slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLS PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

PLS - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

PLS. Adresser Minneområde Symbollista. Definisjonar. Bit: Den minste eininga me kan dela informasjon inn i. Eit bit kan ha to verdiar: av eller på. http:// en.wikipedia.org/wiki/Bit Lsb / msb : least /most significant bit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLS' - casey-mcintosh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
PLS
 • Adresser
 • Minneområde
 • Symbollista
definisjonar
Definisjonar
 • Bit: Den minste eininga me kan dela informasjon inn i. Eit bit kan ha to verdiar: av eller på. http://en.wikipedia.org/wiki/Bit
 • Lsb /msb: least /most significant bit
 • Ord /word: Eit minneområde som er samansett av ei viss mengd bit. Eit ord i PLSen er 16 bit. http://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture)
 • Kanal: Ein kanal er eit minneområde som har plass til eitt ord. Kvar kanal har ei adressa.
minneomr de i omron sine plsar
Minneområde i OMRON sine PLSar
 • CIO: Core I/O: Inngangar og utgangar. Adresser på forma 0.0, 12.13, 100.3 … Ledige adresser kan brukast som internminne.
 • W: Binære internminne. Adresser på forma W0.0, W3.15, W127.4 …
 • H: Internminne som held stillinga si sjølv om du slår av PLSen. H0.0, H3.7, H49.15 …
 • A: hjelpefunksjonar internt i PLSen, t.d. A200.11
 • CF: Condition Flag: Førehandsprogrammerte funksjonar som pulsar, alltid på og liknande.
 • T: Tidsfunksjonar. Adresser som t.d. T0 og T1
 • C: Teljefunksjonar. C0. C1 osb.
 • D: Internminne for analoge signal
 • Og eit par andre…
adresser
Adresser
 • Bokstaven til kvart minneområde er ein del av adressa. CIO-området har ikkje bokstav.
 • Kvar kanal har eit nummer for å visa kor i minneområdet informasjonen er lagra.
 • Kvart bit har eit nummer for å visa kva nummer det har i eit ord. Det er 16 bit i eit ord, altså får kvart bit eit nummer frå 0 til 15.
 • Bit nummer 3 i kanal nr 1 på minneområde CIO får adressa 1.3. Bit nummer 11 i kanal nr 200 på minneområde A får adressa A200.11.
 • Når me har signal eller verdiar som ikkje er binære, må me bruka eit heilt ord om gongen. Adressa til ord nr 5 på T-området er T5
symbollista
Symbollista
 • Alle adresser som du skal bruka, skal ha eit namn i symbollista.
 • Alle internminne skal altså ha eit namn som skil dei frå andre minne.
 • Bruk alltid Automatic allocation for internminne (lurt å venna seg til, for då slepp du å rota det til for deg sjølv):
  • PLC
  • Memory Allocation
  • Automatic Allocation
  • Enable
  • Add
  • Start address: W200
  • Size: 100
  • Data types: Any