Download
titorial do cat logo da biblioteca universitaria de vigo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TITORIAL DO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
TITORIAL DO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO

TITORIAL DO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO

155 Views Download Presentation
Download Presentation

TITORIAL DO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TITORIAL DO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE VIGO

 2. Este titorial pretende axudarche a coñecer o catálogo da Biblioteca, o seu manexo e as súas posibilidades. Podes velo completo ou entrar no índice e escoller a parte que che interesa. Para saír, utiliza ou Saír Ver o titorial completo Ir ao índice

 3. Índice • Como buscar • Outras opcións dende o catálogo: • por autor/a • por título • Ver o teu rexistro de usuario/a • por autor/a e título • por temas • Ver a bibliografía recomen- dada • por palabras • outras formas de buscar • Novas adquisicións • As revistas • Consultar catálogos doutras bibliotecas • Como ver información completa • Como cambiar a forma de • buscar • Libros electrónicos • Como limitar a busca • Buzón de suxestións • Como exportar: imprimir, gravar, enviar Ver o titorial completo Saír

 4. CONTIDO DO CATÁLOGO Referencias bibliográficas de todos osdocumentos (libros, revistas, audiovisuais, cd-roms, etc...), que se atopan nas distintas bibliotecas da Universidade de Vigo, e outros recursos de información.

 5. PANTALLA DE INICIO DO CATÁLOGO COMO PODES BUSCAR FORMAS DE BUSCA Cando premes nalgunha destas formas de busca pasas a unha pantalla...

 6. ...onde podes comezar a busca.

 7. BUSCA POR AUTOR/A Teclea neste cadro os apelidos e o nome do/a autor/a que buscas García Márquez, Gabriel.El coronel no tiene quien le escriba. Barcelona: Mondadori, 1996.

 8. BUSCA POR AUTOR/A Preme Buscar GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL García Márquez, Gabriel.El coronel no tiene quien le escriba. Barcelona: Mondadori, 1996.

 9. Autor seleccionado Títulos atopados Anos de edición

 10. COMEZAR UNHA NOVA BUSCA POR AUTOR/A Escribe neste cadro os apelidos e o nome de outro/a autor/a Se non sabes o nome completo, escribe o primeiro apelido. CAMERON Preme Busca

 11. Se non aparece nesta pantalla, avanza no índice ata atopalo/a Se non sabes cal deles é o que che interesa, podes ver este índice en formato estendido Índice de autores/as. Selecciona o que che interesa

 12. No formato estendido podes ver todos os títulos de cada autor/a. Así podes escoller o/a que che interesa.

 13. Nalgúns casos atoparás esta mensaxe Preme para comezar a busca

 14. Volver ao índice Seguir

 15. COMO CAMBIAR A FORMA DE BUSCAR COMO CAMBIAR A FORMA DE BUSCAR Tres opcións

 16. COMO CAMBIAR A FORMA DE BUSCAR 1ª: Lévanos á pantalla inicial...

 17. ... onde podemos seleccionar unha nova forma de busca

 18. COMO CAMBIAR A FORMA DE BUSCAR 2ª: Lévanos á pantalla intermedia...

 19. ... onde podemos seleccionar unha nova forma de busca

 20. COMO CAMBIAR A FORMA DE BUSCAR 3ª: Sen cambiar de pantalla...

 21. COMO CAMBIAR A FORMA DE BUSCAR ... despregando a ventana de opcións de busca, e escollendo unha nova opción Volver ao índice Seguir

 22. BUSCA POR TÍTULO BUSCA POR TÍTULO Preme Buscar LAZARILLO DE TORMES Rico, Francisco (ed.). Lazarillo de Tormes. Madrid: Cátedra, 1990.

 23. Número de entradas de cada título atopadas Índice de títulos

 24. Escolle o título que che interesa

 25. Volver ao índice Seguir

 26. BUSCA POR AUTOR/A E TÍTULO Cervantes, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Madrid: Espasa-Calpe, 1998.

 27. BUSCA POR AUTOR/A E TÍTULO CERVANTES QUIJOTE Preme Buscar Cervantes, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Madrid: Espasa-Calpe, 1998.

 28. Volver ao índice Seguir

 29. BUSCA TEMÁTICA Preme Buscar MACROECONOMÍA Escribe un tema, en castelán, para ir ao índice de temas

 30. Índice de temas. Escolle unha entrada para ver que obras tratan ese tema

 31. ÍNDICE DE TÍTULOS

 32. As materias indícannos que tema se trata no libro

 33. Nalgúns casos atoparás esta mensaxe Preme para comezar a busca

 34. Para avanzar no índice de temas

 35. Se queres buscar obras sobre unha persoa, búscaa como materia Índice de temas

 36. Algúns temas non aparecen no índice... ...fai a mesma busca, entón, por palabras

 37. BUSCA POR PALABRAS Podes combinar palabras: Separadas por un espacio: busca rexistros onde aparezan as dúas palabras. Ex: accidentes laborales accidentes e laborales Separadas por OR: busca rexistros que conteñan algunha das dúas palabras Ex: accidentes OR lesiones accidentes ou lesiones Separadas por NOT: busca rexistros onde apareza a primeira palabra e non a segunda Ex: accidentes NOT laborales accidentes non laborales

 38. BUSCA POR PALABRAS ACCIDENTES LABORALES Podes utilizar, ademais: Un asterisco * para que busque todas as palabras que empecen por ese termo. Ex: galeg* (inclúe galego, galega, galeguista...)

 39. Preme no título que che interesa

 40. Búscanse as palabras en calquera lugar: título, autor, editor, materias... Volver ao índice Seguir

 41. FORMATO ESTENDIDO FORMATO ESTENDIDO Para ver o mesmo índice, pero con máis información sobre cada libro

 42. Bibliotecas nas que podes consultar este libro Volver ao índice Seguir

 43. LIMITAR A BUSCA Cando o número de resultados obtidos é demasiado elevado, podes limitar a busca

 44. 2000 2003