b i 1 h n gi p m i kh ng v t m p v tr ng h n mig mag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (Hàn MIG, MAG) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (Hàn MIG, MAG)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
carr

Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (Hàn MIG, MAG) - PowerPoint PPT Presentation

203 Views
Download Presentation
Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng (Hàn MIG, MAG)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bài 1: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng(Hàn MIG, MAG) GV: Hà Kim Chung Khoa cơ khí Trường CĐNG

 2. Mục tiêu thực hiện:Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: • Chuẩn bị phôi đảm bảo sạch, đúng kích thước bản vẽ • Chuẩn bị máy hàn, dụng cụ hàn, dây hàn, khí bảo vệ đầy đủ đảm bảo an toàn • Chọn chế độ hàn (dd, Ih, Uh, Vh) và lưu lượng khí phù hợp với chiều dày vật liệu và vị trí hàn • Giải thích tác dụng của phương pháp chuyển động mỏ hàn, hướng hàn, mồi hồ quang và kết thúc hồ quang • Gá phôi hàn chắc chắn, đúng vị trí hàn đứng, hàn đính đúng kích thước • Hàn mối hàn giáp mối không vát mép ở vị trí đứng đúng kích thước bản vẽ và định mức thời gian • Làm sạch kiểm tra đúng chất lượng mối hàn • Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh phân xưởng

 3. Nội dung: 1. Chuẩn bị phôi hàn, vật liệu hàn 2. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ hàn 3. Tính chế độ hàn đứng 4. Gá phôi hàn 5. Kỹ thuật hàn giáp mối ở vị tí hàn đứng 6. Kiểm tra chất lượng mối hàn 7. An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng

 4. 1. Chuẩn bị phôi hàn, vật liệu hàn • Phôi hàn:Thép CT3 có kích thước dài 250mm; rộng từ 30  100mm; dày 3mm • Vật liệu hàn:Dây hàn thép cacbon 1mm • Khí hàn:Khí CO2

 5. Mối hàn một phía không vát cạnh

 6. 2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn + Thiết bị hàn + Bàn, ghế hàn và các đồ gá + Kính hàn, thước lá, dưỡng kiểm tra mối hàn, bàn trải sắt, búa gõ xỉ, giũa, búa nguội, kìm cắt dây hàn + Mỡ hàn + Máy mài tay + Găng tay...

 7. 3. Tính chế độ hàn đứng Chọn khí bảo vệ là khí CO2 lưu lượng khí bảo vệ từ 8  10 lít/phút Tốc độ hàn 4  6 m/phút

 8. 4. Gá phôi hàn

 9. 4. Gá phôi hàn Kiểm tra thiết bị hàn: • Kiểm tra đồ gá • Kiểm tra cường độ dòng điện hàn • Kiểm tra tốc độ ra dây • Kiểm tra lưu lượng khí bảo vệ Tiến hành hàn đính: • Đính theo thứ tự bản vẽ • Khe hở mối hàn là 3mm • Kiểm tra mối đính và độ cong vênh • Vệ sinh sạch sẽ cạnh hàn

 10. Gá phôi hàn lên đồ gá đảm bảo thẳng đứng

 11. 5. Kỹ thuật hàn giáp mối ở vị trí hàn đứng • Mồi hồ quang tại đầu trên của đường hàn • Điều chỉnh góc độ mỏ hàn tạo với mặt phẳng phía dưới một góc 70  800 • Mỏ hàn giao động hình đường thẳng • Hướng dịch chuyển từ trên xuống dưới.

 12. 6. Kiểm tra chất lượng mối hàn

 13. 7. An toàn lao động và vệ sinh phân xưởng