sakr tt och lagfart n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sakrätt och lagfart PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sakrätt och lagfart

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Sakrätt och lagfart - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Sakrätt och lagfart. Lagfart. Varför finns detta institut? Publicitetsprincipen Stor betydelse sakrättsligt Förutsättning för att ansöka om nya inteckningar. Lagfart, forts. Var sker ansökan och registrering? Ansökan/handlingar? Tid för ansökan? IM:s bedömning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sakrätt och lagfart' - caspar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lagfart
Lagfart
 • Varför finns detta institut?
  • Publicitetsprincipen
  • Stor betydelse sakrättsligt
  • Förutsättning för att ansöka om nya inteckningar
lagfart forts
Lagfart, forts
 • Var sker ansökan och registrering?
 • Ansökan/handlingar?
 • Tid för ansökan?
 • IM:s bedömning
  • Rättslig bedömning av kända omständigheter
  • 20:6 – avslagsgrunder
  • 20:7 – vilandegrunder
 • Ansökan om vilande lagfart?
lagfartens sakr ttsliga betydelse
Lagfartens sakrättsliga betydelse
 • Borgenärsskyddet
 • Omsättningsskyddet
borgen rsskyddet
Borgenärsskyddet
 • Sakrättsligt skydd uppnås vid kontraktstecknandet
 • Två situationer
  • Utmätning hos säljaren
  • Utmätning hos köparen
oms ttningsskyddet
Omsättningsskyddet
 • Godtrosförvärvsreglerna
 • Hävdreglerna
godtrosf rv rv av fastighet
Godtrosförvärv av fastighet
 • Huvudregel – JB 18:1
 • Köparen gör godtrosförvärv om
  • Lagfart är beviljad för säljaren
  • Köparen är i god tro, och
  • Omständighet som nämns i 18:3 ej föreligger
jb 18 3 stark ogiltighet
JB 18:3 – stark ogiltighet

Lagfart och god tro skyddar inte vid

 • Förfalskning
 • Råntvång
 • Omyndighet
 • Psykisk sjukdom
 • Formfel
 • Avsaknad av makesamtycke
 • m fl
dubbel verl telse
Dubbelöverlåtelse
 • Ansökan om inskrivning ger skydd
 • JB 17:1-3
gander tts verg ngen
Äganderättsövergången
 • Köpekontrakt upprättas
  • Äganderätten övergår
  • Köparen får skydd mot säljarens borgenärer
 • Köpebrev upprättas
  • Köpet blir definitivt
  • Säljaren kan ej längre häva pga utebliven betalning
 • Lagfart söks
  • Köparen blir behörig att ansöka om nya inteckningar
  • Köparen får skydd mot dubbelöverlåtelser
gander tts verg ngen forts
Äganderättsövergången, forts

4) Lagfart beviljas

 • Sakrättsligt skydd uppnås vid godtrosförvärv
 • Köparen presumeras vara ägare vid utmätning

5) Hävd

 • Slutgiltiga skyddet
 • Ingen kan göra anspråk på bättre rätt till fastigheten
 • 10 – eller 20 årig hävd
sakr ttsliga regler nyttjander tter
Sakrättsliga regler/nyttjanderätter
 • JB 7:11 – 14
 • Rättighetens ställning vid övergång till ny ägare
 • Överlåtelse av fastigheten som belastats
 • Rättigheten skyddas
  • Om den är inskriven
  • Om förbehåll finns i kontraktet
  • Om köparen är i god tro
  • Särskild regel vid hyra/arrende
   • Skriftligt avtal och tillträde före överlåtelsen
nyttjander tter forts
Nyttjanderätter, forts
 • Ytterligare ett sakrättsligt regelsystem finns i 18:1 2st
 • Om ex servitut upplåts av någon som ej är rätt ägare
 • Vilket skydd har rättighetsinnehavaren?
  • God tro skyddar