problematika opakovan ch radik ln ch v kon pro lok ln recidivu kolorekt ln ho karcinomu kazuistika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novák P., Liška V., * Maňasová M. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novák P., Liška V., * Maňasová M.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Novák P., Liška V., * Maňasová M. - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Problematika opakovaných radikálních výkonů pro lokální recidivu kolorektálního karcinomu - kazuistika. Novák P., Liška V., * Maňasová M. Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín, přednosta: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Novák P., Liška V., * Maňasová M.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
problematika opakovan ch radik ln ch v kon pro lok ln recidivu kolorekt ln ho karcinomu kazuistika

Problematika opakovaných radikálních výkonů pro lokální recidivu kolorektálního karcinomu - kazuistika.

Novák P., Liška V.,*Maňasová M.

Chirurgická klinika FN Plzeň-Lochotín, přednosta: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc

*Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň-Lochotín, přednosta: doc. MUDr. Boris Kreuzberg

Večer Chirurgické kliniky FN v Plzni dne 21.4.2010

slide2
Úvod
 • Incidence kolorektálního karcinomu je vysoká, 1. místo v ČR, 1. místo na světě
 • Úspěšnost léčby je daná stádiem onemocnění.
 • Průměrné pětileté přežívání je kolem 41%
 • Výsledky léčby jsou průměrné.
 • Recidiva až 30% do 5 let od operace.
kazuistika
Kazuistika
 • 32-letý jinak zdravý muž
 • Pozitivní RA (otec zemřel na střevní malignitu).
 • Akutně operován na spádovém chir. pracovišti pro gangrenózní appendicitidu, potvrzeno histologicky.
 • Za ½ roku operován na stejném pracovišti pro ileózní stav.
 • Příčinou byl fibrózní pruh směřující k rezistenci v oblasti céka.
 • Přerušení pruhu s ileocékální resekcí.
datum potvrzen malignity
Datum potvrzení malignity
 • Histologicky popsán tubulární hlenotvorný karcinom prorůstající do serózy
 • TNM klasifikace – T3N0M0
 • Následovalo během 5 měsíců 6 cyklů chemoterapie (Leucovorin + Fluorouracil)
 • Po ukončení léčby nemocný bez potíží, vrátil se do normálního života.
 • Po roce kolonoskopie s nálezem tumoru rekta a susp.recidivy v místě spojky.
peropera n n lez 12 m s c
Peroperační nález – 12. měsíc
 • infiltrát v oblasti pravého tračníku a terminálního ilea, který prorůstal laterálně vpravo do stěny břišní a pravé zevní pánevní tepny a pravého ureteru.
 • Susp. implantační metastázy na pouzdře pravé ledviny
 • Susp.metastáza v malém omentu
 • Tumor rekta v úrovni peritoneální řasy
opera n v kon
Operační výkon
 • Radikální excize infiltrátu ze stěny břišní
 • Resekce infiltrované zevní pánevní tepny s náhradou žilním štěpem
 • Pravostranná nefrektomie s excizí ureteru
 • Koloproktektomie s ileoanální anastomozou J-pouchem a protektivní axiální ileostomie.
 • 22. den po operaci zrušení ileostomie
histologick n lez
Histologický nález
 • Tumor rekta – hůře diferencovaný tubulární adenokarcinom, který infiltrativně prorůstal celou stěnou až na serózní povrch
 • Infiltrát v oblasti céka tvořen metastázou totožného adenokarcinomu, nešlo vyloučit duplicitní vznik tumoru, jelikož tumor vyrůstal až na sliznici tlustého střeva
 • Polypovitý útvar z terminálního ilea byl tvořen totožným tubulárním adenokarcinomem, nejspíše se jednalo o metastázu.
 • Ledvina – výrazně hydronefroticky změněná s obrazem chronické tubulointersticiální nefritidy
 • Vyšetřeno celkově 30 lymfatických uzlin, bez maligní infiltrace
 • TNM klasifikace T4N0M1
poopera n pr b h
Pooperační průběh
 • Bez komplikací
 • Nemocný propuštěn 28. den po operaci
 • Během několika týdnů se upravila pasáž
 • Následovalo 6 sérií chemoterapie během 4 měsíců.
 • 5. měs. po operaci PET/CT vyšetření bez nálezu malignity.
 • Návrat do normálního života, do zaměstnání, fyzicky aktivní.
17 22 m s c
17.- 22. měsíc
 • 10 měsíců od resekce zjištěna elevace onkomarkerů
 • Provedeno nové PET/CT /interval 5 měsíců/
 • Popsána vysoce akumulující ložiska (vnitřní plocha acetabula, ve stěně břišní, v retroperitoneu před massa lateralis, v parakolické oblasti vpravo – celkově 5 ložisek)
operace 24 m s c
Operace - 24. měsíc
 • 11 měsíců od koloproktektomie, 2 roky od prvního zjištění malignity.
 • Excize popisovaných ložisek, klínovitá resekce TK a defekt po větší resekci stěny břišní s meta řešen překrytím prolenovou síťkou.
 • Histologie: 6 částek tkání infiltrovaných adenokarcinomem s výraznou hlenotvorbou
 • Pooperační průběh klidný, 8. den dimise
 • 8 sérií chemoterapie v režimu Folfox v kombinaci s biologickou léčbou Avastinem – ukončena 4 měsíce od propuštění
operace 32 m s c
Operace - 32. měsíc
 • Operace: odstraněno 5 metastáz z oblasti malé pánve a obturatorního kanálu vpravo, resekce vnitřní pánevní tepny vlevo, 4x klínovitá resekce tenkých kliček.
 • Histologie: popsána infiltrace implantačními metastázami adenokarcinomu
 • Zahájena radioterapie
33 42 m s c
33. – 42. měsíc
 • V průběhu radioterapie poruchy pasáže
 • Podáno pouze 22,5 Gy
 • Postižení a stenóza levého ureteru s hydronefrózou, která řešena nefrostomií a posléze zavedením ureterálního stentu.
 • Zhoršování stavu, provedeno CT vyšetření,které prokázalo rozsáhlou generalizaci
 • Konzervativní postup, úmrtí na malnutrici, kachexii, sepsi.
 • Úmrtí po 3,3 roce od prvního zjištění malignity
diskuze
Diskuze
 • Lokální nitrobřišní a retroperitoneální recidiva je uváděna v rozmezí 2,6-32% v prvních 3 letech a 22-48% v 5-letém intervalu.
 • Výsledky skupiny bez další léčby jsou tristní, blížící se nule, medián přežití je přibližně 13 měsíců.
 • V případě léčby je přežívání uváděno mezi 4 - 39%
 • Velké procentuální rozmezí je způsobeno srovnáváním heterogenních skupin, zaváděním nových postupů, algoritmů dispenzarizace a léčby, nová chemoterapeutiky,…
diskuze1
Diskuze
 • Procento výskytu recidivy se významně zmenšuje v případě adjuvantní onkologické léčby.
 • Důsledná dispenzarizace přispívá k časnému odhalení recidivy a tím zlepšuje možnost její operability ( klasické onkomarkery, molekulárně biologické a imunohistochemické parametry, především K-ras a exprese receptoru epidermálního růstového faktoru )
 • Výhodou je provádění PET/CT, u kterého je senzitivita průkazu nitrobřišních metastáz uváděna mezi 86-88%
z v r
Závěr
 • Většina současných domácích a zahraničních autorů se přiklání k aktivní léčbě recidivy kolorektálního karcinomu.
 • Každý pacient, který je schopen unést zátěž rozsáhlé operace a následné onkologické léčby a u kterého je předpoklad R0 resekce.
 • Multimodální přístup (chirurg, onkolog, radiolog,..)
 • Důležitou roli hraje aktivní dispenzarizace
 • Specializovaná centra
 • Otázka kvality života s porovnáním ke stavu, ke kterému by došlo v případě paliativního přístupu.
slide21

děkuji za pozornost

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR 10230

IGA MZ CR 9731