stans spredning av pd til midt norge n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stans spredning av PD til Midt - Norge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Stans spredning av PD til Midt - Norge - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Stans spredning av PD til Midt - Norge. Handlings- eller tiltaksplan Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag, Ålesund 01. desember 2006. Status:. PD er utbredt på Vestlandet De første tilfellene i Møre og Romsdal dukket opp sommeren 2006. Nå 5 tilfeller påvist.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stans spredning av PD til Midt - Norge' - caroun


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stans spredning av pd til midt norge

Stans spredning av PD til Midt - Norge

Handlings- eller tiltaksplan

Høstkonferansen, Møre og Romsdal havbrukslag,

Ålesund 01. desember 2006

status
Status:
 • PD er utbredt på Vestlandet
 • De første tilfellene i Møre og Romsdal dukket opp sommeren 2006. Nå 5 tilfeller påvist.
 • Store tap, store driftsmessige problemer Vestlandet
 • Tap: dødelighet, appetittsvikt / forlenget produksjonstid, kvalitetsproblem
arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe:
 • Liv Birte Rønneberg, Fiske – Liv
 • Aud Skrudland, Mattilsynet Kr.sund
 • Trude Bakke Jøssund, Marine Harvest
 • Hogne Bleie, PanFish
 • Erling Keiseraas, Rauma - Gruppen
 • Roger Bekken, Måsøval fiskeoppdrett
 • Bjørn Larsen, SalMar Farming
 • Odd Einar Sandøy, Rostein / Brønnbåtforeningen
 • Roar Paulsen, Lerøy Midnor
 • Asgeir Østvik, Havbrukstjenesten
m lsetting
Målsetting:
 • Hva er realistisk ambisjon?
  • Utrydde sykdommen nord for Stadt
  • Stanse spredning
  • Begrense spredning
  • Begrense tap / konsekvenser
tiltak
Tiltak:
 • Basert på frivillighet
 • Felles interesse, felles innsats (?)
 • Mattilsynet har begrenset fullmakt til tiltak
 • Tiltakene skal ha effekt mot også andre smittsomme sykdommer
 • Tiltakene bør bli gjeldende prosedyre for alle oppdrettsarter i fremtiden
offentlige tiltak
Offentlige tiltak:
 • Hvis sykdommen blir oppgradert til gruppe B kan Mattilsynet båndlegge og stille krav til smittebegrensende tiltak.
 • Uansett ikke krav om utslakting / destruksjon, jfr. Inger Mette
 • Mattilsynet kan legge press på etterlevelse av ”frivillige tiltak”
risikofaktorer
Risikofaktorer:
 • Flytting av levende materiale
  • Stamfisk
  • Rogn
  • Settefisk
  • Sjøsatt fisk
  • Slaktefisk
 • Brønnbåter
 • Sørvisbåter
 • Andre båter
 • Avstand
regioninndeling
Regioninndeling:
 • Naturlige barrierer
 • Stadt og sørover
 • Stadt – Hustadvika
 • Hustadvika – Folla
 • Folla og nordover
stamfisk rogn
Stamfisk / rogn:
 • Liten risiko
 • Revurderes hvis ny kunnskap tilsier at vertikal smitte er aktuelt
settefisk
Settefisk:
 • Mindre sannsynlig smittekilde
 • Transporten er risikabel
sj satt fisk
Sjøsatt fisk:
 • Flytting er høyrisiko
 • Avstand
 • Testing (Real Time PCR)
slaktefisk
Slaktefisk:
 • Transport og slakting er høyrisiko
 • Fortrinnsvis innen sonen
 • Sikre seilingsruter
 • Lukkete ventiler nært oppdrettsanlegg
 • Testing ved passering av regiongrense (Real Time PCR)
 • Oppdrett i god avstand fra slakteri
br nnb t
Brønnbåt:
 • Brønnbåt representerer høy risiko;
  • Båten i seg selv
  • Fisken som båten frakter
 • Hygiene
 • Atferd
br nnb t1
Brønnbåt:
 • Risikooppdrag:
  • Smolttransport
  • Sortering
  • Flytting
  • Avlusning
 • Veksling mellom ulike risikonivåer
 • Avstand i tid
br nnb t2
Brønnbåt:
 • Kundene må stille krav
  • Pris må ikke være overordnet
  • Krav til hvordan båten brukes
   • Reiserute
   • Rekkefølge på oppdrag
   • Returlast, ”strøoppdrag” etc.
   • Lukket kontra åpen transport (derav tetthet)
  • Vask og desinfeksjon bør attesteres før risikooppdrag
 • Kurstilbud
 • Offentlig tilsyn (oftere enn en gang i året)
s rvisb ter
Sørvisbåter:
 • Kundene stiller krav
 • Kompetanse
 • Rutiner
 • Kontroll med vask og desinfeksjon
 • Informeres om påvist smitte / sykdom
strukturering av n ringen
Strukturering av næringen:
 • Ideelt:
  • Hvert selskap har sin sone
  • Økt frihet innen egen sone
  • Avstand mellom soner (for eksempel 5 km)
 • Slakteri - struktur
slide18
Hurtig diagnostikk ved mistanke
 • Varsling (meldeplikt – gjelder både oppdretter og fiskehelsetjeneste)
 • Nettside med kart inntegnet positive lokaliteter
 • Åpenhet og informasjon