slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUWAN NG NUTRISYON PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUWAN NG NUTRISYON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

BUWAN NG NUTRISYON - PowerPoint PPT Presentation


  • 1123 Views
  • Uploaded on

BUWAN NG NUTRISYON. BUWAN NG NUTRISYON. Ito ay ipinagdiriwang taon-taon sa buwan ng HULYO base sa Presidential Degree No. 491 na kilala bilang Nutrition Act of the Philippines. TEMA: “ Isulong ang BREASTFEEDING-Tama, Sapat at Eksklusibo ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BUWAN NG NUTRISYON' - cassandra-lott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
buwan ng nutrisyon
BUWAN NG NUTRISYON
  • Ito ay ipinagdiriwangtaon-taonsabuwanng HULYO base sa Presidential Degree No. 491 nakilalabilang Nutrition Act of the Philippines.
slide3

TEMA:

“Isulongang BREASTFEEDING-Tama, Sapat at Eksklusibo”.

slide4

....Para hikayatinanglahatngsektornglipunannaisulong, protektahan at suportahanangtamangpagsasagawangpagpapasuso o BreasfeedingsalahatngmgaNanay.

LAYUNIN:

slide5

KahuluganngTemang

BuwanngNutrisyon

“TAMA”

By immediate skin-to-skin contact between mother and baby afterbirth, and initiation of breastfeeding within the first hour of life.

slide6

“ SAPAT”

...... by encouraging and assuring mothers that little breast milk is enough

for the first week and that frequent breastfeeding ensures continuous Breast milk supply to respond to the increasing needs of the baby.

slide7

“EKSKLUSIBO”

......By giving only breast milk and no other liquid to the baby for the first six months. Breast milk has all the water and nutrients that the baby needs for the six months after which the baby should be given appropriate complementary foods while Continuing breastfeeding.

ang importansya ng breastfeeding tsek

Angimportansyang BREASTFEEDING TSEK

Angproteksyon, promotion, at suportang breastfeeding parasalahat ay epektibongintervensyonparamapaunladangpangangailanganngisangbata.

pinakamabuti kay baby ang gatas ng ina
PINAKAMABUTI KAY BABY ANG GATAS NG INA
  • Libu-libongbatang Pilipino nawala pang limangtaonggulangangnamamataytaun-taonsanhingpagtatae, impeksyon, sakitsabaga, at iba pang karamdamandahilsahinditamangpagpapakainsakanila.
  • Anggatasngina ay nakapagbibigayngproteksyonlabansasakit at may mgasustansyaitonahindimakukuhasamgatinimplanggatasnghayop.
  • Bukodsalibreanggatasngina, angpagpapasuso ay isa ring paraanupangmapalapitanginasakanyangsanggol. Ito ang init ngpagmamahalnadapatmatanggapnglahatngbata.
huwag tigilan ang pagpapasuso
HUWAG TIGILAN ANG PAGPAPASUSO

* Kahit may trabahosiNanay.

* Kahit may problemasasuso

o utongsiNanay.

* KahitangakalaniNanay ay

walasiyangsapatnagatas.

* Kahit may sakitsi baby.

* KahitsiNanay ay may sakitna TB, Hepatitis B, atbp.