Vernieuwing verzorging - PowerPoint PPT Presentation

casimir-lel
vernieuwing verzorging n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vernieuwing verzorging PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vernieuwing verzorging

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Vernieuwing verzorging
123 Views
Download Presentation

Vernieuwing verzorging

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vernieuwing verzorging 15 en 16 maart 2012

 2. Waar staan we nu? • Leerplantoelichting is gebeurd op 26 oktober 2011 • Ondertussen tweedaagse coördinatoren, planning coördinatoren, directievergaderingen en stagecoördinatoren • Vandaag - leerplan, jaarplan en geïntegreerd werken - reflectie en evaluatie

 3. Leerplan, jaarplan en geïntegreerd werken

 4. Graadsleerplan verzorging (min 20 uur) • 3 competenties, 7 AD’s en 122 LPD, zie bijlage • Context leerplan, zie bijlage • Juridisch kader en beroepsprofielen respecteren • Belang van integratie (zie verder) • Min 3 u per week AD 4, min 3 u per week AD 5 en min 1 u per week AD 6 • Min 10 u per week stage

 5. Toepassing/ concretisering Toelichting bij de LPD Samenhang met LPD beroepsgericht gedeelte Mogelijke onderliggende doelen Leerplandoelstellingen (= wettelijk verplicht! Èn te evalueren)

 6. Leerplan • Belang van de werkwoorden (zie ook lijst) zowel voor het aanbieden aan lln als voor het evalueren • H = herhaling tweede graad • Gebruiker: algemene term • Verschillende ordeningskaders mogelijk • Servicedocument is adviserend • Overleg tweede graad

 7. Planning over de graad AD 1-2-3-4-5-6-7 = algemene doelen èn LPD over twee jaar verdelen Leerplandoelstellingen: aanleren/inoefenen èn toepassen (les (clusters) en/of stage!) zie exceldocument Gewicht aan AD en LPD, les en stage 7

 8. Planning over de graad Dus komen tot teamjaarplanning! • Organisatie en planning volgens een ordeningskader en rekening houdend met schoolcontext: lokalen, aantal lln, stages , studiebezoeken, projecten, thema’s … • Evaluatiecriteria SMART formuleren 8

 9. Opdracht 1 • Individueel tekst lezen tot aan punt 4! • Alles helder? Inhoudelijk? • Voorbeeld: AD-LPD-doelen-handelingen-evaluatiecriteria

 10. Geïntegreerd werken = ervaren van samenhang door leerlingen die groeien in competentie • Samenhang kennis, vaardigheden en attitudes • Samenhang leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling • Samenhang tussen verschillende algemene doelstellingen • Samenhang les-stage en omgekeerd

 11. Opdracht 2 ‘in de klas’ • Begeleid een blokkenactiviteit van 5 minuten met een éénjarige ter stimulering van zijn fijne motoriek • Werk dit voorbeeld uit door het uitschrijven van doelen en handelingen • Hou rekening met competenties, AD’s, LPD’s en context (3 documenten) • Duid de samenhang met AD en LPD

 12. Opdracht 3 ‘op stage’ Transfer van les naar concrete gebruiker op stage • Formuleer de vorige opdracht naar een opdracht op stage • Hoe kan je terugkoppelen op school?

 13. Geïntegreerd werken • Opdracht: casus met denk- en doe opdrachten gebruikmakend van minstens 3 AD’s ofwel met kinderen ofwel met ouderen • Kijkwijzer • Werkvormen

 14. Reflectie en evaluatie

 15. Evaluatie Voorbereiding Twee fasen • Begeleidende evaluatie • Beoordelende evaluatie

 16. Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu/regelmatig Voortgang bijhouden van, voor en door lln (reflectie) bv;portfolio … Los van attest 16

 17. Opdracht ivm reflecteren Situatie/ervaring Reflectie oefening op eigen, als leraar / stagebegeleider, handelen Een zorgvrager zegt dat hij vandaag niet wil gewassen worden … Een peuter wil niet meedoen met een activiteit met duplo aan tafel … Wat is uw reactie: wat zegt en /of doet u?

 18. Reflecteren = leerplandoelstelling bij elke AD! • Model van Korthagen • Gaat verder en dieper dan evalueren • Belang van perspectiefwissel • Binnen visie van leerplan en studierichtingsprofiel

 19. Opdracht ivmcoachingfeedback en feedforward • Concrete tips? Op welke wijze, wat, wanneer, waarmee, waarom …

 20. Beoordelende evaluatie Evaluatie = - Autonomie van de school - Verantwoordelijkheid directie en team VZ AD 1-2-3-4-5-6-7 zowel in les als stage en in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 20

 21. Beoordelende evaluatie • Tussentijdse evaluaties/rapport: - verstaanbaar - wat is bereikt en wat moet er nog evolueren… • Evluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden. 21

 22. Opdracht toekomst? • Vragen, zorgen? • Concreet: volgende stappen wat, door wie, wanneer en op welke wijze … Volgende afspraak: samenkomst per AD