e4161 sistem komputer aplikasi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E4161 : SISTEM KOMPUTER & APLIKASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
E4161 : SISTEM KOMPUTER & APLIKASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

E4161 : SISTEM KOMPUTER & APLIKASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 357 Views
 • Uploaded on

E4161 : SISTEM KOMPUTER & APLIKASI. KONSEP ASAS . UNIT 8 :. PANGKALAN DATA. KONSEP UMUM SISTEM PANGKALAN DATA. PD digunakan dengan begitu meluas pada masa kini Boleh didapati di kebanyakan organisasi samada kecil atau besar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E4161 : SISTEM KOMPUTER & APLIKASI' - casey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e4161 sistem komputer aplikasi

E4161 : SISTEM KOMPUTER & APLIKASI

KONSEP ASAS

UNIT 8 :

PANGKALAN DATA

konsep umum sistem pangkalan data
KONSEP UMUM SISTEM PANGKALAN DATA
 • PD digunakan dengan begitu meluas pada masa kini
 • Boleh didapati di kebanyakan organisasi samada kecil atau besar
 • Idea untuk membina sistem ini timbul apabila organisasi perlu menyimpan data tentang aktiviti harian mereka dan interaksi dengan persekitaran baru
contoh penggunaan sistem pangkalan data
CONTOH PENGGUNAAN SISTEM PANGKALAN DATA
 • PASARAYA
  • Pengimbas Kod Universal produk
  • Sistem Kawalan Inventori
 • PERPUSTAKAAN
  • Sistem Katalog Berkomputer
 • UNIVERSITI
  • Sistem Maklumat Kakitangan
  • Sistem Maklumat Pelajar
 • AGENSI PELANCONGAN
  • Sistem Tempahan Tiket
  • Sistem Tempahan Hotel
definisi sistem pangkalan data
DEFINISI SISTEM PANGKALAN DATA
 • DATA :

Fakta mengenai sesuatu benda, orang, entiti, kejadian dan seumpama yang boleh direkodkan

 • MAKLUMAT :

Data yang telah diproses dan disusun atur ke dalam bentuk yang boleh digunakan untuk membuat keputusan

 • PANGKALAN DATA :

Sekumpulan data atau maklumat yang mempunyai hubungan secara logik di antara satu sama lain.

Bertujuan untuk mengurangkan bilangan data lewah

definisi sistem pangkalan data5
DEFINISI SISTEM PANGKALAN DATA
 • DATA LEWAH :

akan mengakibatkan kesamaran di mana mungkin terdapat data yang sama tetapi menggunakan nama yang berlainan

 • SISTEM PANGKALAN DATA :

- Sistem penyimpanan rekod berkomputer

- Satu sistem yang boleh mengemaskini maklumat dan

memberi maklumat tertentu apabila diminta

- Dibina oleh pangkalan data dan perisian yang

mengendalikan pangkalan data tersebut

sistem pangkalan data
SISTEM PANGKALAN DATA
 • Secara umumnya, sistem pangkalan data terbahagi kepada 2 iaitu :
 • Sistem Pangkalan Data Terpusat
 • Sistem Pangkalan Data Teragih
sistem pangkalan data terpusat
SISTEM PANGKALAN DATA TERPUSAT
 • Bermaksud terdapat hanya 1pangkalan data sahaja di mana semua data disimpan pada 1 tempat
 • Sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) diletakkan dalam 1 komputer perumah yang memuatkan pangkalan data
 • Contoh : pasaraya, perpustakaan, tempahan tiket kapal terbang dan lain-lain
sistem pangkalan data terpusat8
SISTEM PANGKALAN DATA TERPUSAT

BAHAGIAN

PENGKATALOGAN

PANGKALAN

DATA

BAHAGIAN

PINJAMAN /

PEMULANGAN

PELANGGAN

PELAYAN

KETUA

PUSTAKAWAN

SISTEM PANGKALAN DATA TERPUSAT

DI PERPUSTAKAAN

sistem pangkalan data teragih
SISTEM PANGKALAN DATA TERAGIH
 • Sebuah pangkalan data logikal yang diagihkan kepada beberapa komputer pada lokasi yang berlainan tetapi bekerja secara terpadu.
 • Contoh : Syarikat Insurans Multinasional
sistem pangkalan data teragih10
SISTEM PANGKALAN DATA TERAGIH
 • Ciri Pangkalan Data :
  • PD  sekumpulan data yang logikal di mana data adalah berkaitan antara satu sama lain

 Direkabentuk, dicipta dan dilengkapkan dengan data bagi memenuhi kegunaan pengguna tertentu

 Menggambarkan maklumat di dalam dunia sebenar yang boleh juga dinamakan sebagai ‘miniworld’

sistem pangkalan data teragih11
SISTEM PANGKALAN DATA TERAGIH
 • Saiz Pangkalan Data :
  • PD  boleh dibina dalam bentuk yang ringkas seperti senarai nama dan alamat

 boleh juga dibina dalam bentuk yang kompleks seperti pangkalan data cukai pendapatan dan jabatan imigresen

sistem pangkalan data teragih12
SISTEM PANGKALAN DATA TERAGIH

PD

PD

PD

PD

PELAYAN PD

PELAYAN PD

PD

komponen pangkalan data
KOMPONEN PANGKALAN DATA
 • DATA
 • PERKAKASAN
 • PERISIAN
 • TATACARA
 • PENGGUNA
komponen pangkalan data14
KOMPONEN PANGKALAN DATA
 • DATA
  • Maklumat yang terkandung dalam pangkalan data
  • Merangkumi fakta yang disimpan di dalam PD.
  • Data (Fakta mentah) daripada maklumat di mana ia dihasilkan dan dimasukkan ke pangkalan data
  • Bagaimana hasilkan data untuk dikendalikan dalam menghubungkan maklumat pekerjaan pereka PD
 • PERKAKASAN
  • Boleh dilihat secara fizikal
  • Media storan yang digunakan bergantung kepada saiz pangkalan data yang dicipta
  • Umumnya sistem PD perlukan ruang memori dan storan yang besar untuk menampung jumlah yang banyak
  • Perlukan komputer dengan kuasa pemprosesan yang tinggi bagi mengendalikan urus niaga serentak dalam masa yang singkat
  • Terdapat beberapa jenis storan : cakera liut, cakera keras
komponen pangkalan data15
KOMPONEN PANGKALAN DATA
 • PERISIAN
  • Semua perisian yang digunakan untuk mengurus pangkalan data dikenali sebagai Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS)
  • Terdiri daripada :

* Perisian Pengurusan Pangkalan Data (DBMS)

- Sistem perisian yang menyediakan beberapa perkhidmatan kepada pengguna dan aturcara penggunaan berkaitan dengan pengurusan pangkalan data

komponen pangkalan data16
KOMPONEN PANGKALAN DATA
 • PERISIAN

* Perisian Penggunaan

- Aturcara yang ditulis oleh pengatur cara penggunaan bagi menyelesaikan sesuatu masalah

- Biasanya ia ditulis dalam bahasa peringkat tinggi seperti C atau COBOL, SQL, Oracle dan IBM’s DB2

* Perisian Sistem Kendalian

- Penting bagi menyokong DBMS

- Membekalkan antaramuka serasi

- Kejayaan sistem PD bergantung pada komunikasi yang licin di antara DBMS dan sistem kendalian

- Contoh :

^ disk operating system (DOS), OS/2 dan Windows 2000  mikrokomputer ;

^ UNIX dan VMS  minikomputer ;

^ MVS  IBM mainframe computer

komponen pangkalan data17
KOMPONEN PANGKALAN DATA
 • PENGGUNA
  • Terdiri daripada :
  • Pengguna Akhir Biasa

- Tidak mengetahui mengenai perlaksanaan sesuatu sistem &

berinteraksi berdasarkan pertanyaan sistem

  • Pengguna Akhir Atasan

- Pengguna akhir atasan akan beri pertanyaan secara langsung

menggunakan bahasa pertanyaan

- Guna data untuk bantu buat keputusan

  • Pengaturcara dan juru analisa sistem

- Merekabentuk PD secara logikal dan fizikal

- Tulis aturcara aplikasi untuk pengguna akhir guna bahasa DBMS

atau aturcara COBOL atau C++

  • Pentadbir

- Bertanggungjawab di atas perancangan, rekabentuk, ciptaan,

penyenggaraan dan kawalan PD untuk penuhi kehendak pengguna

komponen pangkalan data18
KOMPONEN PANGKALAN DATA
 • TATACARA
  • Peraturan dan arahan yang dikenakan terhadap rekabentuk, aturcara dan penggunaan pangkalan data dan DBMS.
  • Amat penting dalam sesebuah syarikat kerana ia boleh kuat kuasakan piawaian di mana menghubungkan perniagaan di antara pelanggan dan organisasi
senibina sistem pangkalan data senibina ansi spark
SENIBINA SISTEM PANGKALAN DATA(Senibina ANSI-SPARK)
 • Dicadangkan oleh Standard Planning and Requirements Committee of the American Standards Institute Committee on Computers and Information Processing (ANSI-SPARC)
 • Tujuan  Untuk asingkan aplikasi pengguna dan pangkalan data fizikal
 • Terdiri daripada 3 paras :
  • Paras Luaran
  • Paras Konseptual
  • Paras Dalaman
senibina sistem pangkalan data senibina ansi spark22
SENIBINA SISTEM PANGKALAN DATA(Senibina ANSI-SPARK)

Pengguna Akhir 1

Pengguna Akhir 2

Pengguna Akhir n

PANDANGAN 1

PANDANGAN 2

PANDANGAN n

PARAS

LUARAN

KEBEBASAN

DATA LOGIKAL

pemetaan

SKEMA

KONSEPTUAL

PARAS

KONSEPTUAL

KEBEBASAN

DATA FIZIKAL

pemetaan

SKEMA

FIZIKAL

PARAS

FIZIKAL

SIMPANAN

PD

PARAS

DALAMAN

perbezaan antara tiga paras
PERBEZAAN ANTARA TIGA PARAS

External View 2

External View 1

Staff_No

FName

LName

DOB

Salary

Staff_No

LName

Bno

Conceptual Level

Staff_No

FName

LName

DOB

Salary

Bno

Internal Level

struct STAFF

{

int Staff_No;

int Bno;

char FName[15];

char LName[15];

struct DOB;

float Salary;

struct STAFF *next; /*pointer to next Staff record*/

};

index Staff_No; index Branch_No; /*define indexes for staff */

senibina sistem pangkalan data senibina ansi spark24
SENIBINA SISTEM PANGKALAN DATA(Senibina ANSI-SPARK)
 • Paras Luaran
  • Paras pengguna individu dan terdekat dengan pengguna
  • Terdiri daripada beberapa pandangan pengguna yang berbeza
  • Setiap pandangan pengguna dimodelkan kepada 1 subskima
  • Cantuman dari semua subskima membentuk 1 skima luaran
senibina sistem pangkalan data senibina ansi spark25
SENIBINA SISTEM PANGKALAN DATA(Senibina ANSI-SPARK)
 • Paras Konseptual
  • Terangkan struktur keseluruhan data merangkumi aktiviti-aktiviti seperti analisis keperluan pengguna
  • Kenalpasti objek-objek bagi penuhi keperluan tersebut
  • Paras ini menyokong skema luaran
 • Paras Dalaman
  • Berkaitan dengan struktur data
  • Merupakan paras terendah dalam senibina ini
  • Menghuraikan mengenai struktur storan, susunan data, indeks, penghubung dan ukuran untuk tingkatkan prestasi pangkalan data
bahasa pangkalan data
BAHASA PANGKALAN DATA
 • Sistem Pengurusan Pangkalan Data sediakan beberapa bahasa pangkalan data untuk pengguna :
   • Bahasa Definisi Data (DDL)
   • Bahasa Manipulasi Data (DML)
   • Bahasa Pertanyaan
   • Bahasa Hos
bahasa pangkalan data27
BAHASA PANGKALAN DATA
 • Bahasa Definisi Data (DDL)
  • Bertujuan membina struktur pangkalan data iaitu skema luaran, skema konseptual dan skema dalaman.
  • Menukar data yang dijana secara aplikasi dan paras konseptual (pandangan pengaturcara) kepada paras fizikal (storan data)
  • Membenarkan pengguna menakrif pangkalan data melalui DDL
 • Bahasa Manipulasi Data (DML)
  • Membolehkan proses manipulasi ke atas data seperti mencapai/memasukkan/menghapuskan/modifikasi data.
  • Operasi data manipulasi termasuk :
   • Masuk data baru dalam PD
   • Ubah data dalam PD
   • Capai data dalam PD
   • Hapus data dari PD
bahasa pangkalan data28
BAHASA PANGKALAN DATA
 • Bahasa Manipulasi Data (DML)
  • Terdapat 2 jenis bahasa DML :
   • DML Paras Tinggi

Pernyataan bahasa ini dimasukkan ke dalam bahasa aturcara atau boleh berinteraksi terus dari terminal

   • DML Paras Rendah

Pernyataan bahasa ini mesti dimasukkan ke dalam bahasa aturcara

bahasa pangkalan data29
BAHASA PANGKALAN DATA
 • Bahasa Pertanyaan
  • Bahasa ini adalah subset (ahli) kepada DML
  • Khas untuk capaian data sahaja
  • Dikelaskan sebagai bahasa tidak bertatacara
  • Cth : Pengguna beritahu data/tugas yang diperlukan tanpa tentukan bagaimana ia perlu disempurnakan
 • Bahasa Hos
  • Bahasa ini membolehkan aturcara-aturcara yang ditulis dalam bahasa aturcara paras tinggi seperti COBOL, FORTRAN dan C bagi olah dan capai data
sistem pengurusan pangkalan data dbms
SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA (DBMS)
 • Merupakan sekumpulan aturcara atau satu sistem perisian yang membolehkan pengguna cipta dan selenggara PD seperti definisi, bina dan manipulasi data dalam satu PD
 • Definisi : Tentukan & terangkan jenis data yang hendak

disimpan dalam PD

 • Bina : Proses penyimpanan data ke atas media storan yang dikawal oleh DBMS
 • Manipulasi : Fungsi-fungsi seperti –
     • Menyoal PD mengenai data tertentu
     • Kemaskini PD mengenai data tertentu
     • Hasilkan laporan dari data tersebut
sistem pengurusan pangkalan data dbms31
SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA (DBMS)
 • Data yang bina PD disimpan secara fizikal di dalam media storan komputer
 • Perisian DBMS digunakan untuk mencapai, mengemaskini dan memproses data tersebut
 • Media storan komputer terbahagi kepada 2 kategori :
  • Storan Utama (Storan Primer)
   • Terdiri daripada media storan yang dioperasikan terus oleh CPU
   • Storan utama cepat mencapai data tetapi dengan ruangan storan yang terhad
  • Storan Kedua (Storan Sekunder)
   • Terdiri dari peranti storan seperti cakera magnet
   • Storan ini lambat mencapai data dan tidak boleh diproses terus oleh CPU
   • Data perlu disalin dahulu ke dalam storan utama untuk diproses
sistem pengurusan pangkalan data dbms32
SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA (DBMS)
 • Terdapat 2 operasi ke atas fail iaitu :
  • Mencapai Data
   • Data dalam fail tidak berubah
   • Operasi ini hanya mencari rekod dan nilai medan untuk disemak dan diproseskan
  • Mengemaskini Data
   • Operasi ini menukar kandungan dalam fail melalui kaedah selit data baru, hapus rekod dan olah nilai medan
skima kejadian
SKIMA & KEJADIAN
 • Skima PD : penerangan satu PD yang ditetapkan semasa merekabentuk PD

PELAJAR

Nama

No_Pend

Kelas

Unit

KURSUS

NamaKursus

KodKursus

JamKredit

Bahagian

MATAPELAJARAN

NamaM/Pel

KodM/Pel

Tahun

Semester

Pensyarah

GRED

No_Pend

KodM/Pel

Gred

Contoh Rajah Skema Pangkalan Data

skima kejadian34
SKIMA & KEJADIAN
 • Maklumat atau data yang terkandung di dalam pangkalan data tersebut pada satu waktu tertentu dipanggil kejadian