Een specialistisch vak de positie van de klinisch psycholoog
Download
1 / 28

Een specialistisch vak De positie van de klinisch psycholoog - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Een specialistisch vak De positie van de klinisch psycholoog. Rapport Werkgroep Positie klinisch psycholoog Amsterdam, januari oktober 2009. Werkgroep Positie klinisch psycholoog. Opdracht Analyse maatschappelijke positie klinisch psycholoog Ontwikkelen voorstellen voor verbetering positie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Een specialistisch vak De positie van de klinisch psycholoog' - cecilia-avila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Een specialistisch vak de positie van de klinisch psycholoog
Een specialistisch vakDe positie van de klinisch psycholoog

 • Rapport Werkgroep Positie klinisch psycholoog

 • Amsterdam, januari oktober 2009


Werkgroep positie klinisch psycholoog
Werkgroep Positie klinisch psycholoog

 • Opdracht

  • Analyse maatschappelijke positie klinisch psycholoog

  • Ontwikkelen voorstellen voor verbetering positie

 • Samenstelling

  • Ingesteld door College Specialismen Gz-psycholoog

  • Met deelname namens beroepsverenigingen, FGzP-bestuur, Registratiecommissie, ‘nieuwe’ specialisten


I het onderzoek
I. Het onderzoek*

 • Vraagstelling:

  hoe evalueert de beroepsgroep de positie van de KP, in termen van SWOT: sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen?

 • Onderzoeksgroep:

  • 36 personen

  • ‘Opinion-leaders’

  • Representatieve spreiding naar werkveld, leeftijd, sekse, doelgroep (K&J vs. V&O), psychologen/pedagogen

 • Respons: 28 van de 36, > 75 %.

 • *Het onderzoek werd uitgevoerd door Twynstra Gudde, i.s.m. P. van Drunen


I resultaten onderzoek algemeen oordeel

Schoolcijfer:

Gemiddeld: 5.8, ‘zes min’

Grote eensgezindheid:

Driekwart geeft 5, 6 of 7

I. Resultaten onderzoek: algemeen oordeelI resultaten onderzoek sterktes
I. Resultaten onderzoek: sterktes bedreigingen

 • Sterke inhoudelijk identiteit

 • Opleiding: kwaliteit en aantrekkelijkheid

 • Formele identiteit: specialisme wet-BIG

 • Betekenis KP voor gezondheidszorgI resultaten onderzoek zwakte 1 on bekendheid klinisch psycholoog
I. Resultaten onderzoek: bedreigingenzwakte 1: (on)bekendheid klinisch psycholoog


Maakt een beetje onbemind
bedreigingenmaakt (een beetje) onbemind


I resultaten onderzoek zwakte 2 gebrek aan verankering in organisatie zorg
I. Resultaten onderzoek bedreigingenZwakte 2: gebrek aan verankering in organisatie zorg

 • inhoudelijk werkproces (protocollen, richtlijnen, etc)

 • organisatie (functie-waarderingsystemen, herkenbaar takenpakket, CAO's, etc)

 • vergoedingsregelingen (DBC's, ziektekostenverzekeringen, etc)


I resultaten onderzoek zwakte 3 zwakke organisatie beroepsgroep
I. Resultaten onderzoek bedreigingenZwakte 3: zwakke organisatie beroepsgroep


I resultaten onderzoek overzicht sterktes en zwaktes

Sterktes bedreigingen

Sterke inhoudelijke identiteit

Goede en aantrekkelijke opleiding

Wettelijke verankering

Betekenis voor de gezondh.zorg

Zwaktes

Onbekendheid

Slechte verankering in organisatie

van de zorg

Zwakke professionele infastructuur

I. Resultaten onderzoek:Overzicht sterktes en zwaktes


I resultaten onderzoek kans 1 toename van de vraag naar zorg klinisch psychologen
I. Resultaten onderzoek bedreigingenKans 1: Toename van de vraag naar zorg klinisch psychologen

 • Vergrijzing

 • Multiculturalisering

 • Afnemend taboe psychische ziektes

  (en psychische factoren bij lichamelijke ziektes)

 • Grotere erkenning psychische ziektes

 • Meer besef economisch belang psychische ziektes


I resultaten onderzoek kans 2 voorschrijfrecht voor klinisch psychologen
I. Resultaten onderzoek bedreigingenKans 2: voorschrijfrecht voor klinisch psychologen

 • Betere inrichting van het zorgproces:|

  “Continuiteit van behandeling.”

  “Niet twee behandelaren maar één.”

  “Kans om patienten eindelijk als geheel te benaderen”

 • Betere plaats in beroepenhiërarchie:

  “Profileert naar boven.”

  “Klinisch psycholoog kan verantwoordelijkheden overnemen van psychiater”


I resultaten onderzoek kans bedreiging toenemend accent op evidence based werken
I. Resultaten onderzoek bedreigingenKans/bedreiging: toenemend accent op evidence based werken

 • Sommigen: bedreiging

  “minder maatwerk, afname van de vraag naar specialisten”

 • Meesten: kans

  “klinisch psycholoog kan rol spelen in richtlijnontwikkeling”

 • “De minder gekwalificeerden werken volgens het boekje; dat is een bedreiging. Maar de bewaking en verbetering van het boekje is typisch iets voor de klinisch psycholoog (kans)”


I resultaten onderzoek bedreiging kans marktwerking dbc s
I. Resultaten onderzoek bedreigingenBedreiging/kans: marktwerking, DBC’s

 • Bedreiging:

  “Geen aandacht meer voor diagnostiek en behandeling complexe problematiek.”

  “Steeds meer keuze voor goedkoop en snel”

 • Kans:

  “Claim alle multidimensionele complexe problematiek. DBC’s worden goudmijn voor professionals, want financieringsplafonds vallen weg: volume-uitbreiding”


I resultaten onderzoek bedreiging concurrentie van andere beroepen 1
I. Resultaten onderzoek bedreigingenBedreiging: concurrentie van andere beroepen (1)


I resultaten onderzoek bedreiging concurrentie van andere beroepen 2
I. Resultaten onderzoek bedreigingenBedreiging: concurrentie van andere beroepen (2)

 • Diagnostiek: gz-psychologen, psychiaters, in mindere mate neuropsychologen

 • Behandeling: psychotherapeuten, in mindere mate psychiaters, gz-psychologen, gedragstherapeuten

 • Onderzoek: beroepsonderzoekers

 • Management: psychiaters, in mindere mate managers


I resultaten onderzoek bedreiging concurrentie van andere beroepen 3
I. Resultaten onderzoek bedreigingenBedreiging: concurrentie van andere beroepen (3)


Ii analyse
II. Analyse bedreigingen

 • Belangrijkste trend: marktwerking

 • “Wie sterk is krijgt lekkers, wie zwak is de roe”:

 • Krachtige, goed gepositioneerde beroepen kunnen profiteren van marktwerking

 • Beroepen die zwak staan krijgen het erg moeilijk

 • Klinisch psycholoog extra gevoelig hiervoor, wegens inhoudelijke overlap met andere beroepen


Iii bouwstenen van een positioneringsstrategie drie werkrichtingen
III. Bouwstenen van een positioneringsstrategie: drie werkrichtingen

 • “Gezicht”: vergroten bekendheid klinisch psycholoog

 • “Verankering”: verstevigen positie klinisch psycholoog binnen de organisatie van de gezondheidszorg

 • “Empowerment”: weerbaar maken van de beroepsgroep


Iii bouwstenen van een positioneringsstrategie 1 gezicht 1 centrale boodschap
III. Bouwstenen van een positioneringsstrategie werkrichtingen1. “Gezicht” (1): centrale boodschap

 • “De klinisch psycholoog is de all-round topspecialist en scientist practitioner op psychologisch gebied binnen de gezondheidszorg, met als kerntaken:

 • De diagnostiek en behandeling van meervoudige en/of complexe psychische problemen, waarvoor geen standaard-zorgprogramma’s, behandelingsprotocollen of richtlijnen bestaan.

 • Het leidinggeven aan multidisciplinaire zorgteams en zorgorganisaties en de begeleiding en supervisie van gz-psychologen en andere hulpverleners.

 • De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van evidence-based behandelmethoden en zorgprogramma’s.”


Iii bouwstenen van een positioneringsstrategie 1 gezicht 2 boodschappers
III. Bouwstenen van een positioneringsstrategie werkrichtingen1. “Gezicht” (2): boodschappers

 • Meer en herkenbaarder naar buiten treden, individueel en als beroepsgroep. Bijv. als deskundige commentator bij actuele gebeurtenissen

 • Gezocht: ‘boegbeeld’, iemand die voor het publiek herkenbaar en bekend is als representant van de beroepsgroep

 • Beroepsgroep moet ‘vindbaar’ zijn voor informatiezoekers: website, representatieve organisatie


Iii bouwstenen van een positioneringsstrategie 1 gezicht 3 doelgroepen
III. Bouwstenen van een positioneringsstrategie werkrichtingen1. “Gezicht” (3): doelgroepen

 • P.r. vooral richten op sleutelfunctionarissen: werkgevers, zorgverzekeraars, beleidsmakers, verwijzers

 • Omgevingsonderzoek om beeldvorming over klinisch psycholoog in kaart te brengen

 • Ook aandacht besteden aan ‘intern’ gezicht:

  • Versterken professioneel zelfbeeld klinisch psychologen, beroepsidentiteit

  • Bijv. via jaarlijkse ‘KP’-dag’ of congres


Een specialistisch vak de positie van de klinisch psycholoog
III. Bouwstenen van een positioneringsstrategie: werkrichtingen2. Verankering: duidelijker positioneren klinisch psycholoog binnen gezondheidszorg

 • Betere vertegenwoordiging in beleidscircuits:

  • DBC-stuurgroepen

  • Richtlijnencommissies

  • CAO-onderhandelingen

  • Etc. etc.

 • Eerste prioriteiten

  • Salariëring/inschaling (minimaal schaal 75)

  • Herkenbare plaats in DBC’s.


Een specialistisch vak de positie van de klinisch psycholoog

III. Bouwstenen van een positioneringsstrategie: werkrichtingen3. “Empowerment”: ondersteunen en stimuleren van klinisch psychologen in de verbetering van hun positie

 • Structureel:

  • organiseren binnen de instellingen, bijvoorbeeld eigen vakgroep van klinisch psychologen

  • Meer sturing opleidingsinstellingen en P-opleiders

  • Invoering praktijkvisitaties als steun in de rug

 • Rolmodellen en successtories: hoe ziet een ideaaltypische KP-functie eruit?

 • Uitwisseling en coaching: , hoe kun je opkomen voor je eigen functioneren


Iv hoe verder
IV. Hoe verder? werkrichtingen

 • Rapport wordt aangeboden aan beroepsverenigingen, Federatie van gezondheidszorgpsychologen en College en registratiecommissie

 • Klinisch psychologen zullen zélf het voortouw moeten nemen, beroepsorganisaties kunnen ondersteunen

 • Vorming initiatiefgroep, die aantal activiteiten op de rails kan zetten

 • Op termijn: structurele bestuurlijke verantwoordelijkheid voor positionering klinisch psycholoog goed regelen.


Iii bouwstenen van een positioneringsstrategie 2 verankering
III. Bouwstenen van een positioneringsstrategie werkrichtingen2. “Verankering”