Opbrengstgericht werken
Download
1 / 14

Opbrengstgericht werken in het primair en voortgezet onderwijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Opbrengstgericht werken in het primair en voortgezet onderwijs. Presentatie ORD 29 mei 2009 Peter Gramberg, Onderwijsraad Marleen Kieft, Oberon Alma Spijkerboer, GION. Aanleiding en adviesvraag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opbrengstgericht werken in het primair en voortgezet onderwijs' - caspar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Opbrengstgericht werken in het primair en voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werkenin het primair en voortgezet onderwijs

Presentatie ORD 29 mei 2009

Peter Gramberg, Onderwijsraad

Marleen Kieft, Oberon

Alma Spijkerboer, GION

Opbrengstgericht werken


Aanleiding en adviesvraag
Aanleiding en adviesvraag

 • Onderwijsinspectie 2008: Opbrengstgerichtheid van leerlingen, leraren en schoolleiding in het onderwijs is zwak ontwikkeld

 • Adviesvraag: Hoe kunnen scholen in het po en vo zorgen dat het onderwijs meer opbrengstgericht wordt en wat is daarbij een goede balans tussen regelgeving mbt het onderwijsproces en regelgeving mbt de producten en opbrengsten van het onderwijs?

 • Relevante ontwikkelingen:

 • Discussie ‘wat & hoe’ n.a.v. rapport commissie Dijsselbloem

 • Rapport commissie Meijerink Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

 • Strategische agenda’s primair en voortgezet onderwijs (OCW) meer aandacht voor het verbeteren van leerprestaties

 • Proportioneel toezicht van de inspectie, inspectie op bestuursniveau/toezichtarrangement

Opbrengstgericht werken


Definitie en afbakening advies
Definitie en afbakening advies

 • Onderwijsopbrengsten zijn “de realisering van datgene wat in kerndoelen, standaarden en examenprogramma’s is omschreven.”

 • Opbrengstgerichtheid is “de mate waarin een school concrete doelstellingen op basis van de leerlingenpopulatie formuleert en waarbij alle betrokken partijen er gericht aan werken deze doelstellingen te bereiken.”

 • Advies heeft met name betrekking op cognitieve doelen en op het primair en voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken


Aanpak
Aanpak

 • Literatuurstudie

 • Kwantitatief onderzoek GION naar tekorten en activiteiten scholen

 • Kwalitatief onderzoek Oberon naar bevorderende en belemmerende factoren op schoolniveau

 • Simulatie onderzoek IOO naar wet- en regelgeving

 • Panelgesprek schoolleiders

 • Panel ism VO Raad en panel ism PO Raad

 • Reflecties deskundigen

Opbrengstgericht werken


Hoe stellen scholen tekorten vast
Hoe stellen scholen tekorten vast?

 • Onderzoek GION

 • Literatuurstudie: welke tekorten zijn op welke gebieden dominant?

 • Veldraadpleging: hoe gaan partijen om met tekorten?

 • Enquête onder 1000 po en 250 vo-scholen

 • Onderzoek Oberon

 • Portretten van zeven scholen (4 po, 3 vo), spreiding naar concept, schaal, regio

 • Gesprekken met leraren en directie

Opbrengstgericht werken


Wijze van vaststellen tekorten
Wijze van vaststellen tekorten

Opbrengstgericht werken


Resultaten enqu te
Resultaten enquête

 • 2/3 van de scholen stelt tekorten vast

 • Tekorten vooral bij taal (woordenschat/spelling), lezen (begrijpend/technisch) en rekenen

 • Op alle niveaus worden activiteiten ondernomen om de tekorten tegen te gaan: nieuwe methodes, extra onderwijs, meer lessen, meer oefenen, extra aandacht en extra ondersteuning

 • Scholen weten niet hoe effectief de activiteiten zijn, maar zien wel de resultaten verbeteren

 • Opvallend: focus vooral op leerlingen, nauwelijks op de ontwikkeling/bijscholing van docenten

 • Geen samenhang met schaalgrootte, onderwijstijd, concept, schoolplan; kleine invloed van kwaliteitszorg

Opbrengstgericht werkenFactoren die wel of niet van invloed zijn op opbrengstgericht werken
Factoren die wel of niet van invloed zijn op opbrengstgericht werken

 • Visie, cultuur en schoolklimaat? ja

 • Beleidsvoerend vermogen en leiderschap? ja

 • Personeelsbeleid? nee

 • Middelen (financieel, huisvesting)? nee

 • Onderwijsleerproces? ja

 • Invloed externe eisen/regelgeving? ja, met name passend onderwijs en urennorm als belemmerende factor

Opbrengstgericht werken


Aanbevelingen aan partners binnen scholen
Aanbevelingen aan partners binnen scholen opbrengstgericht werken

 • Aanwezige informatie uit toeleverend- en vervolgonderwijs beter benutten, meer contacten met externe ketenpartners

 • Professionaliteit en ontwikkeling van docenten cruciaal om de opbrengsten te kunnen verhogensluit aan bij advies Commissie leraren

 • Van ouders en leerlingen een grotere focus op resultaten verlangen

 • Samenhangende visie op alle niveaus binnen schoolorganisatie leidt tot ‘stimuleringsladder’

Opbrengstgericht werken


Stimuleringsladder
Stimuleringsladder opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken


Aanbevelingen aan overheid
Aanbevelingen aan overheid opbrengstgericht werken

 • Waken voor een verzwaring van de verantwoordingslast door besturen en gemeenten, meeste ‘bureaucratie’ heeft geen betrekking op opbrengsten;

 • Beoogde opbrengsten (wat) niet alleen vastleggen, maar ook aan scholen leren hoe ze de geregistreerde schoolprestaties van leerlingen kunnen gebruiken;

 • Gezamenlijke ontwikkeling van toetsen stimuleren;

 • Besturen stimuleren aanwezige informatie uit de verschillende onderwijsniveaus beter te benutten.

 • Opbrengstgerichtheid niet als afrekeninstrument zien

Opbrengstgericht werken


Opbrengstgericht werken


ad