Haigestumusstatistikast
Download
1 / 14

Haigestumusstatistikast - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Haigestumusstatistikast. Liis Rooväli 8.-11. veebruar, 2005. Haigestumusega seotud aruandlus. haigestumise andmed tervishoiuasutustest aruanded “ Tervishoiuasutus ” , “ Haigla ” , “ Naha- ja suguhaigused ” , “ Psüühika- ja käitumishäired ”, “Rasedad ja sünnitajad”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Haigestumusstatistikast' - carys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Haigestumusstatistikast

Haigestumusstatistikast

Liis Rooväli

8.-11. veebruar, 2005


Haigestumusega seotud aruandlus
Haigestumusega seotud aruandlus

 • haigestumiseandmed tervishoiuasutustest

  aruanded “Tervishoiuasutus”, “Haigla”, “Naha- jasuguhaigused”, “Psüühika- ja käitumishäired”, “Rasedad ja sünnitajad”

 • haigestumise andmed Vähiregistrist

  aruanne “Pahaloomulised kasvajad”

 • haigestumise andmed Tuberkuloosiregistrist

  aruanne “Tuberkuloos”

 • haigestumise andmed Tervisekaitseinspektsioonist

  aruanne “Nakkushaigused”


Aastaaruanne tervishoiuasutus
Aastaaruanne “Tervishoiuasutus”

 • Esitajad

  Haiglad ja ambulatoorset tervishoiuteenust osutavad asutused (k.a eraarstid), v.a kiirabi, vereteenistus, hambaravi- ja hambaproteesiasutused

 • Tabel 6 “Haigestumine, vigastused ja mürgistused”

  • Tabelid 6.1 ja 6.2 (mehed / naised)

   • RHK-10 haigusklassid + ligi 100 diagnoosi või diagnoosirühma

   • vanusrühmad

  • Tabelid 6.3 ja 6.4 “Esmasjuhtude välispõhjused”

   • sündmus

   • tegevus juhtumi toimumise ajal


Som haigestumise aruandlus
SoM haigestumise aruandlus

 • Plussid:

  • andmed kogutakse kõikselt

  • andmekogumise pikaajaline trend

 • Miinused:

  • andmed agregeeritud (piiratud etteantud loeteluga), iga täiendamine aeglane

  • teenuse osutamise info on asutusejärgne, mitte patsiendi elukoha järgne

  • Võimalik üle-/alaregistreerimine

  • Algandmete õigsuse kontroll puudulik


Definitsioon id
Definitsioonid

 • Registreerimisele kuuluvad ainult lõplikud täpsustatud kliiniliste või patoanatoomiliste diagnoosidega haigusjuhud

 • Esmasjuht – esmakordselt elus lõplik, täpsustatud diagnoos

  • Statistilisse aastaaruandesse tuleb registreerida kõik esmasjuhud, nii põhidiagnoos kui ka kaasuvad diagnoosid.

 • Korduvjuht – patsiendi aasta jooksul esimene korduvpöördumine varem diagnoositud esmashaigusega

  • korduvjuhuna tuleb registreerida aasta jooksul sama diagnoosiga patsiendi korduvpöördumine ühekordselt

   Veerg esmasjuhud (raviteenuste arvel “+”)

   Veerg kõik haigusjuhud (esmas- ja korduvjuhtude summa)


Andmekogumise p robleemid
Andmekogumise probleemid

 • Patsiendi info asutuste vahel ei liigu

  • patsient pöördub sama haigusega mitme arsti poole; ei tea/ei ütle, et haigus on juba diagnoositud

 • Pole täpselt määratletud, kes märgib haigusjuhu aruandesse (piirkonniti erinev)

  • haigla ei esita haigestumise aruandesse ise ühtegi juhtu, teavitab perearste; perearstid esitavad selle info SoM-le oma aruandes

   (pika staaziga statistikud lähtuvad ”vanast“ talongide saatmise metoodikast)

  • haigla/eriarst ei näita aruandes neid haigusjuhte, kus patsient on pöördunud ravile perearsti suunamiskirjaga

  • asutus esitab aruande kõigi selles asutuses diagnoositud esmasjuhtude kohta


Eesti haigekassa andmekogu
Eesti Haigekassa andmekogu

Plussid:

 • Lepingupartnerite poolt esitatud (isikustatud) raviarved (ravikindlustatuid on 93% elanikkonnast)

 • Mittekindlustatute vältimatu abi ja perearsti abi

 • Võimalik vältida topeltregistreerimist

 • Infotehnoloogilised lahendused head

 • Võimalik ravijuhte erinevalt grupeerida

 • Osaline andmete kvaliteedi kontroll

  Miinused:

 • Puudu mittekindlustatute plaaniline eriarstiabi

 • Puudu erakindlustuse poolt tasutud ravijuhud

 • Puudu isemaksjad, mitte lepingupartnerite ravijuhud

 • Puudu Liikluskindlustuse poolt tasutavad ravijuhud

 • Puudu vangide ravijuhud

 • Võimalik raha mõju


Sotsiaalministeeriumi esmahaigestumuse andmete v rdlus haigekassa andmebaasiga
Sotsiaalministeeriumi esmahaigestumuse andmete võrdlus Haigekassa andmebaasiga

 • SoM 2002 a. esmashaigestumuse aruanded

 • EHK 2002 a.

  • raviarved, kus diagnoos (põhi või kaasuv) “+”

  • EHK poolt tasutud raviarved ja mittekindlustatute vältimatu abi arved

 • Võrdlus ainult RHK-10 peatükkide tasemel

 • Diagnoosi järgi grupeerimisel arvestatakse isik ühe RHK peatüki piires kõigi diagnoosi koodide alajaotuste (4-positsioon) järgi üheks juhuks (isikuks)

 • Suhteline erinevus (%) esitatakse SoM suhtes


Ehk ja som v rdlus maakonniti
EHK ja SoM võrdlus maakonniti Haigekassa andmebaasiga


Leitud erinevuste v imalikud p hjused
Leitud erinevuste võimalikud põhjused Haigekassa andmebaasiga

 • Esmashaigestumuse definitsiooni ei teata / jälgita

 • Sama isiku haigestumust registreerivad mitmed asutused esmashaigestumusena.

  (samal isikul sama diagnoosiga ja “+”-ga raviarveid mitu)

 • Piirkonniti erinev haigestumuse info edastamine

 • EHK-le esitatud ebatäpselt kodeeritud diagnoos

  (diagnoosi kood ainult 3-kohaline)

 • SoM-le ei esitata kõiki EHK-le “+”ga tähistatud juhte

  (raviasutuste statistikud kontrollivad ja parandavad enne SoM aruande väljastamist)

 • Koodi alajaotuste kasutamisel eristatavus samaks või erinevaks juhuks ei ole ühesugune

  (agregeerimise reeglid puudulikud)

 • Kogu esmashaigestumuse infot ei registreerita EHK süsteemis.


Edasised plaanid
Edasised plaanid Haigekassa andmebaasiga

 • Eurostat’i grant “Pilot project on morbidity statistics”(2005-2006)

  • Euroopas rutiinselt kogutavahaigusspetsiifilise haigestumuse lühinimekirja täpsustamine

  • Võimalike alternatiivsete andmeallikate identifitseerimine (nt Haigekassa, registrid, Liikluskindlustus, küsitlusuuringud)

  • Haigestumusnäitajate analüüs eri andmekogude alusel


ad