1 / 10

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2

Download Presentation

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_OV.2.16 Adventní floristika Vytvořeno: 25. 10. 2013 Ověřeno: 09. 12. 2013 Třída: MZ2

  2. Tematická floristika Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání Předmět: Odborný výcvik Ročník: 2 Autor: Tůmová Jana Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Pomůcky: Dataprojektor, notebook s připojením na internet Klíčová slova: Advent, věnec, Anotace: Materiál je určen pro výuku předmětu odborný výcvik.

  3. Adventní floristika Adventní věnec • nejvýznamnější symbol adventního období • tradiční věnec tvoří zelený základ • - slaměná podložka obalená chvojím • na věnec umisťujeme čtyři svíčky, • vždy jednu na každou čtvrtinu věnce tradiční rozmístění svíček na věnci

  4. svíce na adventním věnci se upevňují pomocí držáků na svíčky, drátů, hřebíků

  5. Adventní věnec k zavěšení do prostoru • věnec zavěšený na stuhách nebo ozdobných šňůrách • pokud je věnec zavěšen pod úrovní očí, přízdoby umísťujeme na vrchní stranu věnce • věnec zavěšený nad úrovní očí, zdobíme ho ve spodní části věnce, svíčky do horní části i z boku věnce • ke zdobení používáme ovocné plody, ořechy, šišky, jmelí, přírodní i skleněné ozdoby, korále, stuhy aj.

  6. adventní věnce zhotovujeme k zavěšení do prostoru umístění svíček z boku věnce umístění adventního věnce nad úroveň očí závěsný věnec

  7. Adventní věnec k zavěšení do prostoru • základ přízdoby tvoří minimálně čtyři svíce • jejich rozmístění: • - klasické (čtyři svíce rovnoměrně rozmístěné) • - netradiční s mnoha variantami uspořádání • svíčky doplněny dalším dekoračním materiálem • ( moderní, tradiční, luxusní a naturální) • přízdoba se provádí bodově do skupin k jednotlivým svícím, nebo roztroušené po celém těle věnce

  8. Opakování • adventní věnec - symbol adventního období • rozdělení adventních věnců: • - k zavěšení do prostoru • - k položení

  9. Použité zdroje • BITTNEROVÁ, Marie. Floristika. Děčín - Libverda: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, 2007, 2 sv. (238, 471 s.). ISBN 978-80-239-8923-62. • Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

More Related