slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POSTOJEĆE STANJE: PowerPoint Presentation
Download Presentation
POSTOJEĆE STANJE:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

POSTOJEĆE STANJE: - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

MERE PREVENCIJE PRI PROJEKTOVANJU, IZGRADNJI, KORIŠĆENJU I ODRŽAVANJU KONSTRUKCIJA I OBJEKATA ZA KOLEKTIVNU BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I POMOĆNIH KONSTRUKCIJA I OBJEKATA. 1. POSTOJEĆE STANJE:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSTOJEĆE STANJE:' - carrington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MERE PREVENCIJE PRI PROJEKTOVANJU, IZGRADNJI, KORIŠĆENJU I ODRŽAVANJU KONSTRUKCIJA I OBJEKATA ZA KOLEKTIVNU BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I POMOĆNIH KONSTRUKCIJA I OBJEKATA

1

postoje e stanje

POSTOJEĆE STANJE:

Najveći broj teških nesreća na radu koje se dogode u građevinarstvu, kao najrizičnijoj delatnosti, je uzrokovan loše izvedenim pomoćnim konstrukcijama i objektima

ure enost gra evinarstva sa apekta bezbednosti
UREĐENOST GRAĐEVINARSTVA SA APEKTA BEZBEDNOSTI:
 • Zakon o planiranju i izgradnji iz 2009. godine, Pravilnik o tehničkoj opremi objekata visokogradnje iz 2008. godine,
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu iz 2005. godine, Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima iz 2005. godine; Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova iz 1997. godine, Pravilnik o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta iz 1992. godine
ure enost gra evinarstva sa apekta bezbednosti1
UREĐENOST GRAĐEVINARSTVA SA APEKTA BEZBEDNOSTI:
 • Zakon o obligacionim odnosima iz 1978. godine, Ugovori o građenju (Glava XIII ZOO), Uslovi ugovaranja po FIDIC-u iz 1999. godine,
 • Zakon o osiguranju, Uslovi osiguranja (uslovi ugovaranja osiguranja),
 • Zakon o platnom prometu, Jednoobrazna pravila za ugovorne garancije Medjunarodne trgovinske komore u Parizu iz 1978. godine, Zakon o menicama...
 • Zakon o zaštiti životne sredine iz 2004. godine (Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Postupanje sa otpadnim materijama, ...)
veza projekta pripremnih radova i elaborata o ure enju gradili ta
Veza Projekta pripremnih radova i Elaborata o uređenju gradilišta
 • Projekat pripremnih radova po članu 25 našeg Pravilnika o tehničkoj opremi objekata visokogradnje iz 2008. godine, samo u tekstualnom delu, na kraju tog dela treba da sadrži i prilog predviđenih mera zaštite na radu. U grafičkom delu on sadrži i situacioni plan sa organizacijom gradilišta (šemu organizacije gradilišta). Pomoćni objekti se ovde vezuju za organizaciju gradilišta.
veza projekta pripremnih radova i elaborata o ure enju gradili ta1
Veza Projekta pripremnih radova i Elaborata o uređenju gradilišta
 • Elaborat o uređenju gradilišta iz 1992. godine, izrađuje se za organizaciju i tehnologiju izvođenja radova, na osnovu projektne dokumentacije, tehničkih propisa, standarda i propisa o zaštiti na radu. Prema članu 18. BZR poslodavac koji izvodi građevinske radove ili vrši promenu tehnološkog procesa dužan je da izradi elaborat o uređenju gradilišta. Dakle, za njega je zadužen izvođač (definicija izvođača iz Zakona o planiranju i izgradnji).
veza projekta pripremnih radova i elaborata o ure enju gradili ta sa planom preventivnih mera
Veza Projekta pripremnih radova i Elaborata o uređenju gradilišta sa Planom preventivnih mera
 • Plan preventivnih mera iz člana 8. Uredbe o BZR na privremenim i pokretnim gradilištima, treba da sadrži: šemu gradilišta, odnosno situacioni plan, zatim – opis organizacije i tehnologije izvođenja radova, plan faza i rokova izvođenja pojedinih radova, sa detaljnim instrukcijama za koordinaciju aktivnosti raznih izvođača. Za njega je zadužen investitor, a izrađuje ga koordinator za izradu projekta.
dinami ko planiranje sheme organizacije gradili ta
Dinamičko planiranje sheme organizacije gradilišta
 • Svaku promenu u projektu i/ili tehnologiji izvođenja radova mora da prati i promena u elaboratu o uređenju gradilišta i planu preventivnih mera koje ovaj elaborat predviđa. U tom smislu elaborat o uređenju gradilišta mora biti dinamičan, tj. mora da prati promene u toku izvođenja radova.
menad ment promena zahtevi nalozi za promenom u odnosu na projekat
Menadžment promena – zahtevi/nalozi za promenom u odnosu na projekat
 • Svaku promenu treba da prati dokumentacija koja se sastoji od Zahteva (Izvođač) ili Naloga (Investitor) za promenom koji sadrži kao i svaki projektni dokument: tekstualni, grafički i numerički deo. Posebno važne prateće informacije u ovom dokumentu: uticaj na rok izvođenja i uticaj na cenu.
osiguranje objekata koji slu e za izgradnju gra evinskog objekta
Osiguranje objekata koji služe za izgradnju građevinskog objekta
 • Osiguranje objekta može zaključiti investitor ili izvođač, odnosno „svaki posebno za onaj deo za koji ima imovinski interes ili ugovornu obavezu da sprovede osiguranje od ugovorom predviđenih opasnosti.
 • Predmet osiguranja su - i pomoćni objekti „koji su obuhvaćeni u predračunskoj vrednosti objekta u izgradnji“ i služe za izgradnju građevinskog objekta (pomoćne zgrade, barake, drvene ili zidane za skladišta, radionice, restorani, skele i slično).
ugovorne klauzule ugovora o gra enju u funkciji bezbednosti i zdravlja na radu
Ugovorne klauzule ugovora o građenju u funkciji bezbednosti i zdravlja na radu
 • projekat treba da postane sastavni deo ugovora,
 • mogućnost da sastavni deo ugovora postane i shema organizacije građenja sa jasno ucrtanim i označenim konstrukcijama i objektima za kolektivnu bezbednost i zdravlje na radu i pomoćnim konstrukcijama i objektima,
 • pojačava se obaveza izvođača radova da se striktno pridržava projektne dokumentacije,
 • stvara se čvrst temelj za lakše i povoljnije osiguranje ovih objekata.