prismodeller f r egenproduktion av el
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prismodeller för egenproduktion av el

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Prismodeller för egenproduktion av el - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Prismodeller för egenproduktion av el. Christer Bergerland Fortum Power & Heat AB. Solel / EgenEl i Sverige - nettodebitering eller ?. Regeringsuppdrag : ”Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el” Skall avrapporteras 14 juni 2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prismodeller för egenproduktion av el' - casey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prismodeller f r egenproduktion av el

Prismodeller för egenproduktion av el

Christer Bergerland

Fortum Power & Heat AB

slide2
Solel / EgenEl i Sverige - nettodebitering eller ?

Regeringsuppdrag :

”Nettodebitering av el och skattskyldighet för

energiskatt på el”

Skall avrapporteras 14 juni 2013

 • Småskalig produktion max 43,5 kW
 • Två olika alternativa lösningar studeras
  • Nettodebitering i form av kvittning av moms och energi skatt

via kvittning mellan uttagen och inmatad energi

  • Ny typ av ”energideklaration” typ ROT/RUT där energiskatt

och moms kan kvittas på årsbasis

Från kraftbranschen :

Betrakta egenel som energieffektivisering och undvik

lösningar som försvårar övergång till aktiva kunder

2

snabb prisminskning p solceller
Snabb prisminskning på solceller
 • Installationskostnad/W ~15 SEK/W i Tyskland Q4 jämfört med 44 SEK/W Q2 2006
 • Antagande i rapport: årlig kostnadsminskning om 2 % åren 2013-2015

?

solceller f r en allt viktigare roll i kraftsystemet
Solceller får en allt viktigare roll i kraftsystemet
 • Mycket tyder på fortsatta kostnadsminskningar
 • Nära kommersiellt genombrott på lokala marknader
 • Stort intresse från privatpersoner
 • Gynnsam korrelation med last (över dygnet, globalt delvis över året)
 • Begränsade negativa externaliteter
liksom fem ers ttningsmodeller
…liksom fem ersättningsmodeller

* Gäller endast rörlig komponent i nättariffen

** Gäller endast flerbostadshus, kontor och villa

marknadsers ttning ger n stan samma avkastning som rsvis nettodebitering
Marknadsersättning ger nästan samma avkastning som årsvis nettodebitering

Internränta vid nettodebitering på årsbasis, 14,55 SEK/Wp

Internränta vid marknadsersättning samt kvittning av elskatt, 14,55 SEK/Wp

IRR 2,9-5,0%

(med nuvarande

priser 0,6-2,5%)

IRR 2,5-4,7%

(med nuvarande

priser 0,3-2,2%)

marknadsers ttning framst r som mest f rdelaktigt
Marknadsersättning framstår som mest fördelaktigt
 • Nettodebitering ger gynnsam ersättningsnivå, men försvårar övergång till aktiva kunder
 • Feedin-tariff teoretiskt enkel och transparent lösning, kräver dock löpande översyn, Tyskland avskräcker
 • Marknadsbaserad ersättning i kombination med kvittning av elskatt, har flera fördelar
  • Ger ersättning i närheten av den vid årsbaserad nettodebitering
  • Baserad på marknadsmässiga villkor (jfr Tyskland)
  • Hindrar till skillnad från nettodebitering inte aktivt kundbeteende
utmaningar vid f reslagen prismodell
Utmaningar vid föreslagen prismodell
 • Vilka legala förändringar krävs?
 • Vem får ansvar för rapportering av elcertifikat?
 • Hur hanteras rapporteringen av elskatten?
 • Vilka investeringar, t ex i systemstöd, skulle krävas?
ad