slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jaanuar 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jaanuar 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Jaanuar 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Euroopa Liidu seire. Jaanuar 2006. Aruande struktuur. Sissejuhatus Uuringu eesmärk Uuringu metoodika ja analüüsi sihtrühmad Kommentaarid Joonised Toetus Euroopa Liidule Toetus euro kasutuselevõtule Eestis Teadlikkus krooni kursist euro suhtes Euro kasutuselevõtuga seonduvad mured

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jaanuar 2006' - catherine-sallas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aruande struktuur
Aruande struktuur
 • Sissejuhatus
  • Uuringu eesmärk
  • Uuringu metoodika ja analüüsi sihtrühmad
 • Kommentaarid
 • Joonised
  • Toetus Euroopa Liidule
  • Toetus euro kasutuselevõtule Eestis
  • Teadlikkus krooni kursist euro suhtes
  • Euro kasutuselevõtuga seonduvad mured
  • Toetus Euroopa Liidu edasisele laienemisele
 • Statistilise vea piirid
 • Küsitluse kuupäevad
 • Uuringu töörühm
sissejuhatus
Sissejuhatus
 • Ajavahemikul 10.01-12.01 ja 24.01-26.01.06 viis TNS Emor telefoni teel tehtava Omnibuss-küsitluse raames läbi uuringu 1000 15–74-aastase Eesti elaniku seas. Nendest 789 vastajat olid valimisealised Eesti Vabariigi kodanikud.
 • Uuringu tellija on Riigikantselei. Uuringu tulemuste kasutusõigus kuulub uuringu tellijale ja omandiõigus TNS Emorile. Tellijal pole õigust andmeid avaldada seda TNS Emoriga eelnevalt kooskõlastamata.
 • Uuringu eesmärk on mõõta:
   • Toetust Euroopa Liidule (kuni mai 2004 mõõdetud küsimusega “Kuidas Te suhtute Eesti ühinemisse Euroopa Liiduga?” ning alates maist 2004 “Kuidas Te suhtute Eesti kuulumisse Euroopa Liitu?”)
   • Toetust euro kasutuselevõtule Eestis (septembrist 2005)
   • Toetust Euroopa Liidu edasisele laienemisele
sissejuhatus uuringu metoodika ja anal si sihtr hmad
SissejuhatusUuringu metoodika ja analüüsi sihtrühmad
 • Uuringu metoodika
  • TNS Emor poolt läbiviidavate Omnibuss-tüüpi uuringute üldkogumi moodustavad Eesti Vabariigi alalised elanikud vanuses 15–74 aastat (seisuga 01.01.2005.a. kokku 1 049486 inimest).
  • Valimi suurus, st ühe uuringuperioodiga hõlmatud küsitletavate hulk, on 500 inimest.Ühes kuus küsitletakse kahe uuringuperioodi peale kokku umbes 1000 inimest.
  • Valim on moodustatud kasutades üldkogumi proportsionaalset mudelit, kus kõik küsitletud inimesed esindavad võrdset arvu üldkogumi inimesi.
  • Küsitleti arvuti abil tehtavate telefoniintervjuude (CATI) meetodil. 30% valimist moodustasid inimesed, kes on kättesaadavad vaid mobiiltelefoni teel.
 • Analüüsi sihtrühmad
  • Toetust Euroopa Liidule on analüüsitud valimisealiste Eesti Vabariigi kodanike hulgas
  • Muud küsimused on ära toodud kõigi 15-74 aastaste kodanike lõikes.
kommentaarid euroopa liit ja euro
Kommentaarid Euroopa Liit ja euro
 • Toetus Eesti kuulumisele Euroopa Liitu oli jaanuaris valimisealiste Eesti kodanike seas 62%. Liikmelisuse vastu oli vaid kolmandik – 31% - kodanikest.
 • Euro kasutuselevõttu Eestis toetasid jaanuaris 45% elanikest vanuses 15-74. Kasutuselevõtu vastu olid 48% elanikest. Selline pooldajate osakaal sama kui 2005 aasta septembris kuni novembris. Vaid detsember tõi mõningase languse nii toetuses Euroopa Liidule kui eurole. See oli aeg, mil päevakorral olid Euroopa Liidu eelarvega seotud teemad.
 • Euro ligikaudset kurssi teavad peast 78% elanikest. 19% ei oska Eesti krooni kurssi euro suhtes öelda. Viimaste seas on enim vanemaid inimesi. Regionaalses lõikes on teadmises ses osas nõrgemad eelkõige Virumaal ja Lõuna-Eestis (Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Viljandimaa).
 • Inimestel paluti uuringu käigus väljendada euroga seotud muresid. Ülekaalukalt kõige sagedamini kardetakse hinnatõusu. Samuti väljendati hirmude seas hinnatõusuga tihedalt seotud aspekti: palkade, pensionite jne vähenemist, mis toob kaasa elatustaseme languse. Kolmandana väljendati kahetsust krooni kui rahvusliku rahaühiku kadumise üle. Ülejäänud muresid mainiti oluliselt vähem.
 • Euroopa Liidu edasist laienemist toetavad ligi pooled elanikest: 47%, 32% on selle vastu ning tervelt viiendik - 21% - ei oska öelda, kas nad on selle poolt või vastu.
joonis 1 toetus euroopa liidu le
Joonis 1. Toetus Euroopa Liidule

(% valimisealistest kodanikest, kaks uuringuperioodi kokku)

joonis 1 1 toetus euroopa liidu le
Joonis 1.1. Toetus Euroopa Liidule

(% valimisealistest kodanikest, kaks uuringuperioodi kokku)

slide9

Joonis 1.3. Toetus Euroopa Liidule vanuse lõikes (% valimisealistest kodanikest)

2006

2005

slide10

Joonis 1.4. Toetus Euroopa Liidule sissetuleku lõikes (% valimisealistest kodanikest)

2006

2005

slide14

Joonis 3. Teadlikkus krooni kursist euro suhtes (kogu 15-74 aastasest elanikkond, reaprotsent; küsiti lahtise küsimusena: vastajale variante ette ei antud)

Näide andmete lugemiseks: 36% kogu elanikkonnast vanuses 15-74 teab täpset krooni kurssi euro suhtes.

Ja 19% ei oska kurssi öelda.

slide15

Joonis 4. Euro kasutuselevõtuga seotud mured (% kogu 15-74 aastasest elanikkonnast, n=1000; küsiti lahtise küsimusena: vastajale variante ette ei antud)

statistilise vea piirid
Statistilise vea piirid

Andmetabelite uurimisel ja tulemustest järelduste tegemisel tuleb arvestada valimi veaga. Vea piirid on antud 95% tõenäosusega, arvestades kogu valimi ja sagedamini esinevate alarühmade arvulist suurust.

uuringu t r hm
Uuringu töörühm

Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad:

 • Tellijapoolne kontaktisik: Gerli Hummel
 • Uuringu kava ja aruande koostaja: Jaanika Hämmal
 • Valimi koostaja: Katre Seema
 • Ankeedi programmeerija, andmetöötlus: Kalev Mitt
 • Ankeedi tõlge vene keelde: Maria Repkina
 • Küsitlustöö koordineerija: Janika Liigus
 • Graafilised tööd: Maire Nõmmik