velkommen til kontaktfor ldrem de n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til Kontaktforældremøde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til Kontaktforældremøde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Velkommen til Kontaktforældremøde - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Kontaktforældremøde. 01 NOV 2010. Velkomst (RC) Kontaktforældrearbejdet (SHC) Skole-/SFO-hjem samarbejdet, samt fælles forældremøder (RC) Grupper/Fælles drøftelser om skole / SFO-hjem samarbejdet og fælles forældremøder Fælles opsamling Eventuelt Tak for i aften.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen til Kontaktforældremøde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagsorden

Velkomst (RC)

 • Kontaktforældrearbejdet (SHC)
 • Skole-/SFO-hjem samarbejdet, samt fælles forældremøder (RC)
 • Grupper/Fælles drøftelser om skole / SFO-hjem samarbejdet og fælles forældremøder
 • Fælles opsamling
 • Eventuelt
 • Tak for i aften
Dagsorden
kontaktfor ldre

KONTAKTFORÆLDRE

v/Søren Halkier Christensen

kontaktfor ldrene

Kort intro til de nye – KF formål

 • Kom tidligt i gang/værdien af KF
 • KF relationer/interessenter
 • Valg og etablering
 • De første skridt
 • KF aktiviteter – Idé-bog
 • Husk!
Kontaktforældrene
form l

Formålet med kontaktforældrene er i forhold til den enkelte klasse at fremme dialogen mellem forældre, elever og lærere for sammen at sikre klassens trivsel, funktion og samarbejde og dermed styrke elevernesfaglige og sociale udvikling.

 • I det større perspektiv er det formålet at sikre demokrati og dialog blandt forældrene på skolen ved at styrke samarbejde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen.
Formål
kom tidligt i gang

Det er nemmere at etablere fællesskaber når man er ny eller lille

 • Dette gælder både elever, forældre og lærer
 • Trivsel skaber ro på bagsædet
 • Trivsel fremmer læring
 • Trivsel fremmer sociale kompetencer
 • Forældresamarbejde reducerer mobning
Kom tidligt i gang
valg og etablering kontaktfor ldre klassefor ldrer d

KF vælges på første forældremøde i skoleåret

 • Valg af tre til fem forældre
 • Konstituering af med f.eks.
  • Tovholder (koordinator/formand)
  • Kasserer
  • Evt. revisor
  • Evt. andre opgaver
 • Planlæg gerne 4 møder, 2 inden årsskiftet og 2 inden sommerferien
 • Regn med 1-3 ekstra dage, hvor der gennemføres aktiviteter
 • Alle forældre kan hjælpe med aktiviteter
Valg og EtableringKontaktforældre / klasseforældreråd
de f rste skridt gentages

Etabler et respektfuldt og loyalt samarbejde med klassens betydende lærere - skab tillid

 • Afhold et møde med klassens betydende lærere (og evt. pædagoger).
 • Drøft åbent hvordan KF kan støtte klassens trivsel.
 • Respekter at lærerne underviser og har den faglige kompetence - ’bland’ jer ikke i undervisningen, men brug konstruktiv feed back.
 • Respekter at lærerne selv prioriterer, hvor meget tid de afsætter til denne del af deres arbejde – de har jo mange andre prioriteringer at forholde sig til.
De første skridt – gentages
opgaverne

Idé-bogen

  • Righoldig inspiration
  • Aldersopdelte forslag overvejelser/aktiviteter
  • Indarbejdet bidrag fra SSP
 • Eksempel fra 4. klasse
Opgaverne
id bog aktiviteter for 4 kl

4. kl.

 • Diskuter opførsel i fællesskab: skal vi have fælles normer i klassen og i fritiden? Hvad kan vi ikke accepetere? Hvad gør vi, hvis vi opdager, at nogen ødelægger noget/laver hærværk o.l.? Hvordan forholder vi os til ’dvd-aftener kun for de udvalgte o.l.?
 • Sikre at alle inviteres med til sociale arrangementer
 • Diskuter udfordrende modepåklædning
 • Diskuter omgangstone og sprog
 • Lav sociale arrangementer, hvor forældrene kan lære hinanden at kende og vise børnene, hvordan man omgås ordentligt
 • Stjæl de andres gode ideer 
Idé-bog – aktiviteter for 4. kl.
husk nu

Kontaktforældrene

  • Skal ikke selv udføre alle opgaverne.
  • Koordinerer og iværksætter aktiviteter
  • Nyttiggør øvrige forældres kompetencer og interesser
  • Skaber tæt kontakt/koordination til klasselæreren
  • Befordre og deltage i klassens forældrenetværk
  • Gensidig kontakt til skolebestyrelsen
 • Sikre ”arvefølgen” af KF
Husk nu!
workshop for nye kontaktfor ldre

Er der interesse for en workshop?

 • Kom godt i gang - organisering
 • Klasseforældreråd
 • Samarbejde med læreteam
 • Forældrenetværk
 • Hvor kan man finde støtte?
 • Praktiske ideer til tiltag – idé-kataloget
 • Årsplan - praktisk planlægning
 • Erfaringer – de gode historier
 • Ønsker til emner?
Workshop for (nye) kontaktforældre
vision 2015

Vision 2015 – fælles værdigrundlag

 • Udarbejdet i fællesskab af alle skolens interessenter
 • Vedtages december 2010 – forhåbentlig!!
 • Opfordring herfra til at læse visionen grundigt igennem, når den bliver tilgængelig
 • Betyder en gennemgang og revidering af alle skolens principper og politikker
Vision 2015
p ositiv videreudvikling foruds tter godt fundament

Det gode fundament forudsætter ejerskab, derfor fokus på

  • Tættere samarbejde
  • Indragelse af alle relevante interessenter
   • Medarbejdere
   • Elevråd
   • Forældre
 • Klare processer og evalueringer
Positiv videreudvikling forudsætter godt fundament
f lles for ldrem der

Traditionelle

 • Eksperimenterende
 • I kontaktforældre sammenhæng
Fælles forældremøder
dr ft i grupper

Skole-sfo-hjem samarbejde

 • Hvordan fungerer dette samarbejde i dag?
 • Hvad er det optimale skole-sfo-hjem samarbejde for jer - udfra de givne rammer?
 • Hvem bærer ansvaret? – Hvad kan vi forvente af hinanden?
 • Kan vi forbedre det eksisterende skole-sfo-hjem samarbejde?
 • Elevplaner
 • Opfylder den anvendte form, det vi gerne vil have?
 • Fungerer elevplanerne som et redskab for forældre og elever? Og på hvilken måde benytter i selv elevplanerne?
 • Fælles forældremøder
 • Hvordan er jeres oplevelse af skolens fælles forældremøder?
 • Hvad er det gode forældremøde for jer?
 • Ideer til fælles forældremøder, som kontaktforældre kan afholde!
Drøft i grupper
f lles opsamling

Fælles opsamling

Hvad nåede man/vi frem til?

eventuelt

Eventuelt

Er der andet vi bør vende denne gang?