stora j rnv gssatsningar finansiering risker och reala optioner
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stora järnvägssatsningar – finansiering, risker och reala optioner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Stora järnvägssatsningar – finansiering, risker och reala optioner - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Stora järnvägssatsningar – finansiering, risker och reala optioner. Lars Hultkrantz Seminar VTI/CTS February 7, 2012. Kalkyler för HHB i Norge och Sverige, Mdr SEK Källor: Atkins 2012 (Norge), Kapacitetsutredningen (Sverige, ej grönmarkerat). Skjut inte budbäraren!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stora järnvägssatsningar – finansiering, risker och reala optioner' - catherine-sallas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stora j rnv gssatsningar finansiering risker och reala optioner

Stora järnvägssatsningar – finansiering, risker och reala optioner

Lars Hultkrantz

Seminar VTI/CTS February 7, 2012

slide2
Kalkyler för HHB i Norge och Sverige, Mdr SEKKällor: Atkins 2012 (Norge), Kapacitetsutredningen (Sverige, ej grönmarkerat)
skjut inte budb raren
Skjut inte budbäraren!

Dyrt att dra spår med hög kurvradie – tunnelandel i Norge 40-65%

Hög hastighet  få stopp, låg frekvens

”Wider economic benefits” uppstår troligare vid förstoring av regional arbetsmarknad än när tåg ersätter flyg på lång distans

ger b ttre kalkyler b ttre resultat
Ger bättre kalkyler bättre resultat?

Prognoser alltid osäkra

Längre planeringshorisont? (nej)

Lägre ränta? (nej)

Beräkning av konsumentöverskott? (nej)

Uppräkning med reallön? (ja, bör göras)

Optionsvärden (mer om det…)

investeringsstrategier
Investeringsstrategier

Utnyttja infrastrukturen rätt – korrekta priser (internalisering av externa kostnader)

Minska restid eller restidskostnad?

Arbetsplats, restidsosäkerhet mm

Var behövs nya spår bäst?

Kraftig storstadstillväxt!

Big-bang eller stegvis utbyggnad

slide6
Effekter av full internalisering (ej trängsel), transport och industrins CO2-skatterKälla: Xing Liu & Lars Bohlin, HH Örebro 2011
investeringar kan skapa och f rst ra stora optionsv rden
Investeringar kan skapa och förstöra stora optionsvärden

Nuvarande planering tar inte explicit hänsyn till värdet av de optioner som skapas eller förstörs

Strategiska investeringar skapar mervärde genom optioner

Steg 1 ger möjlighet att utvärdera Steg 2. Beslut om Steg 2 tas bara om Steg 2 har positivt värde  värdet av option på Steg 2 är ett positivt mervärde av Steg 1

Att ”vänta och se” har ett värde

En för tidig investering kan leda till underutnyttjande innan trafiken vuxit ikapp

Ny information ger säkrare underlag att bedöma efterfrågan

h ghastighetsoptioner
Höghastighetsoptioner

Optionen att vänta

Information om efterfrågan och konstruktionskostnader

Optionen att lära/stoppa

Investering i en första etapp ger information om effekter och kostnader; visar om det är lönsamt att fortsätta i full skala.

Optionen att skala upp och ned

Dimensionering för högre hastigheten än vad som behövs nu

Optionen att få en option

Stockholm-Linköping ger optionerna att bygga Linköping-Göteborg och Linköping-Malmö.

generella insikter fr n optionsanalyser
Generella insikter från optionsanalyser

Nettonuvärdet större än noll räcker inte; fördelarna bör vara ca 20% större än kostnaderna givet osäkerheten

Dela upp i självständiga etapper

Ta till vara flexibiliteten vid beslutsprocesser och teknisk utformning; vi måste kunna anpassa beslut och tekniska lösningar efter den info vi får under tiden som går

Om vi förbinder oss att bygga hela projektet med en gång så tappar vi flexibilitet - och flexibilitet har ett värde

f rslag till h ghastighetsstrategi
Förslag till höghastighetsstrategi

Internalisera först!

Fokusera på behoven av spårutbyggnad i Storstockholm (Mälardalen, Östergötland), Storoslo (Akershus), Storgöteborg, Skåne

Skapa optioner för framtida HHB-nät!

alt 3 etappvis utbyggnad f r kad kapacitet kapacitetsutredningen trafikverket 2012
Alt 3 Etappvis utbyggnad för ökad kapacitet(Kapacitetsutredningen, Trafikverket 2012)

Vissa delsträckor av höghastighetsbanorna är väl utredda och är angelägna ur andra aspekter än höghastighet.

Ostlänken ingår i både höghastighetsalternativen och stambanealternativet. Projektet avlastar den ansträngda södra stambanan men innebär även regionförstoring i Mälardalen och Östergötland

Göteborg-Borås har en stor potential för regionalt resande mellan Västsveriges två största städer samtidigt som Landvetter ansluts.

Ostlänken och Göteborg-Borås är i princip planerade standardmässigt så att de utan stora merkostnader kan bli en del i framtida höghastighetsbanor.

Om dessa projekt genomförs kan parallellt fördjupade utredningar kring stambanorna och ett höghastighetssystem genomföras. Speciellt bör förutsättningarna i Skåne studeras djupare.

ad