Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEĞİŞMEYİN !!! PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEĞİŞMEYİN !!!

DEĞİŞMEYİN !!!

224 Views Download Presentation
Download Presentation

DEĞİŞMEYİN !!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU 2.GRUP SUNUSUdeğişim ve DEĞIŞIMI YÖNETMEK17-21 aralık 2012 antalyaçalıştayı

 2. DEĞİŞMEYİN !!!

 3. DEĞİŞİM YENİ SÜREÇLER DEMEKTİR.

 4. YENİ BAŞLANGIÇLAR,YENİ UFUKLAR….SENCE GEREK VAR MI BUNLARA?..

 5. BÖYLE DAHA İYİ DEĞİL Mİ ?

 6. BAKIN ŞU ESTETİĞE …

 7. NE OLUR Kİ SAATLER HEP AYNI KALSA…NEDİR BU BİR İLERİ BİR GERİ…

 8. OLAMAZ MI ?

 9. TABİ Kİ ŞAKA…

 10. PEKİ NEDİR DEĞİŞİM? VE NEDEN DEĞİŞİM?

 11. DEĞİŞİM Aynı durumda kalmamak Başka bir biçim veya duruma geçmek

 12. Değişim :Varlıkların (fiziksel-ruhsal vb.) bir durumdan başka bir suruma geçmesi ve farklılaşması

 13. Farklı yapmak veya Fark yaratmak

 14. Alışkanlıklarımızdanfedakarlık yapabilmek

 15. VE EN ÖNEMLİSİ DE DEĞİŞİM = RAHATSIZ OLMAKTIR. BİR DURUMDAN RAHATSIZLIK DUYMAYA BAŞLADIĞIMIZDA BAŞLAR DEĞİŞİM SÜRECİMİZ…

 16. BİRAZ RAHATSIZ OLMAYA NE DERSİNİZ ?

 17. " değişimi nasıl başarıyla kavrayıp, yöneteceğiz?"

 18. DEĞİŞİMİ YÖNETMEK; Değişimi doğru tahmin edip, doğru zamanda ve doğru kaynaklarla (insan, bilgi vs.) organize olmak ve buna uygun sistemler geliştirip hayata geçirmektir.

 19. Günümüzde, değişim, yavaş bir oluşumu kastetmemektedir, artık ani durumsal farklılıkların ve hızlı buluşların kavramıdır.

 20. Birinci adım: Değişime başlamadan önce neyi değiştireceğimizi anlamalıyız.

 21. -Ne zaman değişim ? - Nasıl değişim? - Nerede değişim ? - Ne değişecek ? - Değişimi nasıl güdüleceğiz ?

 22. İkinci adım:Değişimi yönetmektir. Değişimi anlamaya yönelik adımların karşılığı olarak burada da yönetim için 6 kilit nokta vardır .

 23. 1- Değişim sürecine liderlik etme2-Yön belirleme3-Değişime uygun bir ortam oluşturmak4-Geçmiş deneyimlere meydan okuma5-Yolumuzun üstündeki bariyerleri kaldırmak6-Doğru olanı ödüllendirerek değişimin devamlılığını sağlama

 24. PEKİ NEDİR DEĞİŞİMDE HATALARIMIZ ?..

 25. 1-Yeterince Yoğun Bir İvedilik Duygusu Oluşturmamak1.Temel çıkarım: Başarılı sonuçlar için, çalışanlarınızı değişime inandırmalısınız. Bunu yapmadan işe başlamayın.

 26. 2-Yeterince Güçlü Bir Rehberlik Koalisyonu Yaratmamak. 2.Temel çıkarım: Çabaların başında, yöneticinin, lider olması gerekir. Sürükleyicilik şarttır.

 27. 3-Bir Vizyonun Bulunmaması 3.Temel çıkarım: Kesin hatları ile tanımlanmış bir vizyon oluşturulmalıdır. Vizyon o kadar anlaşılır ve net olmalıdır ki, herkes tarafından benimsenmeli ve inanılmalıdır.

 28. 4-Vizyonu Yeterince İlerletememek 4.Temel çıkarım: İletişim çok net ve açık olmalıdır, vizyon her çalışanın benliğine işlemelidir

 29. 5-Yeni Vizyonun Önündeki Engelleri Kaldırmamak 5.Temel çıkarım: vizyona ulaşmak için engellerle karşılaşılacaktır, bu engelleri kaldırmalısınız.

 30. 6-Kısa Vadeli Kazanımları Sistemli Bir Şekilde Planlamak ve Gerçekleştirmek 6.Temel çıkarım: kısa vadeli planlarınız gerçekleşince bunu kutlayın ki motivasyonu canlı tutabilin.

 31. 7-Zaferi Çok Erken İlan Etmek 7.Temel çıkarım: Değişim bir kültürdür ve oturması uzun zaman alır. Erken zaferler anlamsızdır.

 32. 8-Değişimlerin KURUM Kültüründe Kök Salmasını SağlaYAmamak8.Temel çıkarım: Değişim yönetimi, kavramlar benimsenene kadar KURUM politikasıdır. Yeni gelecek olanlar bu kültür ile yetiştirilmelidir.

 33. 21. Yüzyılın Öncelikleri Bilgi Strateji Değişim

 34. 21. Yüzyılın Öncelikleri Değişim

 35. “Eğer önümüzdeki on yılda, geçmiş on yılda yaptıklarımızla başarıya ulaşabileceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Başarılı olmak için var olanı değiştirmelisiniz" Coca Cola'nın İkinci Başkanı Roberto Goizueta

 36. Değişimi Yönetmek - İhtiyaçlar

 37. BaşarılıDeğişimYönetimiiçin; • Vizyonuyenidentanımlanmalı, • Değişimindinamizmiyaratılmalı, • Safhalarıyakındanizlenmeli, • Değişimingerekçesiveyapısıaçıklanmalı, • Gelişmeleraçıklanmalı, • Katılımınsürekliliğisağlanmalı, • Değişime dirençiyi yönetilmeli, • Yetkelendirmelerhemenaçıklanmalı, • Eğitimeönemverilmeli, • İletişimaçık tutulmalı.

 38. 21. Yüzyılın Öncelikleri Strateji

 39. STRATEJİ NEDİR?

 40. FARK YARATMAK (Değişik şeyler yapmak, hiç kimsenin yapmadıklarını yapmak.)

 41. FARKLI OLMAK ZORUNDAYIZ! GERÇEK-1:

 42. NEDEN FARKLI OLMAK ZORUNDAYIZ?

 43. BELİRSİZ BİR DÜNYA

 44. REKABET ? • ZOR BİR DÜNYA

 45. BÖYLE BİR DÜNYADA AYAKTA KALMANIN YOLU NE?