slu beno dopisivanje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SLUŽBENO DOPISIVANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SLUŽBENO DOPISIVANJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

SLUŽBENO DOPISIVANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

SLUŽBENO DOPISIVANJE. je dopisivanje državnih tijela s fizičkim i pravnim osobama te međusobno službeno dopisivanje različitih državnih tijela. najmasovnija službena dopisivanja vode tijela uprave i sudovi. DOPISIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU. uređeno je Zakonom o općem upravnom postupku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SLUŽBENO DOPISIVANJE' - cassia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slu beno dopisivanje

SLUŽBENO DOPISIVANJE

je dopisivanje državnih tijela s fizičkim i pravnim osobama te međusobno službeno dopisivanje različitih državnih tijela.

najmasovnija službena dopisivanja vode tijela uprave i sudovi.

dopisivanje u upravnom postupku
DOPISIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

uređeno je Zakonom o općem upravnom postupku.

razlikujemo:

1. podneske i

2. pismena

podnesci
PODNESCI
 • su zahtjevi, prijedlozi, prijave, molbe, žalbe, prigovori kojima se pojedinci ili pravne osobe obraćaju tijelima uprave.
podnesci1
PODNESCI
 • moraju biti razumljivi te trebaju sadržavati:
 • 1. naziv tijela kojem se upućuje
 • 2. predmet na koji se odnosi
 • 3. zahtjev odnosno prijedlog
 • 4. naziv zastupnika ili punomoćnika
 • 5. ime i prezime te adresu podnositelja
 • 6. vlastoručni potpis podnositelja.
pismena
PISMENA
 • dopisi kojima se tijela uprave obraćaju strankama.
 • Pismena su:
 • 1. pozivi
 • 2. zaključci i
 • 3. rješenja
poziv
POZIV
 • tijelo uprave koje vodi postupak ovlašteno je pozvati osobu čija je prisutnost u postupku potrebna.
 • poziva se pismenim pozivom.
 • novčane kazne ili privođenja primjenjuju se samo ako je u pozivu bilo naznačeno da će se primjenjivati.
poziv1
U pozivu se navodi:

1. naziv tijela koje poziva

2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj

3. ime i prezime te adresa pozivatelja

4. naziv pismena – POZIV

5. mjesto, nadnevak i sat dolaska pozvanog

6. razlog pozivanja

7. u kojem se svojstvu poziva

8. dokazna sredstva koja pozvani treba da ponese

9. upozorenje obveze odazivanja

10. upozorenje o posljedicama u slučaju neodazivanja

11. oznaku za mjesto pečata

12. funkcija, ime i prezime, te potpis službene osobe.

POZIV
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • je pojedinačni pravni akt upravnog tijela kojim se odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka i onim pitanjima koja se kao sporedna pojave u vezi s vođenjem postupka, a koja se ne rješavaju rješenjem.
elementi zaklju ka
ELEMENTI ZAKLJUČKA
 • 1. naziv tijela donositelja
 • 2. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj
 • 3. egzistencijalni temelj
 • 4. naziv akta – ZAKLJUČAK
 • 5. dispozitiv
 • 6. obrazloženje
 • 7. pouku o pravnom lijeku
 • 8. oznaku dostave
 • 9. oznaku za mjesto pečata – MP
 • 10. funkciju, potpis, ime i prezime voditelja postupka.
rje enje
RJEŠENJE
 • je pojedinačni pravni akt upravnog tijela kojim ono na temelju činjenica utvrđenih u postupku rješava stvar koja je predmet postupka.
elementi rje enja
ELEMENTI RJEŠENJA
 • 1. naziv tijela donositelja
 • 2. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj
 • 3. egzistencijalni temelj
 • 4. naziv akta – RJEŠENJE
 • 5. dispozitiv
 • 6. obrazloženje
 • 7. pouka o pravnom lijeku
 • 8. oznaku dostave
 • 9. oznaku za mjesto pečata – MP
 • 10. funkciju, potpis, ime i prezime voditelja postupka.
dopisivanje u sudskom postupku
DOPISIVANJE U SUDSKOM POSTUPKU
 • U sudskom postupku razlikujemo 2 skupine dopisa:
 • 1. podneske i 2. pismena.
 • Podnesci su dopisi kojima se stranke obraćaju sudovima.
 • Najčešći podnesci su: tužba, žalba i punomoć.
tu ba
TUŽBA
 • je podnesak sudu kojim tužitelj pokreće parnični postupak.
 • Sastavni dijelovi tužbe su:

1. oznaka suda

2. podaci sudionika

3. predmet spora

4. vrijednost predmeta spora

5. izjava

6. prijedlog sudske odluke

7. mjesto i datum pisanja tužbe

8. potpis podnositelja tužbe.

sudska pismena
SUDSKA PISMENA
 • rješenje
 • presuda
 • poziv
rje enje1
RJEŠENJE
 • je pismeno kojim sud odlučuje o procesnim pitanjima koja se javljaju u tijeku sudskog postupka.
dijelovi rje enja
1. zaglavlje

2. broj rješenja

3. naziv pismena – RJEŠENJE

4. uvod

5. naznaka – r i j e š i o j e

6. dispozitiv

7. obrazloženje

8. mjesto i nadnevak

9. potpis suca

10. pouka o pravnom lijeku

11. potpis ovlaštene osobe zadužene za otpravak

DIJELOVI RJEŠENJA
presuda
PRESUDA
 • je pismeno kojim sud odlučuje o glavnoj stvari na temelju zahtjeva stranke.
 • ako postoji više zahtjeva, sud o svim tim zahtjevima odlučuje jednom presudom.
 • donosi se odmah nakon zaključenja glavne rasprave, a iznimno u roku 8 dana.
sadr aj presude
1. zaglavlje

2. broj presude

3. naziv pismena – PRESUDA

4. naznaka da se presuda izriče u ime RH

5. uvod

6. dispozitiv

7. obrazloženje

8. mjesto i nadnevak

9. potpis suca

10. pouku o pravnom lijeku

11. potpis ovlaštene osobe zadužene za otpravak.

SADRŽAJ PRESUDE
poziv2
POZIV
 • Sudski pozivi pišu se na unificiranim tiskanicama.
 • Razlikuju se prema osobi koja se poziva.
 • Najčešći su pozivi za stranke, svjedoke i vještake.