infoavond bedrijven datum 13 02 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012. Brandveilig werken, daar maken we werk van !. Programma. 19h30 Ontvangst deelnemers 20h00 Openingswoord door de Burgemeester van Lommel , Peter Vanvelthoven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Infoavond bedrijven Datum: 13/02/2012' - cassie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
infoavond bedrijven datum 13 02 2012

Infoavond bedrijvenDatum: 13/02/2012

Brandveilig werken, daar maken we werk van !

programma
Programma

19h30 Ontvangst deelnemers

20h00 Openingswoord door de Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven

20h15 Toelichting wetgeving gebruik open vuur door Stefan Leuckx, attaché ingenieur FODWASO

20h45 Ervaringen naar aanleiding van de brand in het opslagmagazijn PAMI door Hendrik Essers, gedelegeerd bestuurder PAMI NV

21h15 Ervaringen brandweer Lommel bij werkzaamheden met open vuur en het belang van het informeren van de brandweer

21h30 Vraagstelling en afsluiting met een drankje

openingswoord

Openingswoord

Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven

statistiek branden brandweer lommel
Statistiek brandenbrandweer Lommel
 • Jaarlijks gemiddeld 236 branden
 • 5% van de branden handelt om industriebranden (excl. loze en valse alarmen)
 • *excl. preventieve aanwezigheid brandweer (2010-2011)
de brandweer hervorming
De brandweer hervorming
 • De burger heeft recht op de snelste adequate hulp.

De hulpdienst die bij een noodoproep het eerst ter plaatse kan zijn met de nodige middelen moet worden uitgestuurd zonder rekening te houden met gemeente- of provinciegrenzen.

 • Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht.

Er moet gestreefd naar een gelijkwaardige bijdrage in de kosten door de gemeenten op basis van heldere criteria als het stedelijk of landelijk karakter, het bevolkingsaantal, de risico’s en de inhoud van de veiligheidsplannen.

 • Schaalvergroting is noodzakelijk.

Door schaalvergroting kunnen middelen rationeler en efficiënter worden aangewend en kan de dienstverlening worden verbeterd.

wet van 2007
WET VAN 2007
 • Taken van de brandweer = integrale veiligheidsketen
   • Pro-actie
   • Preventie *
   • Preparatie
   • Repressie *
   • Evaluatie
slide8

Ontdekking

Vertrek

Oproep

Blussing

Rampen bestrijding

Aankomst

slide9

Inspanning

Ontdekking

Oproep

Vertrek

Aankomst

Blussing

Rampen bestrijding

Preventie

Repressie en preparatie

Nazorg

 • Redden
 • Blussen
 • Ontdekken
 • Vluchten
 • Beperken uitbreiding
 • Veiligheid pompier
 • Onderzoek ???
 • Evaluatie ???
slide10

Voorkomen

 • Verkleinen kans
 • Beperken effect

Inspanning

Pro-Actie & RA

Preventie

Nazorg

Preparatie & Repressie

 • Bepalen risico’s
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Zelfredzaamheid
 • Snelle ontdekking
 • Vluchten/ontruiming
 • Compartimentering
 • Zelf blussen
 • Redding en zelfredding
 • Blussen
 • Beperken schade
 • Schade herstel
 • Onderzoek
 • Evaluatie
toelichting wetgeving gebruik open vuur

Toelichting wetgeving gebruik open vuur

Stefan Leuckx, attaché ingenieur FOD WASO

ervaringen naar aanleiding van de brand in het opslagmagazijn pami op 10 augustus 2010

Ervaringen naar aanleiding van de brand in het opslagmagazijn PAMI op 10 augustus 2010

Hendrik Essers, gedelegeerd bestuurder PAMI NV

slide14

Ervaringen brandweer Lommel bij werkzaamheden met open vuur en het belang van het informeren van de brandweer

Brandweer Lommel

gevaren laswerken
GevarenLaswerken
 • Autobrand na vuur vatten van binnenbekleding
 • Brand door warmte geleiding van staalprofiel
 • Explosie door lassen buitenzijde opslagtank
voorbeelden

Brand en hevige rook na laswerken in Spouwen

Voorbeelden …
 • Brand en hevige rook na laswerken in Spouwen (26/12/2011)
voorbeelden1
Voorbeelden …
 • Brand na laswerken in werkhuis (13/11/'11)

In een werkhuis in de Kolfstraat in Stevensvennen is zondagavond rond kwart over tien brand uitgebroken. De bewoner had 's namiddags nog laswerken uitgevoerd. Mogelijk waren gensters overgesprongen naar enkele doeken in het werkhuis. Die waren beginnen smeulen. De eigenaar had de brand snel opgemerkt waardoor de schade beperkt bleef tot het dak.

voorbeelden2
Voorbeelden …
 • Brand in de BerlinerPhilharmonie door laswerken (20/05/2008)

De brandweer was met een twintigtal blusvoertuigen en 110 pompiers aanwezig om de brand onder controle te krijgen. Volgens een woordvoerster van de filharmonie is vermoedelijk bij laswerken isolatiemateriaal in brand geschoten.

 • En nog vele anderen …

24/08/2011 Laswerken veroorzaken brand bij ACB-garage.

17/05/2011 660 leerlingen ontruimd na brand Heist-op-den-Berg

gevaren laswerken1
GevarenLaswerken
 • - Gassen
 • Besloten plaatsen
 • Zelden problemen in werkhuis !
gevaren slijpen
GevarenSlijpen
 • Stofafzuiging installatie
 • Zitjes van sporthal
 • Isolatie van sandwichpanelen
 • Afval
 • Boerderij
gevaren snijbranden
GevarenSnijbranden
 • Ontsteking vuile doeken
 • Licht ontvlambare stoffen
 • Gordijnen
gevaren open vlam
GevarenOpen vlam
 • Verf
 • Kunststofbekleding
gevaren boren
GevarenBoren
 • Ontsteking isolatie
 • Kortsluiting en brand
 • Raken gasleiding
aandacht
Aandacht

Als het dan brandt is het normaal dat de brandweer komt en dat hun tussenkomst:

Snel

Adequaat

Professioneel

….gebeurt

zwarte doos1
Zwarte doos …

Dit is wat de brandweer ziet wanneer ze op een bedrijf aankomen en er geen interventiedossier beschikbaar is: “een zwarte doos”

informatie kan van levensbelang zijn
Informatie kan van levensbelang zijn

Een interventiedossier bundelt alle informatie die voor de brandweer noodzakelijk is om een adequate en snelle inzet te organiseren in geval van een interventie.

(≠ intern noodplan)

inhoud interventiedossier
Inhoud interventiedossier
 • Algemene informatie

Dit gedeelte bevat algemene inlichtingen van het bedrijf waaronder de bedrijfsgegevens, de contactpersonen, aanwezigheid gevaarlijke stoffen, constructiekenmerken gebouwen, informatie over toegankelijkheid, …

 • Inplantingsplan

Dit plan is een overzichtsplan dat aan de hand van pictogrammen de nodige informatie bevat om een eerste inzet van de brandweer mogelijk te maken zoals bereikbaarheid van het gebouw, hoofdafsluiter gas, toegangen, compartimentering, hydranten, …

 • Detailplannen

De detailplannen zijn de grondplannen van elke bouwlaag van het gebouw welke meer gedetailleerde informatie bevatten die voor de brandweer van belang is zoals: nevenafsluiters gas en elektriciteit, indeling gebouw en benaming lokalen, bediening rookluiken en sprinklerinstallaties,…

voorbeeld interventiedossier\Visio-INLICHTINGEN.pdf

voorbeeld interventiedossier\Visio-INTERVENTIEPLANSITE.pdf

voorbeeld interventiedossier\Visio-INTERVENTIEPLAN 1e verdieping.pdf

office 2003 DOC 2010 AGA inlichtingenfiche in orde.doc

opmaak interventiedossier
Opmaakinterventiedossier
 • Een inlichtingenfiche die alle voor de brandweer relevante informatie bevat en informatie over de aan te leveren plannen is op te vragen bij de brandweerdienst van Lommel of via de website (vanaf 1/03/2012).

office 2003 DOC 2010 AGA inlichtingenfiche in orde.doc

 • Een zonaal sjabloon voor een interventiedossier is in de maak.
wat nog
Wat nog …
 • Kennisgevingaan brandweer van het afleveren van een vuurvergunning
meldingsformulier
Meldingsformulier

De brandweer vraagt aan alle bedrijven om in geval van werkzaamheden met openvuur (lassen, branden, …) dit te melden aan de brandweer via een meldingsformulier.

≠ vuurvergunning (= intern document van het bedrijf)

doel van de melding
Doel van de melding
 • Informeren van de brandweer

In geval van een oproep voor brand kan deze informatie een belangrijke rol spelen bij de inschatting van de situatie en de planning van de inzet door de brandweer waardoor er efficiënter opgetreden en sneller opgeschaald kan worden

 • Sensibilisatie van de bedrijven

Bedrijven te sensibiliseren met betrekking tot de risico’s verbonden aan werkzaamheden met open vuur en het nemen van de nodige preventiemaatregelen aanmoedigen

toelichting meldingsformulier
Toelichting meldingsformulier

Blok 1

Info over het bedrijf die een vergunning aflevert

Info over het bedrijf/firma die de werkzaamheden gaan uitvoeren

toelichting meldingsformulier1
Toelichting meldingsformulier

Blok 2

Info over de werkzaamheden:

locatie / datum – uur / aard van de werkzaamheden werkbeschrijving en bijzondere gevaren

toelichting meldingsformulier2
Toelichting meldingsformulier

Blok 3

Genomen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot

de betrokken installatie / omgeving / dragen persoonlijke beschermingsmaatregelen / brandpreventie / eventuele bijkomende maatregelen

toelichting meldingsformulier3
Toelichting meldingsformulier

En tot slotte …

Informatie over welke diensten dienen verwittigd te worden met de contactgegevens van de brandweer.

slide41

Meldingsformulier

website brandweer Lommel www.brandweerlommel.be

(vanaf 1/03/2012 – rubriek preventie – bedrijven)

digitaal op te vragen via mail info@brandweerlommel.be

Contactgegevens brandweer:

Fax: 011/552542

e-mail: info@brandweerlommel.be

tel: 011/542900