johan sebastijan bah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Johan Sebastijan Bah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Johan Sebastijan Bah

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Johan Sebastijan Bah - PowerPoint PPT Presentation


 • 587 Views
 • Uploaded on

Johan Sebastijan Bah. U čenik: Vukašin Kljajević VII 3. BIOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. Johan Sebastijan Bah ( nem . Johann Sebastian Bach ) Rodio se u Ajzenah u , 21. mart a 1685 . U mro u Lajpcig u , 28. jul a 1750 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johan Sebastijan Bah' - carter-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
johan sebastijan bah

Johan Sebastijan Bah

Učenik: Vukašin Kljajević VII3

biografija
BIOGRAFIJA
 • JohanSebastijanBah (nem. Johann Sebastian Bach)
 • Rodio se u Ajzenahu, 21. marta 1685.
 • Umro u Lajpcigu, 28. jula 1750.
 • Biojenemačkikompozitor, orguljašičembalista izdobabaroka, širokopriznatkaojedanodnajvećihkompozitora
 • Njegova delasuzapaženazbogintelektualnedubine, tеhničkogsavršеnstvа iumеtničkе lеpotе
detinjstvo
DETINJSTVO
 • Potomak porodice u kojoj je bilo mnogo muzičara
 • Otac mu je imao znanje gradskog muzičara
 • Obezbedio je Bahovoj porodici skroman život
 • Postaje siroče sa 9 godina
ko je bio bah
KO JE BIO BAH?
 • Nemački kompozitori orguljaš baroknog perioda
 • Dvorskiicrkvenimuzičar, dirigentiučitelj.
 • Stekaojeslavukaoizvođačnaorguljamaičembalu, ikaomuzičkiimprovizator.
o porodici bah
O PORODICI BAH
 • ČetiriBahovasinasuisamipostalikompozitori

VilhelmFridmanBah

KarlFilipEmanuelBah

JohanKristofFridrih

JohanKristijanBah

to je on
TO JE ON
 • Imao je “apsolutni” sluh
najpoznatija dela
NAJPOZNATIJA DELA

Komponovao je: duhovne kantate, pasije, mise, božićni oratorijum.

vokalna dela
VOKALNA DELA

Vokalna dela 4 pesme(lieder)

224 kantate 1 kvodlibet

10 misa 58 duhovnih

7 moteta napeva

2 završene pasije

188 korala

instrumentalna dela
INSTRUMENTALNA DELA

- 9 trio sonata za orgulje

-28 preludija i tokata

-10 fuga i fantazija za orgulje

simfonija

-5orkestarskih svita (uvertira)

-6 brandenburških koncerata...

muzi ko stvarala tvo
MUZIČKO STVARALAŠTVO
 • Bahovmuzičkistiljeproizilazioiznjegoveveštinestvaranjaoriginalnihkontrapunktaidosledneupotrebemotiva, zatimsklonostizaimprovizacijomnainstrumentimasaklavijaturom, ipoznavanjamuzičkihtradicijaseverneijužneNemačke, ItalijeiFrancuske. Nezaobilaznajeinjegovaodanostluteranskojliturgijskojmuzici.
zapis muzike u vreme ba roka
ZAPIS MUZIKE U VREME BAROKA

Muzika se u vreme baroka zapisivala tako što bi kompozitor samo naznačio osnovnu konstrukciju dela, a zadatak interpretatora je bio da razvije muzički skelet (dodaje ukrase)

u ivajmo u muzici
UŽIVAJMO U MUZICI

Tokata i fuga u D-molu

u ivajmo u muzici2
UŽIVAJMO U MUZICI

Klavirski koncert No 1 in D-molu

u ivajmo u muzici3
UŽIVAJMO U MUZICI

Preludij i fuga No 1 u C-molu

slide21
KafeCimerman, gdejeBahradiood 1732. do 1741. Ovdejekomponovaoiizveosvojupoznatu „Kafekantatu”
lukavi bah
LUKAVI BAH
 • Bahu je jedno vreme stalno dosađivao neki mladi francuski kompozitor i klavirista. Mladić je bio veoma samouveren, ali nedovoljno talentovan. Da bi ga se otarasio, Bah je sa svojim prijateljem, čuvenim orguljašem Krebsom, smislio lukav plan.
 • Naime, za vreme mladićeve posete sledećeg dana, u sobu je ušao Krebs, prerušen u kočijaša, kako bi Bahu, navodno, nešto dostavio. Pošto ga je, kao svaki ljubazni domaćin, ponudio pićem, Bah je „kočijaša“ pitao da li možda voli muziku. „Kočijaš“ je odgovorio da voli i da čak ume malo i da svira klavir. Bah je odglumio iznenađenost i zamolio ga je da im nešto odsvira. Krebs je tada seo za klavir i odsvirao nekoliko najtežih fuga. Zatim se zahvalio Bahu na gostoprimstvu i otišao. Tada se Bah okrenuo francuskom muzičaru i rekao:
 • - „Eto, dragi moj prijatelju, ovako kod nas sviraju kočijaši“.
 • Mladi umetnik je otišao i više se nikad nije vratio…
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Zahvaljujući svojoj brilijantnosti i tragu koga je ostavio u muzici Baha možemo svrstati u najbolje muzičare svih vremena i s punim pravom proglasiti ga genijem i porediti sa Vilijamom Šekspiriom u književnosti i Isakom Njutnom u fizici