p toppen av europa och mitt i eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
På toppen av Europa och mitt i EU! PowerPoint Presentation
Download Presentation
På toppen av Europa och mitt i EU!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

På toppen av Europa och mitt i EU! - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

På toppen av Europa och mitt i EU!. Mikael Janson / 2013-06-11. Projekt North Sweden, etablerat 1997, projektperiod 2009—2013. * = Våra huvudmän. + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten. Det regionala offentliga. Akademien. Näringslivet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'På toppen av Europa och mitt i EU!' - castor-carney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p toppen av europa och mitt i eu

På toppen av Europa och mitt i EU!

Mikael Janson / 2013-06-11

projekt north sweden etablerat 1997 projektperiod 2009 2013
Projekt North Sweden, etablerat 1997, projektperiod 2009—2013

* = Våra huvudmän

+ bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten

Det regionala offentliga

Akademien

Näringslivet

Bryssel: Mikael Janson, DirektörUmeå:Bernt vedin (50%)

Mona Mansour Luleå: Lars Wikman (50%) Martha Bahta Niklas & Eric, praktikanter

Region Västerbotten*

Länsstyrelsen i Norrbotten*

Landstingen i båda länen*

Kommunförbundet Norrbotten*

Umeå universitet*

Luleå tekniska universitet*

Företagarna i Västerbotten / Norrbotten*

Handelskamrarna Norrbotten / Västerbotten*

www.northsweden.eu

regionkontor i bryssel
Regionkontor i Bryssel

Cirka 280 kontor totalt

10-12 svenska kontor

En del av den ”demokratiska infrastrukturen” som länkar regional nivå till EU-nivå

Genvägen till Stockholm går därtill ibland via Bryssel!

”Syns du inte – finns du inte”Fler företrädare för organisationer och fler journalister

I Bryssel än i Washington

www.northsweden.eu

uppdraget fr n v ra kloka gare
Uppdraget från våra kloka ägare

”North Sweden European Office, North Sweden, är Norrbottens och Västerbottens gemensamma organisation med uppdrag att strategiskt ta del av och påverka viktiga policyområden i EU av betydelse för ekonomisk och hållbar tillväxt i regionen.”

genom

att vara ögon, öron, näsa och mun i EU

(=Bryssel – EU:s demokratiska torg)

www.northsweden.eu

arbetsprocesser

Påverkan

Arbetsprocesser

Rådgivning

Bevakning

Information

presentera

berätta

beskriva

organisera

uppmärksamma

söka

bevaka

kartlägga

lyssna

prioritera

samordna

förena

samverka

nätverka

möjliggöra

öppna dörrar

initiera

strukturera

sammanställa

analysera

förbereda

organisera

planera

stödja

hjälpa

besvara

rådgivning

1. Intressebevakning2. Programbevakning

North Swedensverksamhetsdirektiv

Huvudmännen(förderasuppdragsgivare= regionensmedborgare!)

www.northsweden.eu

h ll koll p f rhandlingsspelet
Håll koll på förhandlingsspelet!

”EU = Diskussionsklubb som därtill fattar beslut!”

Ministerrådet

Europaparlamentet

EU-kommissionen

Förhandling/Överenskommelse

Medbeslut

Förslag/Debatt/Votering

”Trialoger” Beslut

Förslag

Grönbok

Vitbok

Non-paper

”Tidig påverkan, som vilket Kommunfullmäktige som helst!”

www.northsweden.eu

slide7

En mönsterbild!

Informal Brussels Network, University of Antwerp

www.northsweden.eu

v nda p kartan f r att s tta sig p den
Vända på kartan för att sätta sig på den!

 Det finns mer än skogar och mörkerdär kartan allt för ofta slutar!

!

Naturresurser

?

norske forsvarets karttjeneste

 Det finns inte minst innovativa människor somkan skapa stora globkala mervärden!

www.northsweden.eu

slide9

Connecting Northern Sparsely Populated Areas.

2,2 miljonerinvånare(0,5% av EU:s befolkning) på425.622 km2(10% av EU:s landyta)I snitt5,1 invånare/km2(116 för EU isnitt) Samarbetelönar sig!

Ensam är inte stark!

Exempel 1: Extra strukturfondsmedel till NSPA

Exempel 2: Botniska korridoren i EU:s infrastrukturnätverk

Source:IIASA ERD project

www.northsweden.eu

exemplet flygplatsst det
Exemplet flygplatsstödet
 • Varningssignal från aktörer i EU på översyn på gång och ev. ”non-paper”
 • Medverka i nätverksmöten med andra regioner och aktörer
 • Uppmärksamma mot hemmaplan vad som är på gång
 • Samla in information från olika källor och förstå striden inom Kommissionen
 • Flygplatsaktörer på hemmaplan peka ut tänkbara faror
 • Hemmaaktörer inse faran och agera i sina nätverk nationellt/EU
 • Ta direkta kontakter med de som skriver på direktivet i Kommissionen
 • Skriva fram underlag för position i Europaforum Norra Sverige
 • Föra fram positionen och våra farhågor till aktörer i EU (EP, EC, MC)
 • Tillförsäkra svar från EU-kommissionen om hot kvarstår eller ej inför direktiv
 • Även om faran blåsts över fortsatt bevaka de dubbla budskap som ges

www.northsweden.eu

verksamhetsber ttelse 2012
Verksamhetsberättelse 2012

”…mycket möten blir det…”

I princip allt som NS arbetar med har varit och är uppe på EU:s bord för förhandlingar inför en ny programperiod 2014—2020…Det var därmed året för att se till att våra regionala perspektiv kom in i de diskussionerna och förhandlingarna i EU…

Det har givetvis också under året varit lika viktigt att vara en länk för diskussion och kunskapsuppbyggnad på hemmaplan om förhandlingarna och vad de betyder…

www.northsweden.eu

framtiden fr n 2014
Framtiden från 2014
 • Tidsperspektiv
  • Långsiktig fast egen organisation?
  • Fortsatt projekt?

Idag:

  • Fem-årigt projekt (varierat mellan 3 till fem år sedan starten 1997)
  • Parkerat under en huvudman som projektägare (Region Västerbotten)
  • Av-/omveckling samtidigt med ”EU-arbetstopp” inför nya program 2014

Förslaget:

  • Tydlig långsiktig ambition från huvudmännen lyftas fram
  • Fortsatt projektform för att kunna ha med alla nuvarande huvudmän
  • Projekttid om tre år i första läget för komma i fas med EU:s cykler
  • Därefter sju-årigt projekt efter översyn 2016 utifrån EU:s programperiod

www.northsweden.eu

framtiden fr n 20141
Framtiden från 2014
 • Ambitionsnivå
  • Motsvara åtminstone innevarande projektperiods ambitionsnivå?
  • Fortsatt successivt lägre ambitionsnivåer och minskad personalvolym?

Idag:

  • Årligt anslag om 6 Mkr (ej ändrat sedan 2009, minskat mot tidigare; mer än 10 år)
  • Motsvarande fyra heltidstjänster (minskades under 2011 från tidigare fem)
  • I övrigt i huvudsak resor, hyror samt arrangemang (alla medel ”i arbete”/gamla lagrar)

Förslaget:

  • Verksamheten fortsatt motsvara fyra heltidstjänster för främst policyfrågor/påverkan
  • En verksamhet som arbetar fullt ut; kan resa, kommunicera, arrangera på rimlig nivå
  • Administrativa verksamhetskostnader inte belasta projektägaren utan projektet
  • Återställa budget realt till motsvara ingången 2009; med löne-/reseindex = c:a +15%

www.northsweden.eu

framtiden fr n 20142
Framtiden från 2014
 • Placering
  • Helt Brysselbaserat (med fortsatt policyfokus för regional utveckling kopplat till EU-arenan)?
  • Hemmakontoren kvar (med mer lokal projektorientering och geografiskt hemmaansvar för varje kontor)?

Idag:

  • Kontor i Bryssel och Umeå samt Luleå = 50% Bryssel/50% Regionen
  • Medarbetarna hartrots det, utifrån uppdraget, ansvar för policyområden och inte geografi (primärt)
  • Huvudmannaorganisationerna mer EU-mogna på hemmaarenan än för 15 år sedan

Förslaget:

  • North Swedens mervärde är kopplingen, kompetensen och närheten till EU
  • Fullt ut koncentrera verksamheten till Brysselkontoret
  • Fortsatt fokus på policy med medarbetare ansvariga för policy nära kopplat till hemmaarenans aktörer

www.northsweden.eu

tidplanen
Tidplanen
 • Intern utredning om möjliga alternativ för långsiktig organisation och fortsatt verksamhetsinriktning gjordes på styrelsens uppdrag under 2012.
 • Ägarrådet i augusti 2013 slog fast inriktning för fortsatt utredning utifrån det underlaget.
 • Utredning gjorts under 2012/2013 som diskuterades på Ägarrådet i mars 2013 som i sin tur utgör underlag för styrelsens fortsatta arbete med konkret förslag.
 • Nytt Ägarråd 13 augusti för att behandla styrelsens förslag till avtal och ekonomiskt bidrag att beslutas om av varje huvudman inför fortsättning 2014.
 • Förberedelser för uppstart 2014 med rekryteringar och övrigt praktiskt inklusive stadsfästande av mellanhavandena mellan projektägare och North Sweden*.

*/ Tidshorisont för avveckling hemmakontor, rekrytering och annat avhängigt beslutet 13 augusti och följdbeslut hos huvudmännen för att stadfästa det.

www.northsweden.eu

slide16

TACK!

Besök vår hemsida för att se vad som är aktuellt & anmäla till vårt Nyhetsbrev!

www.northsweden.eu

Följ oss via vår Facebooksida!

www.facebook.com/NorthSweden