baze podataka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baze podataka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baze podataka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Baze podataka - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

Baze podataka. Pojam baze podataka. Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka koji je tako organizovan radi lakšeg pretraživanja Ukratko, baze podataka na m daju mogućnost da na jedan pregledan način predstavljamo i prikazujemo podatke Simbol baze podataka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Baze podataka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Baze podataka

  2. Pojam baze podataka • Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka koji je tako organizovan radi lakšeg pretraživanja • Ukratko, baze podataka nam daju mogućnost da na jedan pregledan način predstavljamo i prikazujemo podatke • Simbol baze podataka Šematski prikaz kilijentsko serverske baze podataka

  3. Pojam baze podataka • Kako su izgledale baze podataka pre 20 godina???

  4. Zaštobazepodataka? • Gde koristimo baze podataka – koja je njihova primena? • Poslovanje preduzeća • Policijska baza podataka – sva sreća pa gledamo CSI • Škole, fakulteti – Baze učenika, studenata • Zdravstvo • Politika – političke stranke 

  5. Gde još koristimo baze podataka? • INTERNET? Ali gdenainternetu? • Primer web stranicekojakoristibazupodataka je www.IMDB.com –Internet Movie Data Base • Društvenemreže • Dinamičke web stranice • Kako to sveizgleda? Mi imamoformu – web stranicukojojpristupamo, a podacikoji se nanjojprikazujupotičuizbazepodatakakoja se nalazi „iza“ teforme.

  6. Tipovi baza podataka • Lokalnebazepodataka • Nalaze se nalokalnomdiskuračunara • Bazipodatakamožedapristupasamojedankorisnik • Klijent/server bazepodataka • Bazapodataka se nalazinaserveru • Bazipodatakamože „istovremeno“ dapristupavišekorisnika • Primer - informacionisistem • Distribuirane baze podataka • Dinamičke web stranice

  7. Modeli baza podataka • Relacione baze podataka – Predstavljaju skup tabela povezanih određenim relacijama. • Mrežne – Ovaj tip baza podataka je opisan matematičkom teorijom grafova (čvorovi i lukovi). Čvorove predstavljaju tipovi zapisa a lukovi veze između tipova zapisa. • Hijerarhijske – Specijalan slučaj mrežnog modela samo je dodat još i odnos podređeni – nadređeni tip veze između zapisa. • Objektno orijentisne baze podataka (najčešće kombinacija relacionog i objektnog modela) • Mrežni i Hijerarhijski tip baza podataka je prevaziđen i retko se koristi u praksi. Daje mogućnost jednostavnih operacija sa bazama.

  8. Prednosti korišćenja BAZA • Izbegava se ponavljanje istih podataka u tabeli. Stručan termin REDUDANSA. • Promena podataka ako je potrebna vrši se samo na jednom mestu. • Olakšano pretraživanje – Korisnik koristi jednostavan formular za unos i pretraživanje • Korišćenje podatak i uopšte korišćenje baze podataka nije uslovljeno poznavanjem strukture podataka, poznavanje programiranja • Svaka tabela u relacionoj bazi predstavlja jednu logičku celinu (Učenici, zaposleni, premeti) • Tabele mogu međusobno da budu povezane (što je i cilj relacionih baza) pa imamo mogućnost grupisanja podataka i pretraživanje i prikaz podataka u najrazličitijim obilcima • Lako se proširuje baza na osnovu novih zahteva/ potreba korisnika

  9. Tabela – Telefonski imenik

  10. Šta je to DBMS? Skraćenica DBMS znači Data Base Managment System – Odnosno Sistem za Upravljanje Bazama Podataka (SUBP) • DBMS predstavlja program koji omogućava kako osnovne tako i napredne operacije nad bazom podataka Zadaci DBMS: • Zadužen je za kreiranje baze • Definisanje podataka – tipova podataka • Definisanje ograničenja nad podacima (na pr. Ocene idu u rasponu 1-5), • Definisanje formata podataka (izgled podatka koji unosite na pr. Format telefonskog broja 013-666-666) • Upravljanje transakcijama • Zadužen je za bezbednost baze podataka – (ID i lozinka), Dodeljivanje privilegija korisnicima • Rešavanje konfliktnih situacija, problem kad jedan korisnik želi da promeni neki podatak u bazi a drugi korisnik istovremeno želi da isčita taj podataka. • Čuva bazu od uništenja – Bekapovanje podataka (Kopiranje), Restore (Restauracija, povratak na staro stanje), vođenje žurnala – promena na bazi podataka... • Zadužen je za integritet podataka – Primer: Ne dozvoljava korisniku da obriše neki podatak iz baze ukoliko se taj podatak

  11. Predstavnici DBMS • Access • Oracle • MS SQL • MySQL • SQLite

  12. Razgovorsaklijentom – najtežideo • Kojeciljevetrebadazadovoljibazapodataka • Kakorasporeditipodatke u tabeli • Kojerelacijedapostaviteizmeđutabela • Kojepojedinosti Prvi korak u projektovanju baze

  13. Rešavanjeproblemanapapiru. • Grupisanjepodatakaposmislu • Kakorasporeditipodatke u tabeli • Kojerelacijedapostaviteizmeđutabela • Dodeljujemopodacimadekvatnetipovepodataka Drugi korak u projektovanju baze

  14. Pravljenje tabela, interfejsa, izveštaja ukratko programiranje baze podataka. • Programi za kreiranje baza podataka su: Access, SQL. • Primenom raznih programskih jezika takođe možemo kreirati aplikaciju koja će upravljati bazom podataka. • Primer programskih jezika: Visual C++, Php, Delphi.. Treći korak u projektovanju baze

  15. Šta smo naučili? • Tipovi baza podataka • Primena baza podataka • Šta dobijamo primenom baza podataka? • Nabroj modele baza podataka • Koje su prednosti relacionog modela baze podataka? • Šta je to redudansa? • Prva faza projektovanja baze podataka • Druga faza... • Treća faza • Šta je to DBMS? • Koja je uloga dbms? • Nabroj neke DBMS?