hotel smederevo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOTEL SMEDEREVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
HOTEL SMEDEREVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

HOTEL SMEDEREVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

HOTEL SMEDEREVO. HOTEL SMEDEREVO. HOTEL SMEDEREVO. Prostor u okviru granice građevinskog reona grada Smedereva. P redstavlja vrednu prirodnu i ambijentalnu celinu. P adin a u okviru koje se izdvajaju platoi sa blagim nagibima prema severu . P ruža izuzetne vizure prema Dunavu .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HOTEL SMEDEREVO' - cecil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hotel smederevo2
HOTEL SMEDEREVO
 • Prostor u okviru granice građevinskog reona grada Smedereva.
 • Predstavlja vrednu prirodnu i ambijentalnu celinu.
 • Padina u okviru koje se izdvajaju platoi sa blagim nagibima prema severu.
 • Pruža izuzetne vizure prema Dunavu.
 • Vredan gradski prostor,treba da dobije adekvatan tretman, s obzirom da nosi značajan potencijal za formiranje turističkih i rekreativnih sadržaja, a time i mogućnost unapređenja vrednosti i prepoznatljivosti koju sada iskazuje.
 • Katastarska parcela 741/1K.O. Smederevo.
 • Ukupna površina prostora iznosi oko 2,9273 ha.
postoje e stanje
POSTOJEĆESTANJE
 • Hotel ''Smederevo'' nalazi se u okviru kompleksa nekadašnjeg turističko-ugostiteljskog kompleksa zajedno sa objektom depadansa koji je sadržao smeštajne kapacitete, uključujući i pojas zelenila u zaleđu, kao i zaseban objekata restorana ''Klub privrednika''. S obzirom da je u dužem vremenskom periodu izostala svaka briga o ovom kompleksu, isti je u znatnoj meri degradiran i devastiran.
ciljevi
Ciljevi
 • Realna pretpostavka investicija na ovom prostoru i unapređenje vrednosti područja je aktiviranje predmetnog prostora rekonstrukcijom, adaptacijom postojećih i izgradnjom novih objekata i sadržaja; očuvanje i unapređenje pejsažnih i ambijentalnih vrednosti predmetnog prostora.
razvojne mogu nosti
RAZVOJNE MOGUĆNOSTI
 • turističko – ugostiteljski kompleks
 • kongresni
 • zdravstveni
 • rekreativni
 • izletnički turizam