Maa ja mets talousministeri n asetus 28 2009 er iden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta. Katsaus uudistuneeseen elintarvikehuoneistoasetukseen 19.3.2009 Ylitarkastaja Pirjo Korpela Evira. Uusi elintarvikehuoneistoasetus (EhA) 28/2009. astui voimaan 1.2.2009

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - carsten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maa ja mets talousministeri n asetus 28 2009 er iden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/2009 eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Katsaus uudistuneeseen elintarvikehuoneistoasetukseen

19.3.2009

Ylitarkastaja Pirjo Korpela

Evira

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


Uusi elintarvikehuoneistoasetus eha 28 2009
Uusi elintarvikehuoneistoasetus (EhA) 28/2009 elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

 • astui voimaan 1.2.2009

 • ei sisällä siirtymäsäännöksiä

 • annettu elintarvikelain (23/2006) 10.2 § ja 10.3 §, 11.2 § sekä 20.4 § nojalla

 • kumosi STM:n elintarvikehuoneistoasetuksen 905/2007

 • ja elintarvikemääräysten osalta myös STM:n ulkomyyntiasetuksen 731/2007

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


Asetuksen rakenne
Asetuksen rakenne elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

1 luku: Yleiset säännökset

2 luku: Elintarvikehuoneistoa koskevat elintarvikehygieeniset vaatimukset

3 luku: Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset

4 luku: Elintarvikemyynnin erityiset olosuhdevaatimukset

5 luku: Henkilökohtainen hygienia sekä eläinten pääsyn rajoittaminen elintarvikehuoneistoon

6 luku: Elintarvikkeiden kuljetusta koskevat vaatimukset

7 luku: Voimaantulosäännökset

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


1 luku yleiset s nn kset
1 luku: Yleiset säännökset elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

1 § Soveltamisala

hyväksytyt elintarvikehuoneistot, lukuunottamatta laitokset

= koko vähittäismyynti + hunajapakkaamot

+ muut valmistavat elintarvikehuoneistot – laitokset

Vähittäismyynti pitää sisällään yleisen elintarvikeasetuksen 178/2002 vähittäiskaupan eli käsittelyn (pitää sisällään kuljetuksen), jalostuksen, säilytyksen ateriapalveluissa, ruokaloissa, ravintoloissa, tukuissa, alle 48 tunnin jakeluterminaaleissa ja myymälöissä ja jakelun lopulliselle kuluttajalle.

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


2 luku elintarvikehuoneistoa koskevat elintarvikehygieeniset vaatimukset
2 luku: Elintarvikehuoneistoa koskevat elintarvikehygieeniset vaatimukset

5 § Omavalvonta

 • Kirjanpidon tulee sisältää ovsuunnitelman todentamiseksi tarpeelliset tallenteet ov:n toteuttamisesta ja siihen liittyvistä mittauksista

  • mittaukset sisältävät kalibroinnit

 • Ov:n kirjanpidon säilytystä on tarkennettu

  • 1 vuosi elintarvikkeiden myynnin, vähimmäissäilyvyysajan tai kuljetuksen päätyttyä

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


5 omavalvonta
5 elintarvikehygieeniset vaatimukset§ Omavalvonta

 • Kuljetuksen ovsuunnitelma voidaan tietyin ehdoin sisällyttää elintarvikkeiden luovuttajan tai vastaanottajan toiminnan ovsuunnitelmaan.

  • Ei siis aina tarvitse hyväksyä erillisenä elintarvikehuoneistotoimintana

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


3 luku helposti pilaantuvien elintarvikkeiden l mp tilavaatimukset
3 luku: Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset

6 § Kuljetuslämpötilat

 • Vaatimukset koskevat elintarvikkeita, ei kuljetustilaa.

 • Elintarvikkeiden on oltava kuljetusta lastattaessa riittävästi jäähdytettyjä.

 • Yleissääntö: Elintarvikkeiden lämpötila korkeintaan +6 ºC

 • Yleissäännöstä poiketen: Jakelu- ja varastointiketjussa viimeiseen myyntipaikkaan asti on tiettyjen eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta noudatettava yhteisön 853/2004 –asetuksen lämpötilavaatimuksia.

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


853 n l mp tilavaatimukset
853:n lämpötilavaatimukset lämpötilavaatimukset

 • sisäelimet max 3 ºC

 • siipikarja, jäniseläimet, luonnonvarainen pienriista max 4 ºC

 • jauheliha max 2 ºC

 • raakalihavalmisteet max 4 ºC

 • tuoreet kalastustuotteet sulavan jään lämpötila

 • sulatetut jalostamattomat kalastustuotteet sekä keitetyt äyriäiset ja nilviäiset sulavan jään lämpötila

 • noudatettava kuljetuksessa ja varastoinnissa viimeiseen myyntipaikkaan asti

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


7 s ilytys ja myyntil mp tilat
7 § Säilytys- ja myyntilämpötilat lämpötilavaatimukset

 • Vaatimus annettu olosuhteille.

 • 853/2004 –asetuksessa säädeltyjen elintarvikkeiden osalta voidaan soveltaa vain viimeisessä myyntipaikassa.

 • Muiden helposti pilaantuvien osalta myyntipaikan lisäksi myös muussa varastoinnissa

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


7 s ilytys ja myyntil mp tilat1
7 § Säilytys- ja myyntilämpötilat lämpötilavaatimukset

 • Tuoreet kalastustuotteet (paitsi elävät), suojakaasu- ja tyhjiöpakatut kalajalosteet, suolattu mäti, keitetyt äyriäiset ja nilviäiset 0 – 3 ºC

 • Jauheliha alle 4 ºC

 • Lämpökäsitellystä maidosta valmistetut helposti pilaantuvat maitopohjaiset tuotteet enint. 8 ºC

 • Muut helposti pilaantuvat elintarvikkeet, kuten maito, kerma, idut, paloitellut kasvikset, kalapuolisäilykkeet ja elävät simpukat enint. 6 ºC

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


11 lyhytaikaiset poikkeamat l mp tiloista
11 § Lyhytaikaiset poikkeamat lämpötiloista lämpötilavaatimukset

 • Käytännön seikkojen vuoksi lyhytaikaiset poikkeamat helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimuksista ovat sallittuja.

 • Liittyy koko varastointi-, säilytys-, kuljetusketjuun

 • Poikkeamien salliminen on edellytys vähittäiskaupan toimitusten 6 °C:een sekakuormauksen jatkumiselle

 • Alkuperäinen tarkoitus 852-asetuksessa?

 • Sallittu poikkeama +3 astetta, kun tehdään eri lämpötilavaatimusten tuotteista sekakuorma, tällöin kuljetuslämpötila kuitenkin korkeintaan +6 °C.

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


11 lyhytaikaiset poikkeamat l mp tiloista1
11 § lämpötilavaatimuksetLyhytaikaiset poikkeamat lämpötiloista

 • Jos asetetaan tuntimäärärajoitus, katoaa sekakuormien mahdollisuus käytännössä pitkien matkojen jakeluketjussa, mutta helpottaa ainakin paikallista toimintaa

 • Sallitun poikkeaman valvonta vaikeaa, kun kuljetusketjussa monta välietappia ennen viimeistä myyntipaikkaa.

 • Mitä tapahtuu mädille, kaloille tai jauhelihalle 6 asteessa?

 • Kysymys on esitetty Eviran riskinarviointiyksikölle, joka on luvannut ottaa asiaan kantaa.

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


11 lyhytaikaiset poikkeamat l mp tiloista2
11 § lämpötilavaatimuksetLyhytaikaiset poikkeamat lämpötiloista

 • Sekakuormat voidaan osittain hoitaa myös niin, että kylmempää lämpötilaa vaativat pakataan kunnolla, esim. paksuun pahviin.

 • Vaatii toimintatapojen muutosta.

 • Lisää mahdollisesti kustannuksia, ja ainakin aiheuttaa vaivaa.

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009


6 luku elintarvikkeiden kuljetusta koskevat vaatimukset
6 luku: Elintarvikkeiden kuljetusta koskevat vaatimukset lämpötilavaatimukset

19 § Elintarvikkeiden kuljetusta koskevat yleiset elintarvikehygieeniset vaatimukset

 • Kuljetusvälineiden tulee olla puhtaita ja tiiviitä.

 • Kuljetusväline tai siellä kuljetettavat muut tuotteet eivät saa vaarantaa elintarvikkeiden hygieenistä laatua.

  • Paluulogistiikka

 • Yli 2 h kestävät kuljetukset varustettava tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä, paitsi kuljetukset suoraan kuluttajalle.

  • Tällöinkin muistettava, että ov:aan pitää sisällyttää keinot, joilla elintarvikkeiden lämpötilat pidetään sallituissa rajoissa

Elintarvikekuljetus- ja logistiikkaseminaari 19.3.2009