Bostedsl sprosjektet verdal kommune
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Bostedsløsprosjektet Verdal kommune. Prosjektleder Janne Stenbakk Grande Prosjektperiode 01.05.06 – 01.01.08. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - casey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bostedsl sprosjektet verdal kommune

Bostedsløsprosjektet Verdal kommune

Prosjektleder Janne Stenbakk Grande

Prosjektperiode 01.05.06 – 01.01.08


Bakgrunn for prosjektet
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:

 • Lensmannen i Verdal, Kriminalomsorgen, Boligbyggelaget og Verdal kommune avdekket ved et samarbeid mangel på avtaler og rutiner mellom de ulike partene i forkant av utkastelsene. Verdal kommune utmerker seg i NT med mange utkastelser ved kommunale lån, husleie og Renovasjon.


Mandatet til bostedsl s prosjektet
Mandatet til Bostedsløs prosjektet :

 • Utarbeide og prøve ut organisering, avtaler og prosedyrer mellom ulike aktører for å redusere utkastelser i Verdal kommune

 • Utarbeide og prøve ut en ordning med kommunal miljøarbeiderbase

 • Boligsosial handlingsplan skal ligge til grunn for arbeidet


Delm l for bostedsl s prosjektet
Delmål for Bostedsløs prosjektet:

 • Antall utkastelser skal være redusert med 1/3 innen 31.12.07

 • Ordningen med miljøarbeiderbase skal være utarbeidet og etablert innen 01.01.07

 • Ordningen skal fungere på tverrsektorielt nivå, og være evaluert innen 31.12.07


Prosjektets organisering
Prosjektets organisering:

 • Styringsgruppe:

 • Harald Myrvang Verdal Kommune

 • Svein Arne Flyum Husbankens rep i Verdal kommune

 • Terje Haanes Verdal boligbyggelag

 • Tore Råen Kriminalomsorgen

 • Audun Valstad Lensmannen i Verdal

 • Referansegruppe:

 • Rannveig Skansen Husbanken i Trondheim

 • Jan Magne Sagard Fylkesmannen i Nord Trøndelag

 • Stig Arild Myhr Innherred Renovasjon

 • Per Erik Garli Innfordring Verdal kommune

 • Tone Haugan Virksomhetsleder Øra pleie og omsorg

 • Joar Aksnes Sosialtjenesten

 • Vibeke Veie Rosvoll Rus og psykiatri tjenesten

 • Inga Astrid Hildrum Flyktningetjenesten

 • Mariann Green RIO


3 sider av samme sak
3 sider av samme sak

 • Tildelingsarbeidet

 • Oppfølgingsarbeidet

 • Rutinene ved utkastelsesfarer


Bo oppf lgingstjenesten
Bo oppfølgingstjenesten

 • Økonomisk veiledning

 • Hvordan bo i Norge?

 • Renhold

 • Vedlikehold

 • Ernæring

 • Sykdomsmestring

 • Oppfølging av tildelingsvedtaket

 • Koordinering av hjelpetiltak

 • Sysselsetting

 • Motivering til større egen innsats


Viktig
Viktig?

 • Viktig fordi det vil bedre livssituasjonen hos deler av innbyggerne i Verdal kommune

 • Viktig fordi det er et vesentlig bidrag til å ta arbeidet med boligsosiale spørsmål på alvor

 • Viktig fordi en god Bo oppfølgingstjeneste vil frigjøre ressurser til andre virksomheter for å utføre annet sosialt arbeid

 • Viktig fordi Verdal kommune er spesielt nevnt i Nasjonal strategi mot bostedsløshet, med tanke på prosjektets store overføringsverdi til andre kommuner i Norge


Hva m til
Hva må til?

 • Et boligvedtak skal være = et oppfølgingsvedtak der det er nødvendig for å etablere et bo forhold

 • Bo oppfølgingstjenesten må få livets rett etter 01.01.08

 • Etablering av en bolig koordinator

 • Større fokus på boligsosialt arbeid

 • Et mer differensiert boligtilbud


Hvem sitter igjen med regninga de gangene vi mislykkes
Hvem sitter igjen med regninga de gangene vi mislykkes?

 • De aller fleste gangene

  Verdal kommune