Boss a nova
Download
1 / 19

BOSS A NOVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

FoU-projekt 2008-2011 delfinansierat från utlysningen ”Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster” inom VINNOVAs tema Tjänsteproduktion och tjänsteinnovation. BOSS A NOVA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BOSS A NOVA' - cassie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Boss a nova

FoU-projekt 2008-2011 delfinansierat frånutlysningen ”Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster”

inom VINNOVAs tema Tjänsteproduktion och tjänsteinnovation

BOSSANOVA

Business Models for Open Source Software in the Public Sector: New Opportunities for Customers and Suppliers

Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor: Nya möjligheter för kunder och leverantörer

Projekttid: 2008-2011


Agenda m te med projekten i sambruk 4 5 nov 2009
AgendaMöte med projekten i Sambruk 4-5 nov 2009

1 Bakgrund till Regelverket SGM (SambruksGemensamt Material)

2 Genomgång av Regelverket SGM (SGM1-2) och avtalsmallar (SGM3-6), med frågor, kommentarer och diskussion om fördelar, nackdelar och möjligheter

3 Olika ”affärsmodeller” för kostnads- och intäktsdelning mellan parterna, som konsekvens av Regelverket SGM

4 Kommentarer och diskussion om fördelar, nackdelar och möjligheter

Förvaltning av vårt gemensamma mtrl?

5 Nästa steg i de olika aktuella Sambruksprojekten


Varf r
Varför?

 • Kapa kostnader

  • Minskade licenskostnader

  • Dela istället för att alla köper/utvecklar ”samma sak”

 • Ändra affärslogiken: från leverantörsdriven till kunddriven utveckling

  ”Köpa smart och sälja lönsamt”, dvs projektet avser både kund- och leverantörsnytta


L rdomar 2005 2008
Lärdomar 2005-2008

 • Svagt koncerntänkande i offentlig sektor

 • IT-marknaden präglas av oligopol och inlåsningseffekter

 • Kommunerna har svag immaterialrättslig kontroll över det arbete som utförs i deras IT-system (bristande beställarkompetens)

 • Programvaruutveckling lämpar sig bättre för ”grey-box” (kontinuerlig dialog, successiv utveckling)MEN LOU => ”black-box” (”fullständig” kravspec)

 • Kommuner skänker bort kunskap (=kravspecar m m) till IT-leverantörer som man sedan dyrt köper tillbaka (=återkommande licenskostnader)


Regelverket sgm

Regelverket SGM

Kort introduktion

(samtliga dokument finns att hämta på www.sambruk.se/dokumentation)


Regelverk f r sambrukgemensamt material regelverket sgm
Regelverk för Sambrukgemensamt material (Regelverket SGM)

 • Fastställt av Sambruks styrelse 2009

 • Innehåller 6 delar:

  • Introduktion (SGM1)

  • Regelverket (SGM2)

  • Avtalsmallar (SGM3-6)

   gällande Utveckling, Gåva, Användning, Medverkan

 • Ska användas i pilotprojekt under 2009-2010

  • Utvärdering under denna period


Sgm1 introduktion
SGM1 – Introduktion

Fokus på användardriven och kommungemensam utveckling

Tillgängligt för alla i Sambruk

ÖTP och öppna standarder

Förhindra inlåsning och att behöva betala flera gånger

Upphovsrätten stannar hos Sambruk

Förvaltningsråd med ansvar – och stor frihet


Sgm2 regelverket
SGM2 – Regelverket

Anskaffning, användning och förvaltning av gemensamt material

Upphandlingsunderlag

Utredningar

Specifikationer

Programkod

mm

8


Sgm3 6 avtalsmallar
SGM3-6 – Avtalsmallar

SGM3 – Utveckling

Kravställande utvecklingspart(er) (t ex kommun) & Sambruk

SGM4 – Gåva

Givare & Sambruk

SGM5 – Användning

Användare (t ex kommun) & Sambruk

SGM6 – Medverkan

Utvecklingsleverantör & Kravställare & Sambruk

9


Aff rsmodeller

”Affärsmodeller”

– modeller som definierar fördelning av kostnader och intäkter, under nyutveckling och förvaltning/vidareutveckling, för både leverantör(-er) och beställare, såväl i den initiala fasen som i fortsättningen, då användarbasen breddas

10


Aff rsmodeller grundkrav
Affärsmodeller - grundkrav

En ”bra” affärsmodell för Sambruk:

Den skall stödja Sambruks ändamål vilket anges i föreningens stadgar (§4) samt utgå från och förfina föreningens policy

Den hanterar LOU på ett smidigt sätt

Den är skapad så att den innehåller incitament för kommuner (OCH leverantörer) att delta i Sambruk-projekt

Den innehåller ett rimligt mått av incitament för kommuner att vara med och etablera nya projekt.

Den kan hantera ”tillkommande kommuner” för projekt, dvs den är till sin karaktär öppen för nya projektdeltagare, liksom att innehålla incitament för dessa, inklusive ett visst mått av rättvisa gentemot ursprungsdeltagarna

11


T nkbara modeller i axplock
Tänkbara modeller – i axplock

Traditionell modell

Utvecklingsprojektet och dess deltagare betalar hela initiala investeringen

Tillkommande användare är med och delar på löpande förvaltningskostnader

Sambruk säljer nyttjanderätt = återbetalning av initial investering

Förutsätter separat finansieringsmodell OCH -partner

Återbetalningsmodell

Utvecklingsprojektet och dess deltagare betalar hela initiala investeringen

Tillkommande användare är med och delar på löpande förvaltnings-kostnader, men även (del-)återbetalning till ursprungsdeltagarna

Genom extra engångsinsats

ELLER

Förhöjd förvaltningsavgift (=> rabatt till ursprungsdeltagarna)

12


Praktikfall 1 2
Praktikfall 1 (2)

ALLMÄNT; flera produktleveranser på gång, hösten-09 ! framförallt;

EPOS (gåva från Jönköpings kommun)

E-tjänst (web) för rekrytering

KnowIT huvudansvarig utvecklingsleverantör

Ver 1.0 lev våren-09

StreamFlow (Innovetaprojektet)

System för kundtjänst

Jayway huvudansvarig utvecklingsleverantör

Ver 1.0 lev dec-09

13


Praktikfall 2 2
Praktikfall 2 (2)

TidIT (BITA)

System för tidrapportering för Personliga Assistenter (vård & omsorg)

Två FoU-resurser som ansvariga för systemutveckling

TidIT - Ver 1.0 lev dec-09

Multifråga (Ek bistånd)

System för elektronisk (online) informationsutbyte mellan kommun (soc.tjänst) och statliga myndigheter

Två resurser (IT-ark + FoU) som ansvariga för systemutveckling

MultifrågaVer 1.0 lev nov-09

Tillkommande e-tjänster & vidareutveckling

Ärendehantering

Skola

Elektronisk långtidslagring

14


Vad tycker ni vad vill ni

Vad tycker Ni?Vad vill Ni?

Noteringar från diskussioner i varje projekt 4 nov och projektpresentationer 5 nov


Resultat h stm tet 2009 1 4 noteringar fr n projektdiskussioner 4 11 och statuspresentationer 5 11
Resultat Höstmötet 2009 1(4)NOTERINGAR FRÅN PROJEKTDISKUSSIONER 4/11 OCH STATUSPRESENTATIONER 5/11

TidIT (BITA) – Jonas Sjöström

Kommentarer 4 nov: Viktigt att planera för förvaltning redan nu.

Blir Sambruksgemensam Material – kommer att finnas tillgängligt till förmånliga villkor för Sambruksmedlemmar.

Förvaltningsgrupp formeras i januari.

Multifråga (Ek bistånd) – Claes-Olof Olsson

System för elektronisk (online) informationsutbyte mellan kommun (soc.tjänst) och statliga myndigheter

Pilotdrift: okt 09 Botkyrka (WMOmsorg), nov 09 Sundsvall (ProCapita)

SHS-förhandling – Volympris, alt open source

FRÅGA: Är det någon annan än Sambruk som arbetar med detta (standardiserad informationsöverföring mellan myndigheter och kommuner)? Verkar inte så enligt COO.

Två resurser (IT-ark + FoU) som ansvariga för systemutveckling

Kommentarer 4 nov: Parter är inte bara kommun och leverantörer utan kommun och myndigheter. Myndigheter (främst CSN och Försäkringskassan) bör medverka i Förvaltningsråd (utökat) för att planera framtida utveckling och versionshanteringar.

Det som utvecklas blir SambruksGemensamt Material – kommer att finnas tillgängligt till förmånliga villkor för Sambruksmedlemmar.

Fråga: Vem ska supportera och underhålla det som utvecklas? En bra fråga – utvecklingsgruppen arbetar med detta.

Visar skärmbild av gränssnitten för handläggare på kommunen i dialog med myndigheterna.

16


Resultat h stm tet 2009 2 4 noteringar fr n projektdiskussioner 4 11 och statuspresentationer 5 11
Resultat Höstmötet 2009 2(4) NOTERINGAR FRÅN PROJEKTDISKUSSIONER 4/11 OCH STATUSPRESENTATIONER 5/11

StreamFlow (Innovetaprojektet/Kundtjänst) – Madeleine Eckerström

Jayway huvudansvarig utvecklingsleverantör

Agil utvecklingsmetod med Scrum (Jönköping som utvecklingspart), betaversion driftsatt

Kommentarer 4 nov:

Forskningsresultatet behöver samägas av Sambruk och forskarna

SGM till Sambruksmedlemmar: även kommunägda bolag?

I och med att Järfälla kommer in nu (och på sikt fler), så kommer SGM tydligt in för vår del

Arbetar vidare med Utvärdering (e-cirkel), Aktivt forskningsstöd, Fortsatt forskningsarbete, SGM

Möte 26 november 2009: bl a ”Hur ska SGM tillämpas i Innoveta?”

Informationssäkerhet – Ola Henriksson

Första mötet för att bilda nätverk nu (inget om SGM ännu).

Skola 1-1 – Claes-Olof Olsson

Bärbara datorer till alla skolelever (inget om SGM ännu).

Öppet verksamhetssystem – Peter Dacke

Öppna samtal med leverantörer pågår, främst med IST och TietoEnator

Totalt rör det sig troligen om ca 10-12 system som vi kommuner vill kunnna jacka in i verksamhetssystemen, när vi kartlagt dessa vill vi återkomma till IST och TietoEnator men även de övriga leverantörerna.

17


Resultat h stm tet 2009 3 4 noteringar fr n projektdiskussioner 4 11 och statuspresentationer 5 11
Resultat Höstmötet 2009 3(4) NOTERINGAR FRÅN PROJEKTDISKUSSIONER 4/11 OCH STATUSPRESENTATIONER 5/11

ÖTP mm – Janne Dicander och Sven-Håkan Olsson

ÖTP helt avgörande om vi vill åstadkomma den förändring vi önskar. Från 2005-2007 ingen lyssnade på oss när vi pratade om SOA och interoperabilitet. Nu har tiden kommit (jfr killen som tränade fotboll och målgester i 8 år innan han gjorde mål). Den nyss utkomna regeringsrapporten innehåller både nyttomeddelandestrukturer och legoklossar.

ÖTP ett ”hängränneprojekt” som sträcker sig igenom alla Sambruks projekt. T ex de 4 projekten som just nu leverar, de följer ÖTPs viktiga principer.” Delvis är vi samma personer. Ex: Fritid: första avrop i Jönköping. Här ska nu löften om ÖTP uppfyllas; standardmeddelande, inloggning mm. Innoveta: drift. Följer massor av de viktiga ÖTP-principerna, samt arkitekt hos leverantören som ser ihopkoppling till andra system som centralt. Ek bistånd: S-H själv utvecklar tills med Owen. BITA: Förljer ÖTP och viktigt med interoperabilietsmöjligheter.

Referensarkitektur (Enterprise Architecture EA), Architecture Building Blocks och Ärendedomäner

Alfresco med RedPill (projektledare från Tekniska förvaltningen). Bjuder in samtliga att medverka. Informationsnav för kommuner.

Ärendehantering: Möte på KnowIT 23/11 om ärendehantering med anledning av att Lex ska pensioneras (enligt Logica). Samverkansmöjlighet med Innoveta (ärendehanteringsnav).

Elektronisk långtidslagring

Se slutrapport (www.sambruk.se) och speciell OH-presentation.

Slutsatser: Kravställning på ÖTP och SGM på nya system.

18


Resultat h stm tet 2009 4 4 noteringar fr n projektdiskussioner 4 11 och statuspresentationer 5 11
Resultat Höstmötet 2009 4(4) NOTERINGAR FRÅN PROJEKTDISKUSSIONER 4/11 OCH STATUSPRESENTATIONER 5/11

Allmänna synpunkter:

Ej för formellt, men tillräckligt formellt, och enkelt att använda och överblicka

Frågetecken om hur SGM fungerar parallellt med LOU – skulle behöva utvecklas i ”det pedagogiska dokumentet”

Eldsjälens roll central – samtidigt en risk att lita på att det kommer eldsjälar och att eldsjälen gör ett jobb i önskad riktning. Kan vara svårt att ”avsätta” en eldsjäl om övriga inte är nöjda. Detta har dock inte hittills varit något problem och eldsjälens betydelse hittills bedyras – i samtliga projekt.

SGM7 om lärarundantag krävs

Att upphovsrätt ska gälla både Sambruk och forskaren när forskaren utvecklar material inom SGM

En mallbilaga om Förvaltningsrådet behövs

Bilaga till SGM2?

Det specifika Förvaltningsrådets uppdrag och sammansättning ska specificeras (representation, kompetens och tidsbegränsning)

Styrelsen bör godkänna Förvaltningsrådets sammansättning

19


ad