Opettajien kansainv lisen liikkuvuuden kehitt minen
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Opettajien kansainvälisen liikkuvuuden kehittäminen. KV-hallinnon kevätpäivät 2007 Roundtable 3 Anna-Leena Riitaoja. Roundtable-keskustelun tavoitteet. Miten opettajien kansainvälistä liikkuvuutta (määrä, laatu, sujuvuus) voisi kehittää? oppilaitoksissa (tukipalvelut, yhteys strategiaan)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cecilia-gould


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opettajien kansainv lisen liikkuvuuden kehitt minen

Opettajien kansainvälisen liikkuvuuden kehittäminen

KV-hallinnon kevätpäivät 2007

Roundtable 3

Anna-Leena Riitaoja


Roundtable keskustelun tavoitteet
Roundtable-keskustelun tavoitteet

 • Miten opettajien kansainvälistä liikkuvuutta (määrä, laatu, sujuvuus) voisi kehittää?

  • oppilaitoksissa (tukipalvelut, yhteys strategiaan)

  • liikkuvuutta rahoittavien ohjelmien tasolla

  • kansallisella tasolla (esim. strategia, rahoitus)

  • Liikkuvuuden vaikuttavuuden lisääminen oppilaitoksissa

 • Uudet keinot, vanhojen hyvien käytänteiden esille tuominen

 • Keskustelun virittäjäksi CIMOn opettajien kansainvälistä liikkuvuutta koskevan selvityksen keskeisimmät tulokset


Cimon opettajaselvityksen keskeiset tulokset
CIMOn opettajaselvityksen keskeiset tulokset

Vastaajat

 • 206 amk-opettajaa, 161 yliopisto-opettajaa

  • AMK: sosiaali-, terveys ja liikunta-ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, tekniikan ja liikenteen ala

  • Yliopisto: humanistinen ja kasvatustieteellinen ala

 • Opetusvierailulla kalenterivuosina 2004-2005, pääasiassa Erasmus-ohjelman kautta

 • Opetustyössä ja kansainvälisessä toiminnassa kokeneita vastaajia

 • Naisia amk-vastaajista 60 %, yliopistovastaajista hieman yli 50 %

  • vrt. koko opettajakuntaan: amk n. 60 %, yliopistot n. 35 % naisia

  • naiset aktiivisempia liikkujia?

 • Amk: lehtoreita, yo: professoreja ja yliopistonlehtoreita / lehtoreita

  • ammattiasema ja osallistumismahdollisuudet?


Opettajaliikkuvuus erilaista ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa
Opettajaliikkuvuus erilaista ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

 • Yliopistovastaajilla keskimäärin enemmän ulkomaanjaksoja kuin amk-vastaajilla

 • Ulkomaanjaksojen sisällöt vs. ammatillista kehittymistä parhaiten edistävä kv-toiminta

 • Opetusvierailut yleensä korkeintaan viikon pituisia -> haaste?

  • Sisällöt (opetuksen lisäksi):

  • amk 1) yhteistyön suunnittelu, 2) opiskelijakontaktit omiin ja ulkomaisiin opiskelijoihin

  • yliopistot: 1) yhteistyön suunnittelu, tutkimusyhteistyö, 2) kontaktit ulkomaisiin opiskelijoihin, jotka tulossa Suomeen


Opetusvierailujen hy dyt

1) Ammatillisen osaamisen lisääntyminen yliopistoissa

2) Hyöty oman oppilaitoksen toiminnalle (kansainvälistymiselle ja toiminnan kehittämiselle)

3) Hyöty hankeyhteistyölle ja vastaanottavan oppilaitoksen kansainvälistymiselle -

Urakehitykselle ulkomaanjaksosta ei ollut hyötyä

Opetusvierailujen hyödyt


Opettajien kansainv lisen liikkuvuuden kehitt minen

Opetusvierailulle lähdön motiiveissa yliopistoissa

Ammattikorkeakouluissa yksikön etu tärkein motiivi, yliopistoissa oma ammatillinen kehittyminen

Laitoksen / yksikön opetusvierailuja koskevassa keskustelukulttuurissa

Ammattikorkeakouluissa vierailut nivotaan sekä vastaanottavan että oman yksikön toimintaan, lähityöympäristön merkitys tiedon leviämisessä suurempi

Yliopistoissa nivotaan vastaanottavan muttei oman laitoksen toimintaan, keskustelu vähäisempää, lähityöympäristön merkitys tiedon levittämisessä hieman pienempi

Vastaajien näkemyksissä tuloksellisen ulkomaanjakson edellytyksistä

Ammattikorkeakoulut:

1) Oman yksikön tuki,

2) Yhteys oman yksikön toimintaan

3) Vierailun reunaehdot ja aiemmat kontaktit

Yliopistot:

1) Vierailun käytännön järjestelyt, 2) Laitoksen tuki

3) Yhteys oman laitoksen toimintaan

Ulkomaanjaksojen asemassa laitoksen / yksikön toiminnassa

Amk: vierailut sisällytetään työsuunnitelmaan (75 %) ja kulut korvataan täysimääräisesti (85 %)

Yliopistot: (40 %)

Opetusvierailut ammattikorkeakouluissa yhteisöllinen, yliopistoissa yksilöllinen projekti, tuli esille…


Yhteiset haasteet
Yhteiset haasteet yliopistoissa

 • Aikapula

  • Töiden kasautuminen ennen tai jälkeen opetusvierailun: amk yli 90 %, yliopistot yli 80 %

  • Työtehtävien järjestely, mahduttaminen omaan työaikaan, sopivan ajankohdan löytäminen, ongelmia yli 80 %:lla

 • Ulkomaanjaksojen ja kv-toiminnan kasautuminen?

  • Ulkomaanjaksot ja muu kansainvälinen toiminta kasautuvat muutamille aktiivisille opettajille, ammattikorkeakoulut noin 90 %, yliopistot noin 85 % samaa mieltä

  • Oppilaitokseni opettajia on helppo innostaa lähtemään ulkomaanjaksoille, noin 50 % samaa mieltä

  • Oppilaitoksestani lähtee paljon opettajia ulkomaanjaksoille, noin 50 % samaa mieltä

  • Resurssiongelmat heijastuvat?

  • Kv-suhteiden henkilökohtaisuus


Opettajien kansainv lisen liikkuvuuden

Ammattikorkeakoulut yliopistoissa

Hyödyt: ammatillisen osaamisen lisääntyminen, jokin verran omalle oppilaitokselle (kv ja muu toiminta)

Opetusvierailut nivotaan osaksi oman yksikön ja vastaanottavan oppilaitoksen toimintaa

Kannustus yksikössä

Opetusvierailut sisällytetään työaikaan ja niihin liittyvät kulut korvataan

Opetusvierailulle lähtemisen mahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksissa aktiivisesti, ulkomaanjaksoista keskustellaan ja kokemuksia jaetaan oppilaitoksissa melko aktiivisesti

Aikapula yleinen ongelma

Kirjallinen raportointi yleistä -> hyödynnetäänkö?

Yliopistot

Hyödyt: ammatillisen osaamisen lisääntyminen, jokin verran omalle oppilaitokselle (kv ja muu toiminta)

Kannustus laitoksella

Opetusvierailulle lähtemisen mahdollisuuksista tiedotetaan oppilaitoksissa aktiivisesti

Opetusvierailut nivotaan osaksi vastaanottavan oppilaitoksen toimintaa

Opetusvierailuja ei nivota osaksi oman laitoksen toimintaa

Opetusvierailuja ei välttämättä sisällytetä työaikaan eikä niihin liittyviä kuluja välttämättä korvata

Opetusvierailuista keskusteleminen vähäisempää kuin amkeissa

Opetusvierailujen vaikutus laitoksella?

Opettajien kansainvälisen liikkuvuuden + / -


Miten kehitt opettajien kansainv list liikkuvuutta
Miten kehittää opettajien kansainvälistä liikkuvuutta? yliopistoissa

Tulosten pohjalta:

 • Ammattikorkeakoulut:

  • aikapulan helpottaminen, keskustelu, kokemusten levittäminen

 • Yliopistot:

  • työaikaan sisällyttäminen, kulujen korvaaminen, aikapulan helpottaminen, keskustelu ja kokemusten levittäminen

   Ehdotuksia kyselyyn vastanneilta opettajilta

 • konkari + noviisi samalle matkalle

 • jatkuvuus – sama opettaja samaan paikkaan useamman kerran: paremmat yhteistyön mahdollisuudet

 • suunnitelmallisuus

 • kokemusten levittäminen

 • vakaa ja joustava rahoitus

 • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: samat vai eri ratkaisut (liikkuvuus erilaista)?


Kysymykset
Kysymykset yliopistoissa

Miten opettajien kansainvälistä liikkuvuutta (määrä, laatu, sujuvuus) voisi kehittää?

 • oppilaitoksissa

  • tukipalvelut, yhteys strategiaan

  • laitos- / yksikkötasolla

  • kv-hallinnon tasolla

  • vastaanottava laitos / yksikkö

 • liikkuvuutta rahoittavien ohjelmien tasolla

 • kansallisella tasolla (esim. strategia, rahoitus)

 • Uudet keinot, vanhojen hyvien käytänteiden esille tuominen