slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ТЕМА 3 : ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

ТЕМА 3 : ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ - PowerPoint PPT Presentation


  • 209 Views
  • Uploaded on

РАЗДЕЛ І ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО. ТЕМА 3 : ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ. 1. Генериране на обемни елементи. При генериране на обемни елементи е необходимо да се извърши следното:  начертава се груба скица (затворен контур) с помощта на двумерни контури;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ТЕМА 3 : ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ' - cecily


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

РАЗДЕЛ І

  • ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО

ТЕМА 3:ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

slide2

1. Генериране на обемни елементи

При генериране на обемни елементи е необходимо да се извърши следното:

 начертава се груба скица (затворен контур) с помощта на двумерни контури;

 от скицата се създава т.н. “профил”;

 дефинират се формата и разположението на профила спрямо останалите елементи в модела с помощта на геометрични ограничения и размери до получаване на съобщение за напълно завършена скица;

 създава се обемен елемент чрез изтегляне или завъртане на профила и към него се прилага съответната конструктивна операция.

2. Скици

Скиците са ключов елемент при създаването на модела, тъй като основната част от фичърите са базирани върху скици. Inventor поддържа двумерни и тримерни скици.

Двумерните скици оформят затворени или отворени равнинни несамопресичащи се региони, образувани от различни отворени графични обекти от вида линии, дъги, сплайни, или един и повече затворен графичен обект като елипса, окръжност, правоъгълник или правилен многоъгълник.

slide3

Профилите служат за създаване на тримерни фичъри и в общия случай са част от скиците. Като профили могат да се разглеждат отделните затворени или отворени контури на една скица, всеки един от които може да се използва за моделиране на тримерно тяло. Подобно многократно използване на една скица е допустимо при дефинирането й като споделена (shared). При това положение тя става “видима” и достъпна за многократни операции с нея.

3. Профили

4. Създаване на скици

Извършва се посредством специален инструментариум извеждан в инструменталния панел в режим на скициране. Inventor автоматично преминава в режим на скициране при стартиране на нов документ от вида Part. (Фигура 1) Преминаване в режим на скициране чрез бутона от ивицата с инструменти Standard.

Фигура 1

slide4

5. Равнини на скициране

Двумерните скици се създават върху определена равнина.

Една от трите основни координатни повърхнини. Тези равнини се посочват чрез категорията (папката) Origin на браузера. При започване на нов документ от вида Part, системата автоматично преминава в режим на създаване на скица, посочвайки една от тези равнини като равнина на скициране.

 Произволно равнинно лице от модела. При това положение посочете лицето като използвате принципите на избор на елементи от модела;

  •  Потребителски създадена работна равнина.
  • Можете да посочите такава повърхнина като я изберете от браузера или графичния прозорец.
slide5

За да излезете от режим на скициране щракнете върху бутона от ивицата с инструменти Standard или в команден режим щракнете с десния бутон в чертожното поле и изберете Finish Sketch от

контекстното меню.

Освен двумерни скици Inventor притежава и възможност за създаване на тримерни скици, които се използват в някои операции – плъзгане по траектория,

окабеляване и тръбопроводи и пр.

6. Типове документи

А. Документите се създават на базата на предварително подготвени шаблони:

Standart.ipt – модел на твърдо тяло

 Sheet Metal.ipt– модел на детайл от тънкостенен материал

 Standart.iam– модел на сглобена единица

 Standard.idw– двумерни чертежи

slide6

Б. Документите сe съхраняват във файлове с различни разширения:

модел на твърдо тяло – детайл

записва се във файлове с разширение “ipt”. По подразбиране системата ги наименува със стандартни имена PartrN.ipt, като N е пореден номер;

модел на детайл от тънкостенен (листов) материал, записвани също така във файлове с разширение “ipt” ;

модел на сглобена единица, записва се във файлове с разширение “iam” . По подразбиране системата ги наименува със стандартни имена AssemblyN.iam, като N е пореден номер;

 модел на заварена конструкция от няколко детайла, се записва във файлове с разширение “iam”;

 двумерни чертежи, се записват във файлове с разширение “idw”. По подразбиране системата ги наименува със стандартни имена DrawingN.idw, като N е пореден номер;

 презентационни документи, записват се във файлове с разширение “ipn”. По подразбиране системата ги наименува със стандартни имена PresentationN.iam, като N е пореден номер.

slide7

ВЪПРОСИ ЗА ПРОЕВРКА:

  • 1. Кой са стъпките при генериране на обемни елементи?
  • 2. За какво се използват профилите?
  • Какви типови документи се използват?
  • Във файл с какво разширение се записва модела на твърдо тяло?
  • Във файл с какво разширение се записва модела на сглобена единица ?
ad