slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger ”. Idrettsrådet i Stavanger. Hvorfor gjør vi dette?. Næringslivet går bra og ønsker å fremstå som engasjert samfunnsaktør Det er stort fokus på fysisk aktivitet blant barn og unge

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Et felles løft for breddeidretten i Stavanger ”' - cassady-dawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Hvorfor gjør vi dette?

 • Næringslivet går bra og ønsker å fremstå som engasjert samfunnsaktør
 • Det er stort fokus på fysisk aktivitet blant barn og unge
 • Idrettslagene Stavanger kan derfor nå utnytte en unik mulighet til
 • å etablere et levedyktig samarbeid med næringslivet
 • Gjennom å stå sammen bli et reelt alternativ til de
 • store sponsoravtalene
 • Skape positivt oppmerksomhet i forhold til breddeidrettens verdier
slide3

Et felles løft for breddeidretten i Stavanger

Alle 150 idrettslagene i Stavanger ønsker i samarbeid med næringslivet å bidra til et felles løft for breddeidretten gjennom tilgang på nye midler som tildeles hvert år

Stavanger kommune blir en viktig bidragsyter gjennom at de stiller alle idrettsanleggene til disposisjon

Det er og vil være stor politisk støtte bak denne satsingen

Unikt i Norge

Høy medieoppmerksomhet

En fremtidsrettet og langsiktig satsing hvor en utnytter eksponeringsverdien til alle idrettsanleggene i Stavanger og fremhever det verdifulle arbeidet idrettslagene utfører

slide4

til

Målsetting:

Høyne kvaliteten og bredden på aktivitetene til idrettslagene gjennom et nært samarbeid med næringslivet

slide5

Vinn,vinn,vinn!

Idrettslagene i Stavanger driver et meget viktig arbeid i forhold til å fremme fysisk aktivitet og god folkehelse.

Arbeidet som er rettet mot barn og ungdom har høy prioritet fra offentlige myndigheter og idrettsforbundet.

God folkehelse er god business gjennom mindre sykefravær samt økt trivsel og yteevne

Breddeidretten spiller en viktig rolle i å utvikle Stavanger til en attraktiv region

Gir idrettslagene en unik mulighet til å få tilgang på nye dedikerte midler

Breddeidretten og toppidretten er avhengig av hverandre

slide6

Toppidrett og breddeidrett er avhengig av hverandre

Breddeidretten bidrar til rekruttering

Breddeidretten skaper talentene

Breddeidretten skaper engasjement

Breddeidretten skaper mangfold

Breddeidrett skaper mestring

Toppidrett motiverer

Toppidrett gir gode resultater

Toppidrett skaper oppmerksomhet

Toppidrett skaper gode forbilder

Toppidrett utvikler spisskompetanse

Idrettsglede!

slide7

Hva kan midlene gå til?

Fokus på idrettslagenes viktigste behov:

Miljøarbeid

Kompetanseheving

3. Tiltak for å beholde barn og

ungdom lenger i idretten

slide8

Resultater

 • Idrettslagene får en
 • ”enklere” hverdag
 • Bedre kvalitet på aktivitetstilbudene
 • Økt motivasjon/rekruttering
 • blant foreldre, barn og unge
 • Bedre utnyttelse av ressursene
 • Økt mangfold
slide9

Nytteverdi for idrettslagene

Utnytte en felles kommersiell verdi/mulighet ( alle anleggene +35.000 medlemmer)

Tilgang på midler utover kommunens eksisterende tildelinger

Mulighet til å dekke konkrete viktige behov

Fokus på verdiene i arbeidet som idrettslagenes utføre(blir mer attraktive)

slide10

Ingen ”trussel” for idrettslagenes inntektsgrunnlag

Det skal være få store sponsorer > Vi beveger oss inn på¨markedet” for de store avtalene

Prosjektet selger felles verdier som mangfold, folkehelse og gode oppvekstvilkår

Det er stor ubenyttet plass på de ulike anleggene og de er ikke godt utnyttet kommersielt

Profilering av prosjektet vil være på utvalgte områder og basert på en fornuftig dialog med idrettslagene.

Prosjektet koster idrettslagene ingenting

Prosjektet involverer ikke direkte idrettslagenes markedsføringskanaler, (nettsider, facebook, brosjyrer etc.)

Det blir utviklet en egen medieplan som tydeliggjør intensjonen med prosjektet og setter fokus på de enorme verdiene som ligger i alle idrettslagene i Stavanger

Ved en slik satsing kan dette styrke idrettslagenes mulighet til å øke sponsorinntekter ytterligere gjennom økt fokus på mangfoldet, aktivitetene og resultatet av idrettslagenes arbeid

slide11

Hva skal Stavanger kommune og Idrettsrådet bidra med?

1. Stille alle ute/inneanlegg til disposisjon

2. Politisk ressurser/tyngde i innsalget

av prosjektet

3. Utnytte relevante nettverk

4. Ansvar for inngåelse av samarbeidsavtaler

5. Oppfølging samarbeidspartnerne

6. Aktivering av samarbeidsavtalene

7. Ansvar for forvaltning/tildeling av midlene

slide12

Gjennomføring

Idrettsrådet vil ha ansvar for gjennomføring av prosjektet og oppfølging av samarbeidspartnere

2. Det etableres en styringsgruppe

3. Tildeling en gang per år

4. Definerte tildelingskriterier

5. Alle idrettslag skal ha mulighet til å søke/utnytte midlene

6. Rapportering og oppfølging av bruken av midlene

slide13

Vi ønsker få og store partnere

Maksimum fire partnere

Gir større mulighet til god synlighet og profilering

Partnerskapet skal være en eksklusiv posisjon

Bedre kvalitet på oppfølging og gjennomføring

slide15

Aktiviteter og unike eksponeringsmuligheter!

Eksponeringsverdi/muligheter for inntil 1 million kroner

Familie/kunde dag i Storhallen/Stavanger Stadion for 400 stk. inklusiv enkel bevertning og aktiviteter

Toppledermiddag med ordføreren for 4 personer

Eget kommunikasjonsplan for å synliggjøre den felles satsingen og støttespillerne

Informasjon til alle idrettslagene

Profesjonell oppfølging

Synliggjøring av resultatene

Beregnet sponsorverdi på ca 1.4 millioner kroner

slide16

Et eksempel på profileringskilt på uteanlegg

Egen logoprofilering

som bakgrunn på skilt

Ett felles løft for breddeidretten!

Størrelse:

2 x 3 meter

slide17

Suksesskriterier

Minimum 2 millioner kroner brutto per år i løpet av 2012

Bred politisk støtte til prosjektet

Idrettslagene med sine 35.000 medlemmer står bak prosjektet

Idrettslagene kommunisere/selge inn prosjektet internt og skaper

stolthet i forhold til innholdet.

Tildelingene blir brukt etter intensjon/avtale

Fornøyde samarbeidspartnere som vil kvalitetssikre prosjektet

Ikke konkurranse i forhold til idrettslagene sine sponsorer

8. Ingen konsekvens i forhold til kommunens eksisterende tildeling

slide18

Videre fremdrift

 • Lansering av prosjektet i begynnelsen av november
 • Innsalg/forhandlinger november- desember
 • Oppstart i løpet av første halvår i 2012
slide19

” Lykkes vi med å få inn flere millioner i nye midler er det idrettslagene som skal ha æren for det.”