Harmonogram naboru do zporr w wojew dztwie ma opolskim
Download
1 / 16

Harmonogram naboru do ZPORR w Województwie Małopolskim - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

FUNDUSZE STRUKTURALNE. Harmonogram naboru do ZPORR w Województwie Małopolskim. Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł. Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894 182,9 mln PLN Zakontraktowano 15 projektów na kwotę dofinansowania 152 mln PLN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Harmonogram naboru do ZPORR w Województwie Małopolskim' - carys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Harmonogram naboru do zporr w wojew dztwie ma opolskim

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Harmonogram naboru do ZPORR w Województwie Małopolskim

Marszałek Województwa Małopolskiego

Janusz Sepioł


Poddzia anie 1 1 1 infrastruktura drogowa

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

182,9 mln PLN

Zakontraktowano 15 projektów na kwotę dofinansowania 152 mln PLN

Wykorzystano 83,% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

30,9 mln PLN

(4,2 mln PLN)*

Nabór zawieszony

Przewidywane rozpoczęcie naboru – lipiec

Realokacja

Poddziałanie 1.1.1Infrastruktura drogowa

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Poddzia anie 1 1 2 infrastruktura transportu publicznego

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

60,9 mln PLN

Zakontraktowano 1 projekt na kwotę dofinansowania 18,6 mln PLN

Wykorzystano 30,4% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

42,4 mln PLN

(33,5 mln PLN)*

Nabór zawieszony

Przewidywane rozpoczęcie naboru -lipiec

Realokacja

Poddziałanie 1.1.2Infrastruktura transportu publicznego

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 1 2 infrastruktura ochrony rodowiska

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

62,1 mln PLN

Zakontraktowano 6 projektów na kwotę dofinansowania 51,6 mln PLN

Wykorzystano 83,1% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

10,5 mln PLN

(1,5 mln PLN)*

Nabór zawieszony

Oszczędności

Programy pomocy publicznej

Działanie 1.2Infrastruktura ochrony środowiska

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 1 3 1 regionalna infrastruktura edukacyjna

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

63,6 mln PLN

Zakontraktowano 6 projektów na kwotę dofinansowania 61,9 mln PLN

Wykorzystano 97,4% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

1,6 mln PLN

(-7,6 mln PLN)*

Nabór zawieszony

Oszczędności

Realokacja

Działanie 1.3.1Regionalna infrastruktura edukacyjna

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 1 3 2 regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

42,4 mln PLN

Zakontraktowano 9 projektów na kwotę dofinansowania 28,2 mln PLN

Wykorzystano 66,5% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

14,2 mln PLN

(8 mln PLN)*

Nabór zakończony

Wpłynęło 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 124,3 mln PLN

Działanie 1.3.2Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 1 4 rozw j turystyki i kultury

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

79,8 mln PLN

Zakontraktowano 2 projekty na kwotę dofinansowania 34,6 mln PLN

Wykorzystano 43,4% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

45,1 mln PLN

(26,7 mln PLN)*

Trwa nabór

10.01.05 -31.05.05

Programy pomocy publicznej

Działanie 1.4Rozwój turystykii kultury

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 1 5 infrastruktura spo ecze stwa informacyjnego

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

38,4 mln PLN

Zakontraktowano 2 projekty na kwotę dofinansowania 6,1 mln PLN

Wykorzystano 15,8% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

32,3 mln PLN

(26,7 mln PLN)*

Nabór zakończony

Wpłynęło 24 wnioskina łączną kwotę dofinansowania 44,9 mln PLN

Działanie 1.5Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 3 1 obszary wiejskie

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

114,8 mln PLN

Zakontraktowano 12 projektów na kwotę dofinansowania 26,8 mln PLN

Wykorzystano 23,3% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

88 mln PLN

(71,2 mln PLN)*

Trwa nabór

10.01.05 – 15.04.05

Programy pomocy publicznej

Limity roczne

Działanie 3.1Obszary wiejskie

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 3 2 obszary podlegaj ce restrukturyzacji

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

30,1 mln PLN

Zakontraktowano 1 projekt na kwotę dofinansowania 1,3 mln PLN

Wykorzystano 4,3% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

28,8 mln PLN

(24,4 mln PLN)*

Nabór zawieszony

Przewidywane rozpoczęcie naboru - lipiec/sierpień

Realokacja

Limity roczne

Działanie 3.2Obszary podlegające restrukturyzacji

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 3 3 zdegradowane obszary miejskie poprzemys owe i powojskowe

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

22,7 mln PLN

Zakontraktowano 1 projekt na kwotę dofinansowania 6,4 mln PLN

Wykorzystano 28,3% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

16,3 mln PLN

(12,9 mln PLN)*

Nabór zawieszony

Przewidywane rozpoczęcie naboru – sierpień/wrzesień

Realokacja

Limity roczne

Działanie 3.3Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 3 5 1 lokalna infrastruktura edukacyjna

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

17 mln PLN

Zakontraktowano 2 projekty na kwotę dofinansowania 3,2 mln PLN

Wykorzystano 19,1% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

13,8 mln PLN

(11,2 mln PLN)*

Nabór zakończony

Wpłynęło 141 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 243 mln PLN

Limity roczne

Działanie 3.5.1Lokalna infrastruktura edukacyjna

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Dzia anie 3 5 2 lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Alokacja na lata 2004 – 2006 według kursu 4,7894

17 mln PLN

Zakontraktowano 6 projektów na kwotę dofinansowania 4,6 mln PLN

Wykorzystano 27% dostępnych środków

Pozostało do dyspozycji ZWM środków wolnych:

12,4 mln PLN

(9,9 mln PLN)*

Nabór zakończony

Wpłynęło 120 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 70,7 mln PLN

Limity roczne

Działanie 3.5.2Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

FUNDUSZE STRUKTURALNE

Stan obecny

Plan na 2005

*kurs euro 4,0908


Zagro enia zwi zane z kursem euro

Alokacja według kursu euro - 4,7894

Całkowita wartość ZPORR na Małopolskę

887,29 mln PLN

Priorytet I - 530,1 mln

Priorytet II - 136,7 mln

Priorytet III - 220,4 mln

Alokacja według kursu euro – 4,0908

Całkowita wartość ZPORR na Małopolskę

757,86 mln PLN

Priorytet I - 452,8 mln

Priorytet II - 116,8 mln

Priorytet III - 188,3 mln

Zagrożenia związane z kursem euro

Różnica Priorytet I – 77,3 mln

Różnica Priorytet II – 19,9 mln

Różnica Priorytet III – 32,1 mln

Różnica ogółem – 129,3 mln


Propozycja Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

L= (POE – PE)KEBC – (UPLN – PPLN)

Propozycja Marszałka:

L = (POE – UPLN)KEBC


Dziękuję za uwagę

www.malopolskie.pl


ad