“Mida ma kutsekooli valides võidan, millest ilma jään?” - PowerPoint PPT Presentation

mida ma kutsekooli valides v idan millest ilma j n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Mida ma kutsekooli valides võidan, millest ilma jään?” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Mida ma kutsekooli valides võidan, millest ilma jään?”

play fullscreen
1 / 7
“Mida ma kutsekooli valides võidan, millest ilma jään?”
158 Views
Download Presentation
cathal
Download Presentation

“Mida ma kutsekooli valides võidan, millest ilma jään?”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. “Mida ma kutsekooli valides võidan, millest ilma jään?” 26. aprill 2005 Tiia Randma Eesti Kaubandus-Tööstuskoda haridusnõunik

  2. Võidan - tööturul • Rohkem ametikohti tööturul – suurem valikuvõimalus • Eelteadmised võimalikest töökohtadest - ettevõttepraktika võimalused (k.a. mujal Euroopas) • Realistlikud ootused ja tugev eelis tööturul rakendumise osas • Korralik palk - ebapopulaarsete, kuid vajalike erialade oskustöötajate defitsiit • Ettevõtete stipendiumid

  3. Võidan - jätkuõppes • Teadlikum jätkuõpe kõrghariduses – selgus valitud valdkond ja eriala sobivuses • Tugevam erialane stardipositsioon võrreldes üldharidusest tulnutega

  4. Võidan – mina ise • Iseseisvus ja ise otsustamine • Vabadus ja vastutus • Õppeained “pärist elust”, 50% õpingustest praktiline • Tööturule rakendumisel vähemalt 3 aastat edu võrreldes üldhariduse valinutega • Realistlikum maailmapilt

  5. Kaotan • Võimaluse looderdada või “vana rasva peal elada” • Harjumuspäraseks ja tuttavaks saanud koolikeskkonna • “lapsepõlve pikenduse” • .... ?

  6. ☺ Mida mina tahan, mis mulle meeldib?☺ Mis minul hästi välja tuleb? Alusta küsimustest: