PELBAGAIKAN MAKANAN - PowerPoint PPT Presentation

carrington
pelbagaikan makanan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PELBAGAIKAN MAKANAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PELBAGAIKAN MAKANAN

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
PELBAGAIKAN MAKANAN
154 Views
Download Presentation

PELBAGAIKAN MAKANAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PELBAGAIKAN MAKANAN Tiadasatumakanan yang mengandungikesemuazatperlusekaligus. Tiadamakanan yang harus di pantangkankecualiatasmasalahkesihatantertentu. Pastikanmakananharianandaadalahseimbang

  2. Bahan-BahanDalamMakanan

  3. Makansecaratetap • Melangkausesuatumasasajianbolehmenyebabkankitamakanberlebihanpadasajianseterusnya. • Pengambilansnekadalahbaiktetapijangansampaiiamenjadisajianutama SARAPAN PAGI MAKAN TENGAHARI MAKAN MALAM MINUM PAGI MINUM PETANG MINUM MALAM

  4. MakanSedikitTetapiBanyak Kali!! • Konsepinisukarditerimakeranabimbangdenganmakanbanyak, jumlahkalori • Keajaibansistemtubuhadalahsemakinkerapmakan, semakinpembakarantenaga.

  5. 5.ALASAN KENAPA PERLU MAKAN SEDIKIT SEDIKIT TETAPI BOLEH BANYAK KALI….? • Melajukan BMR. • Mengawal rasa lapar. • Sentiasabertenaga. • Meningkatkanpembentukanotot. • Mengelakkanpenguraianotot. • Memperbaikipenyerapanzatmakanan. • Mengurangkansimpananlemaktubuh.

  6. 6.MELAJUKAN BMR: KESAN TERMIK MAKANAN TIPS : Frekuensimakan + makanan TE  BMR • Makanakanmenggerakkanenjintubuh. • Protintertinggi “thermic effect” : dada ayam,ikan,putihtelur. • Lemakdangulakadarpembakarantenaga keseluruhansajian di waktuitu.