slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Test Aankoop

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Test Aankoop - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Test Aankoop. W E L K O M. voor wat betreft het “ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract” : zie demo 2. 1. Klik hier. Aangeboden modelcontracten ‘bekijken’ ?. 4. Klik hier. 2. Klik hier. 5. Maak uw keuze en

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT model Test Aankoop' - carver


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

demo 1 :

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT

model Test Aankoop

slide2

W

E

L

K

O

M

voor wat betreft het “ter registratie aanbieden

van het ondertekende huurcontract” :

zie demo 2

slide3

1. Klik hier

Aangeboden

modelcontracten

‘bekijken’ ?

4. Klik hier

2. Klik hier

5. Maak uw

keuze en

bekijk het model

of de toelichting

3. Klik hier

slide4

1. Klik hier

Organisaties

contacteren ?

2. Maak uw

keuze

slide5

1. Klik hier

Huurcontract

opmaken ?

3. Maak uw

keuze

2. Klik hier

slide6

Indien u gekozen heeft voor het

modelTestAankoop

Vul eerst de gegevens aan van de verhuurder(s)

 • Klik aan of deze verhuurder
 • een ‘particulier’ of een ‘onderneming’ is,
 • en vul de gevraagde gegevens aan

2. Geef bij voorkeur ook

het nationaal nummer in

van elke verhuurder!

3. Geef één of meerdere

letters van de gemeente in

en maak uw keuze uit de lijst !

4. Geef ook één of meerdere

letters van de straat in

en maak uw keuze

uit de lijst !

Opmerking : velden met een (*) aangeduid

moeten verplicht worden aangevuld !

slide7

Nadat alle

verplichte

gegevens zijn

aangevuld :

5. Klik hier

Deze verhuurder

is nu opgenomen

in de lijst van

verhuurders !

6. Indien er nog een verhuurder is, geeft u

ook zijn gegevens in via bovenstaand scherm

Nadat alle

verhuurders zijn

opgenomen :

7. Klik hier

slide8

Vul nu op dezelfde manier

de gegevens aan van de huurder(s)

Nadat alle

huurders zijn

opgenomen :

Klik hier

slide9

Vul nu ook de gegevens van

het verhuurde goed aan

slide10

Opmerking : velden met een (*) aangeduid

moeten verplicht worden aangevuld !

1. Geef na het invoegen van de

postcode één of meerdere

letters van de gemeente in

en maak uw keuze uit de lijst !

2. Geef één of meerdere

letters van de straat in

en maak uw keuze uit de lijst !

Opmerking :

door de ingave onder 1. en 2.

kan het bevoegde registratie-

kantoor automatisch worden

bepaald !

3. Voeg bij

voorkeur

ook de kadas-

trale gegevens

toe.

Toevoegen via * !

Opmerking :

de eigenaar-verhuurder vindt de

afdeling, de sectie en het (de)

perceelnummer(s) op zijn

aanslagbiljet onroerende voor-

heffing !

slide11

4. Aanduiding van alle ruimtes

en delen van het gebouw

voorwerp van de huur

5. Nadat alle gegevens

van het goed zijn

ingevuld :

6. Klik hier

Dit goed is

nu opgenomen

in de lijst van

goederen !

7. Klik hier

slide13

1. Kies de datum van

aanvang van de huur

met behulp van het

kalenderschermpje

2. Vink aan of het om

een contract van 9

jaar of om een

contract van

maximum

3 jaar gaat

slide14

3. maak uw keuze

Indien 9 jaar

4. maak uw keuze

4. maak uw

keuze

Indien

maximum

3 jaar

3. vul aan

5. Vul het bedrag van de

huurprijs aan en,

voorkomend, het

aanvangsindexcijfer (*) (**)

(*) het aanvangsindexcijfer is dit van de

maand voorafgaandelijk aan het afsluiten

van het contract !  Zie

http://economie.fgov.be/informations/indexes/home_nl.htm

(**) Indexatie van de huurprijs kan

enkel worden uitgesloten indien u

dit opneemt in de bijzondere

bepalingen (zie verder)

slide15

Waarborg?

6. Maak uw keuze

7. Vul in voorkomend geval aan

8. Kosten, Lasten,

Bijzondere voorwaarden

Plaats en datum ?

De indexatie kan worden uitgesloten op

voorwaarde dat partijen het volgende

vermelden in het vak bijzondere

voorwaarden:

“In afwijking van artikel 3 alinea 2

van dit contract, komen de partijen

uitdrukkelijk overeen dat de indexatie

is uitgesloten.”

Zo het moeilijk of onmogelijk blijkt de werkelijke

kosten te bepalen mogen de partijen een systeem

van forfaitaire lasten voorzien. In dat geval dient u:

1) in het veld 'voorschot kosten' het bedrag 0

in te vullen,

2) in het vak bijzondere voorwaarden de volgende

zin te vermelden "Kosten forfaitair bepaald

op …. €" en

3) in het afgeprinte contract de bepalingen van

artikel 5 te schrappen.

slide17

U krijgt een overzicht

van alle ingebrachte gegevens

slide18

U vindt hier alle

contactgegevens

van het bevoegde

registratiekantoor

Klik hier om het ingevulde ontwerpcontract te tonen !

slide19

Print het in Pdf-formaat getoonde contract af

(in zoveel exemplaren als er partijen zijn),

en maak uw keuze uit één van de

hiernavermelde opties!

slide20

Optie 1 :

 • -verhuurder en huurder gaan akkoord met de inhoud van het contract
 • het afgeprinte contract wordt ondertekend door deze partijen
 • het contract dient aangeboden te worden op het bevoegde registratiekantoor (alle
 • contactgegevens van dit kantoor werden getoond op het overzichtsscherm)
 • Indien u uw nationaal nummer heeft toegevoegd kan u later het geregistreerde
 • contract bekijken via MyMinfin.
 • roep de wettelijke bijlagen op, print ze af en voeg ze bij het
 • contract (deze bijlagen moeten niet geregistreerd worden)
 • Opmerking:
 • Bij het contract moet ook een (verplicht registreerbare) plaatsbeschrijving worden gevoegd.
 • Deze zal in een later stadium eveneens via de toepassing kunnen worden opgemaakt.

 zie verder demo 2 : ter registratie aanbieden van het huurcontract

4. Kies de Bijlage 2

(afhankelijk van

het gewest

waarin verhuurde

goed gelegen),

open en print af

1. Klik hier

3. Klik hier

2. Open bijlage 1

en print af

slide21

Optie 2 :

 • -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en
 • wensen deze inhoud nu te wijzigen
 • sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x)
 • klik op ‘vorige’ en wijzig de gewenste gegevens (gegevens van het contract)
 • Klik nogmaals op ‘vorige’ om ook de gegevens van het goed, de huurder en huurder
 • te wijzigen of te schrappen, gebruik dan de voorziene icoontjes :
 • - handel na het bevestigen van de wijzigingen als in optie 1

Klik hier

om te wijzigen

Klik hier

om te schrappen

slide22

Optie 3 :

 • -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en
 • wensen deze inhoud later te wijzigen
 • sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x)
 • klik op
 • en bewaar dit (xml-)bestand met alle door u ingebrachte gegevens op uw computer
 • voeg op het door u gewenste tijdstip de bewaarde gegevens opnieuw toe in de
 • toepassing als volgt :
 • indien u dit wenst kan u de gegevens nog wijzigen
 • -handel verder als onder optie 1 (of wijzig opnieuw of bewaar opnieuw lokaal…)

3. Klik hier om het bewaarde

bestand op te zoeken.

Dit bestand draagt de naam:

LeaseContractDeclaration.xml

1.Klik hier

2.Klik hier

4. Klik hier om

het opgezochte xml-bestand

toe te voegen