботларни тўлиқ электрон кўринишда қабул қилиш бўйича олиб борилаётганишлар тўғрисида

Маърузачи: Б.Тўраев

Тошкент ш., 2014 йил 11март


4252162

 • Расмий сайт орқали фуқароларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш бўйича

 • 6 та базавий ва 4 қўшимча интерактив хизматлар кўрсатилмоқда


4252162

 • Фирма номларини электрон тарздазахирагаолишахбороттизимижорийэтилишиорқали талабномаларникўрибчиқиш вақтиаввалги2 ишкунидан4 ишсоатигачақисқартириш имкониниберди.

 • Фирма номларини электрон захиралаш тизими орқали 153 мингдан ортиқ фирма номлари захирага олинган ҳамда ўртача камида 2 тн қоғоз сарфини тежашга эришилган. Бу эса минглаб тадбиркорлик субъектлари муассисларини вақти ва йўл харажатларининг тежалишига олиб келган.


4252162

 • 2013 йилнинг бошида “eStat 2.0” Давлат статистика ҳисоботларини электрон кўринишдатақдим этиштизими” дастурий таъминоти бўйича ишлар тўлиқ якунланди ва тадбиркорликсубъектлариучунбарча142 тадавлат статистика ҳисоботларини электрон шаклдатақдим этишимкониятияратилди.

  «eStat 2.0» тизими Интернет тармоғи орқали электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда давлат статистика ҳисоботларини электрон кўринишда тайёрлаш ва статистика органларига тақдим этишга мўлжалланган.


4252162

 • Ҳисоботларни электрон кўринишдатақдим этилишинитаъминлайдиганмахсусавтоматлаштирилганахбороттизимдансамаралифойдаланишҳамда буборадамутахассисларватадбиркорларсаводхонлигиниоширишмақсадида, марказдавареспубликамизнингбарчавилоятларидадавлат статистика органларинингмутахассислариватадбиркорликсубъектлариучуналоҳида ўқув курслариташкилэтилди.

 • Шубиланбирга, тадбир-корликсубъектларибиланкенгқамровли тарғибот-ташвиқот ишлари, жумладансеминарлар, “Очиқ эшикларкуни” вабошқа тадбирларамалгаоширилиб, бунда асосийэътиборстатис-тикаҳисоботларини электрон шаклдатақдим этиштизиминиянадаоммалаштириш, электроншаклдагиҳисоботлар сониникескиндаражадаоширишмасалаларигақаратилди.


4252162

2013 йилда тадбиркорлик субъектларидан қабул қилинган статистик ҳисобот шаклларидан 86,0 фоизи электрон кўринишда тақдим этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич 2012 йилга нисбатан 3,4 марта ошган.

Электрон шаклдаги ҳисоботлар сонининг кескин ошиши натижасида, ҳисобот шаклларини чоп этиш харажатлари 2012 йилда 293,3 млн. сўмни ташкил этган бўлса, 2014 йил учун ушбу харажатлар қарийб 150 млн. сўмга қисқартирилиб, 144,2 млн. сўмни ташкил этди. Шунингдек, ҳисоботларни чоп этиш учун сарфланадиган қоғоз миқдори 2012 йилга нисбатан 65,6 фоизга ёки 69 тоннага қисқарди.


4252162

Вазирлар Маҳкамасининг шу йил 17 январдаги 2013 йилда республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунларига бағишлаб ўтказилган йиғилишида, муҳтарам юртбошимиз томонидан Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси билан бир қаторда, Давлат статистика қўмитаси тизими бўйича 2014 йил охирига қадар давлат статистика ҳисоботларини тақдим этиш ва ҳужжатлар айланишининг электрон шаклига тўлиқ ўтилишини таъминлаш бўйича аниқ вазифалар белгилаб берилди.

Ушбу белгиланган вазифаларни ўз вақтида ва тўлиқ амалга оширилишини таъминлаш мақсадида, Давлат статистика қўмитаси томонидан, Давлат солиқ, божхона қўмиталари ва Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат қўмитаси билан ҳамкорликда, ҳисоботларни тақдим этиш ва ҳужжатлар айланишининг электрон шаклига тўлиқ ўтиш жадвалинитасдиқлашни кўзда тутувчи қўшимча комплекс чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, шу йил 3 февралда тасдиқланди.


4252162

Мазкур январдаги 2013 йилда республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунларига бағишлаб ўтказилган йиғилишида, муҳтарам юртбошимиз томонидан Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси билан бир қаторда, Давлат статистика қўмитаси тизими бўйича 2014 йил охирига қадар давлат статистика ҳисоботларини тақдим этиш ва ҳужжатлар айланишининг электрон шаклига тўлиқ ўтилишини таъминлаш бўйича аниқ вазифалар белгилаб берилди.ҳужжат, ҳисобот тақдим этувчисубъектлартомониданйилохиригача статистик ҳисоботларни 100 фоиз электрон шаклдатақдим этишлариучунзарурқулайликлар яратиш, жумладантадбиркорликсубъектларисаводхонлигиниошириш, уларгаэлектроншаклдаҳисоботларни тақдим этишдаамалийвамаслаҳат ёрдамикўрсатиш, ҳудудларнинг техник таъминланганликдаражасинитаҳлил қилиш ва уни янадаяхшилашбўйичатаклифлартайёрлашкабимасалаларниўз ичига олган.

Чора-тадбирларрежасидаолдимизгақўйилган вазифаларнисўзсизбажарилишинитаъминлашбўйичазарурвазифаларкўрсатилганбўлиб, ижрочиларвабажаришмуддатларианиқ белгилабқўйилди.


4252162

Бундан ташқари, шу йил январь ойида Қўмита томонидан тадбиркорлик субъектлари билан кенг қамровли тушунтириш-профилактика ишларини ташкил этилишига йўналтирилган алоҳида чора-тадбирлар режаси тасдиқланиб, ҳозирги кунда унинг ижроси амалга оширилмоқда.

Жумладан, январь-февраль ойларида, давлат статистика органлари томонидан тадбиркорлик субъектлари учун жойларда 465 та семинарлар, оммавий ахборот воситаларида 515 марта чиқишлар ташкил этилиб, 9300 та қўлланмалар тарқатилди ва тушунтириш-тарғибот ишлари билан 33 минг тадбиркорлик субъектлари қамраб олинди.


4252162

2014 ойида Қўмита томонидан тадбиркорлик субъектлари билан кенг қамровли тушунтириш-профилактика ишларини ташкил этилишига йўналтирилган алоҳида чора-тадбирлар режаси тасдиқланиб, ҳозирги кунда унинг ижроси амалга оширилмоқда.йилохиригақадар барчаҳисоботларни электрон шаклдақабул қилишга тўлиқ ўтилишинитаъминлашучунзарурчора-тадбирлар:


4252162

Маданият ва спорт ишлари вазирлиги ваСоғлиқни сақлаш вазирлиги тизими бўйича статистик ҳисоботларни тақдим этиш

СХЕМАСИ

Туман (шаҳар) бўлимлари

Вилоятларбошқармалари

Ташкилотлар

Давлат статистика қўмитаси

Вазирликлар


4252162

ФХДЁ органлари томонидан вазирлигирасмийлаштириладиган “Туғилганлик”, “Ўлим”, “Никоҳ тузилганлиги” ва “Никоҳдан ажралганлик” ҳолатлари тўғрисидаги гувоҳномалар, Ички ишлар органлари томонидан расмийлаштириладиган фуқароларнинг “Кўчиб келиш” ва “Кўчиб кетиш” варақалари статистика органларига қоғоз шаклида тақдим этилади. Мисол учун, 2013 йилда ушбу органлар томонидан қарийб 1,5 млн дона қоғоз шаклидаги ҳужжатлар расмийлаштирилган ва қайта ишлаш учун статистика органларига тақдим этилган.


4252162

Давлат статистика тизими олдига қўйилган вазифаларнинг тезкор ва сифатли бажарилишини таъминлаш, интерактив давлат хизматлари рўйхатини кенгайтириш ва самарадорлигини ошириш мақсадида, қуйидаги йўналишларда ишларни олиб бориш режалаштирилмоқда:


4252162

 • Ўзбекистон республикаси қўйилган вазифаларнинг тезкор ва сифатли бажарилишини таъминлаш, интерактив давлат хизматлари рўйхатини кенгайтириш ва самарадорлигини ошириш мақсадида, давлат статистика қўмитаси

ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАҲМАТ!


ad