P cniny rozd len a vyu it
Download
1 / 6

P cniny - rozdelen a vyu it - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Pícniny - rozdělení a využití. Pícniny na orné půdě Víceleté pícniny - zdroj krmiva, složka osevních postupů (úrodnost půdy), uvádění půdy do klidu jeteloviny trávy jetelotrávy Jednoleté pícniny - kukuřice, krmná kapusta, ozimá řepka, obilniny, luskoviny, směsky Trvalé travní porosty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'P cniny - rozdelen a vyu it ' - cece


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P cniny rozd len a vyu it

Pícniny - rozdělení a využití

Pícniny na orné půdě

Víceleté pícniny - zdroj krmiva, složka osevních postupů (úrodnost půdy), uvádění půdy do klidu

jeteloviny

trávy

jetelotrávy

Jednoleté pícniny - kukuřice, krmná kapusta, ozimá řepka, obilniny, luskoviny, směsky

Trvalé travní porosty

Louky a pastviny (trvalé, nad 8 let) - zelené krmení, pastva a konzervovaná píce.Mimoprodukční funkce v krajině (ekologická).


Mimoproduk n funkce travn ch porost
Mimoprodukční funkce travních porostů

Funkce vodohospodářská - zadržování srážkové vody.

Ochrana půdy před vodní a větrnou erozí* celoroční pokryv půdy - vsakování a odtok srážkové vody

* ochrana půdy v záplavových (inundačních) oblastech

Ochranný význam pro hydrosféru - biologický filtr kořenové soustavy (omezení znečištění podzemních vod) - zvláštní význam v pásmu PHO. Vliv na klimatické podmínky.

Estetická funkce - druhová rozmanitost

Hospodářská a sociální funkce - v marginálních oblastech

Zdravotně hygienická funkce - v přírodě dlouhá vegetační doba


Kvalita píce

 • obsah živin

 • vzájemný poměr živin - poměr SNL : ŠJ

 • stravitelnost (vláknina)

  Pícniny podle úživného poměru živin (SNL : ŠJ):

 • bílkovinné(1 : 3,5-4,5 bílkoviny : glycidy) - vojtěška, jetel

 • glycidové(1 : 9-12) - kukuřice

 • s vyrovnaným úživným poměrem (1 : 5,5-6) - travní porosty


Zakl d n porost jetelovin
Zakládání porostů jetelovin

Výsev do krycí plodiny (podsevy)

 • sklízených na píci - snížení výsevku (oves, ječmen jarní, bob, bob s peluškou nebo s hrachem, kukuřice) - sklizeň na zeleno, na siláž (metoda GPS)

 • sklízených na zrno - negativní vlivy na krycí plodinu i na jetelovinu (konkurenční vztahy, delší období zastínění podsevu)

  Výsev bez krycí plodiny

 • jarní výsev (vliv přísušků, zaplevelování)

 • letní výsev (vhodné u závlah)

  Výsevek a setí:

  6 - 8 mil. klíčivých semen (12-16 kg, stačí i méně - vzcházivost), hloubka 12-25 mm, řádky 75-150 mm,šikmo nebo kolmo na řádky krycí plodiny


O et ov n luk a pastvin
Ošetřování luk a pastvin

Podpora kulturních trav - omezování konkurenční schopnosti plevelů a méně kvalitních druhů

 • smykování- nejdůležitější (krtiny, tuhé exkrementy po pastvě)

 • válení (opodstatnění u nově založených porostů)

 • vláčení - nedoporučuje se (podpora plevelných trav)

 • přísev - nejistý výsledek - raději obnova travního porostu

 • optimalizace hnojení(Ca, nadmíra K a NK - šťovíky)

 • správné využívání porostu - počet sečí (3 - 2 - 1) - optimální termín 1.seče (metání dominantních trav)

 • kosení nedopasků

 • herbicidy - výjimečně


Konzervace a skladov n p ce
Konzervace a skladování píce

Potřeba na 1 DJ:3,7 t píce v sušině = 5,0 t (v sušině) vyprodukované píce (25 % ztráty)

Konzervace píce:

 • sušení na pokose - vysoké ztráty (až 15-35 % u jetelovin)

 • dosoušení zavadlé píce v senících (prouděním vzduchu)

 • horkovzdušné sušení - energeticky náročné

 • silážování čerstvé píce - s obsahem sušiny 18-25%

 • silážování píce s vyšším obsahem sušiny (28-40%)

 • senážování píce (sušina 40-50%) - nejmenší ztráty


ad