polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe wielko bank w kapita zagraniczny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny. Banki i ich infrastruktura informacyjna.   infrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny' - casta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polski system bankowy wybrane zagadnienia rynkowe wielko bank w kapita zagraniczny

Polski system bankowywybrane zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagraniczny

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

banki i ich infrastruktura informacyjna
Banki i ich infrastruktura informacyjna
 •   infrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrze
 • istnieją niedociągnięcia wynikające ze zbytniego odizolowania sektora bankowego od innych segmentów rynku finansowego
 • infrastruktura informacyjna jest w Europie już od blisko czterech lat – od roku 2000

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

banki i ich infrastruktura informacyjna1
Banki i ich infrastruktura informacyjna
 • instytucje infrastruktury otrzymują wysokie oceny Dane Instytutu Pentor opublikowane w Gazecie Bankowej z 24.03.2003 r.

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

wzrost warto ci maj tku bank w
Wzrost wartości majątku banków

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

aktywa bank w komercyjnych i sp dzielczych
Aktywa banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

liczba plac wek i zatrudnienie w 2001 roku
Liczba placówek i zatrudnienie w 2001 roku

Banki spółdzielcze

Banki komercyjne z przewagą kapitału polskiego

Banki komercyjne z przewagą kapitału zagranicznego

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

struktura aktyw w polskiego systemu finansowego wed ug typ w instytucji
Struktura aktywów polskiego systemu finansowego według typów instytucji

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

udzia bank w w sektorze finansowym
Udział banków w sektorze finansowym
 • udział banków komercyjnych w sektorze spadł do 73,8%

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

aktywa bank w komercyjnych na tle wybranych kraj w
Aktywa banków komercyjnych na tle wybranych krajów

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

warto aktyw w najwi kszych instytucji finansowych w polsce wed ug rzplitej z dnia 3 czerwca 2004
Wartość aktywów największych instytucji finansowych w Polsce według Rzplitej z dnia 3 czerwca 2004

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

struktura aktyw w polskiego systemu finansowego
Struktura aktywów polskiego systemu finansowego

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ewolucja struktury aktyw w polskiego systemu finansowego
Ewolucja struktury aktywów polskiego systemu finansowego

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ewolucja struktury aktyw w w gierskiego systemu finansowego
Ewolucja struktury aktywów węgierskiego systemu finansowego

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

miara koncentracji
Miara koncentracji

wskaźnik Herfindahla–Hirschmana jest definiowany jako suma kwadratów udziałów w rynku (pomnożonych przez 100) wszystkich instytucji finansowych działających na danym rynku. Im większa koncentracja, tym wyższy jest wskaźnik HHI

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

indeks hhi w wybranych krajach
Indeks HHI w wybranych krajach

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

udzia y 5 najwi kszych bank w w wybranych krajach
Udziały 5 największych banków w wybranych krajach

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

zmiany w liczbie bank w komercyjnych w wybranych krajach
Zmiany w liczbie banków komercyjnych w wybranych krajach
 • w latach 1998 – 2003 w Polsce przejęto 29 banków

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

przej cia bank w w latach 2001 2003
Przejęcia banków w latach 2001 - 2003

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

struktura funduszy w asnych 100 najwi kszych bank w w wybranych bankach
Struktura funduszy własnych 100 największych banków w wybranych bankach

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

struktura aktyw w 10 ciu najwi kszych bank w na tle wybranych kraj w
Struktura aktywów 10-ciu największych banków na tle wybranych krajów

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

udzia 5 najwi kszych bank w w aktywach sektor w w wybranych krajach
Udział 5 największych banków w aktywach sektorów w wybranych krajach
 • W końcu 2002 r. udział 5 największych banków w aktywach całego sektora wynosił 53% (52% w 2003 r.), podobnie jak w Hiszpanii

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

wska niki makroekonomiczne
Wskaźniki makroekonomiczne

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

por wnanie efektywno ci bank w komercyjnych i sp dzielczych
Porównanie efektywności banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

por wnanie wynik w finansowych bank w komercyjnych i sp dzielczych
Porównanie wyników finansowych banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

por wnanie funduszy w asnych bank w komercyjnych i sp dzielczych
Porównanie funduszy własnych banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

przeci tne fundusze w asne bs w
Przeciętne fundusze własne BS-ów

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

por wnanie program w naprawczych bank w komercyjnych i sp dzielczych
Porównanie programów naprawczych banków komercyjnych i spółdzielczych

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

kapita polski i zagraniczny
Kapitał polski i zagraniczny

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

kapita polski i zagraniczny1
Kapitał polski i zagraniczny

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

kapita polski i zagraniczny2
Kapitał polski i zagraniczny

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

slide31
Udział aktywów banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznychw aktywach sektora bankowego w krajach Europy Środkowej

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

wnioski
Wnioski
 • polski system bankowy ma dobrze funkcjonującą infrastrukturę
 • jest skoncentrowany
 • udział kapitału zagranicznego wcale nie jest największy w EW

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

koniec
KONIEC

Źródło: Dane GINB

dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu