Download
as a jeho m en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Čas a jeho měření PowerPoint Presentation
Download Presentation
Čas a jeho měření

Čas a jeho měření

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Čas a jeho měření

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Čas a jeho měření

  2. Základní fyzikální veličina • Plyne nezávisle a stejně na všech místech světa, lidé jej nemohou ovlivnit • Značka t • Jednotka 1 s ( sekunda )

  3. Větší jednotky : • Minuta 1min = 60 s • Hodina 1h = 60min = 3 600s • Den 1d = 24h = 1 440 min = 86 400s • Menší jednotka • Milisekunda 1ms = 0,001s

  4. Měření času • Provádíme hodinami • Historické druhy hodin: • A) Ze svíček • B) Přesýpací • C) Orloj • D) Sluneční

  5. Současné druhy hodin: • Využívají kmitavý pohyb • Mechanické mají NEPOKOJ=kolečko na pružince b) Digitální mají destičku z křemenného krystalu - baterie • Atomové využívají kmitání atomů, v laboratořích

  6. A) kyvadlové • B) chronometry • C) náramkové

  7. Měření krátkých časových úseků • Stopky Nejčastěji digitální Před měřením vynulujeme Start – začátek měření Stop – konec měření • Metronom Používají hudebníci

  8. Nejkratší měsíc únor má 28 dní jedenkrát za 4 roky má 29 dní • Běžný rok má 365 dní • Přestupný rok má 366 dní je pouze jedenkrát za 4 roky jeho letopočet je dělitelný čtyřmi tj. poslední dvojčíslí je dělitelné čtyřmi

  9. Jaká významná sportovní událost se odehrává v přestupné roky ? 2004, 2008, 2012, 2016… letní olympijské hry (LOH) • Co probíhá vždy za dva roky po LOH? zimní olympijské hry (ZOH) 2006, 2010, 2014, 2018 • Kolik dní mají měsíce? mají střídavě 30 a 31 dnů • Dva po sobě jdoucí měsíce s 31 dny jsou? červenec, srpen prosinec, leden