z po et n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zápočet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zápočet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Zápočet - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Zápočet. Prezentace Minimální počet bodů z testů – 23 Kdo nemá Přijde v zápočtovém týdnu ve středu v 9: 45 do této posluchárny a napíše si 1 až více testů z přednášek, na které test nepsal, nebo z těch, ze kterých má nejméně bodů Kongresová hala, aula v 9:45 3 termíny 22 .1.2014 (středa)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zápočet' - caron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z po et
Zápočet
 • Prezentace
 • Minimální počet bodů z testů – 23
 • Kdo nemá
  • Přijde v zápočtovém týdnu ve středu v 9: 45 do této posluchárny a napíše si 1 až více testů z přednášek, na které test nepsal, nebo z těch, ze kterých má nejméně bodů
  • Kongresová hala, aula v 9:45
  • 3 termíny
   • 22.1.2014 (středa)
   • 5.2.2014 (středa)
   • 18.2.2014 (úterý)

Zkouška

viry a mobi ln dna

Viry a mobilní DNA

Viry – kapitola 21

Mobilní DNA – kapitola 22

slide3
Viry
 • Buněční parazité kompletně závislí na hostitelské buňce
  • Neexistuje aparát pro translaci, replikaci a pro tvorbu ATP
 • Virová částice (virion) obsahuje DNA nebo RNA a je obalena proteinovým kabátem (kapsida)
 • Being alive (virus) vs. living cells
  • DNA – genetická informace
  • RNA – poslíček
  • Ribozomy – translace
  • Proteiny – výroba ATP
  • Membrány – strukturní integrita
morfologie viru
Morfologie viru
 • Kapsida (kapsidový protein – je kódován virem)
 • NK
 • Šroubovité vláknité viry
  • 5-10nm v průměru
  • Dlouhé až 1000nm
  • NK vázáná ze vnitř
 • Ikosaedrické viry
  • Dvacetistěn
  • Kapsida T1 - 60 molekul jednoho proteinu (2-5kb)
  • Kapsida T4 – 240 molekul (pojme přes 10kb)

VIRION

slide5

Morfologie viru

 • Komplexní struktura
  • Kolem kapsidy ještě obal z napadené buňky (viry savčích buněk)
  • Pučí z membrány, do které byl zabalen virový protein
  • Bakteriofág
   • Ikosaedrická hlavička
   • Šroubovitý bičík
   • Vlákna
   • basální destička
variabilita virov ho sv ta
Variabilita virového světa
 • Infikují bakteriální, rostlinné a živočišné buňky
 • Nejmenší virus má pouze 3 geny, nejkomplikovanější virus má 200-300 až 900 genů
 • Mimivirus
  • Největší známý virus
  • Isoheadrický, 0,75uM
  • 1,2Mbp genom, 900 genů
 • Bakteriofág G
  • Infikuje Bacillus megaterium
  • Obsahuje 700 genů
variabilita virov ho sv ta1
Variabilita virového světa

3‘

5‘

 • ssDNA/dsDNA nebo ssRNA/dsRNA viry
 • Lineární nebo cirkulární
  • Replikace pomocí otáčivé kružnice
   • u lineárních dojde k cirkularizaci DNA/RNA
  • Syntéza druhého vlákna u ssDNA/ssRNA virů
   • Replikační forma
   • RNA viry si kódují svou vlastní RNA polymerázu, reverzní RNA transkriptázu

RNA-

mRNA/RNA +

DNA

5‘

3‘

virov genom
Virový genom
 • Minimálně 3 geny
  • Kapsidový
  • Pro průnik do buňky
  • replikační
 • Nejčastější velikost genomu je 8-20kb (6-15 genů)
 • 3 typy virů
  • RNA viry – replikují se RNA polymerázou
  • Retroviry – replikují se střídaním transkripce a reverzní transkripce
  • DNA viry – replikují se DNA polymerázou

ssRNA viry, bakteriofágy, 3kb

slide10

RNA viry

 • Výhoda – RNA ihned připravena k translaci ( ne u minus RNA virů)
 • V cytoplasmě (vyhnou se jádru plného různých enzymů na úpravu RNA)
 • Nevýhoda
  • RNA polymerace pomocí RNA dependentní RNAP (nevyskytuje se v buňce)
  • Syntéza minus vlákna, které musí být odstraněno při sbalování do kapsidy
  • Nemohou si dovolit příliš velké genomy – chyba RNAP je 1/10kb
  • Maximální velikost genomu je 20kb
  • RNA dependetní RNAP se v buňce neyskytuje – nemohou se spoléhat na buněčný aparát
   • Chybějí ssRNA vazebné proteiny, helikáze atd
replika n strategie rna vir
Replikační strategie RNA virů
 • Vlastní RNA dependentní RNA polymeráza
 • V cytoplasmě
 • Obvykle kódují 3-8 proteinů
 • Problémy:
  • Některé geny je třeba přeložit častěji než jiné
   • Polyproteinová strategie (autokatakytický sestřih vlastních proteinů) (picornaviry)
   • Ignorace stop kodónů a start kodónů
   • Subgenomová mRNA (alphaviry)
  • Virová mRNA je „přitažlivější“ pro ribozom než vlastní mRNA
   • Plus RNA musí mít čepičku již od bývalého hostitele
   • Minus RNA – dojde k replikaci ( k segmentaci) a k přidání čepičky (virová RNAP – 2000AA, polyfunkční)
  • Replikace virové RNA
   • RNAP
   • Fungují současně jako helikázy a SSB
p ozitivn ss rna viry
Pozitivníss RNA viry
 • Picornaviry
  • Obrna, nachlazení, hepatitida A, kulhavka a slintavka
  • +RNA je využíváno k translaci (bezčepičková translace)
   • Má 3‘ poly A konec
   • 5‘ konec je chráněn proteinem Vpg nahrazující čepičku (nutný pro replikaci), pro translaci je důležitá sekvence 150 – 600bp poté
   • Viry kódují proteázu štěpící CBP faktor-vyřadí tím všechny buněčné mRNA
  • Je vytvářen polyprotein, který je následně naštípán na 10 – 20 proteinů
replikace ss rna viru
Replikace + ss RNA viru
 • The Alphavirus life cycle
 • Průnik do buňky endocytózou
 • Virový genom je vpuštěn do cytoplasmy
 • 1 nestrukturální polyprotein (nsPs) je přepsán
  • nsP1 – syntéza negativního vlákna
  • nsP2 – RNA helikáza, proteináza – zastavuje transkripci hostitele
  • nsP3 – replikáza
  • nsP4 – RNAP
  • 4. Syntéza celého minus vlákna
  • - templát pro syntézu subgenomické RNA
  • - polyprotein C-pE2-6K-E1
  • - templát pro syntézu genomické RNA
  • 5. Sbalení virové částice a vypučení ven

Biology and pathogenesis of chikungunya virus

Olivier Schwartz & Matthew L. Albert

negativn ss rna viry
Negativníss RNA viry
 • Evolučně velmi mladá skupina virů
 • Velmi virulentní
   • Vzteklina, spalničky, příušnice, chřipka, Ebola etc.
 • Vnější membrána je odvozena od membrány hostitelské buňky
 • Musí si přinést svou RNAP
 • Genomová RNA má na svých koncích vždy invertované repetice 15 -20bp dlouhé
 • N-P-M-G-L geny (na + řetězci)
 • Protein N
  • povrch kapsidy
  • Anti-terminační účinky
  • Až 100x více než proteinu G

Messenger RNA Cap Methylation in Vesicular Stomatitis Virus, a Prototype of Non‐Segmented Negative‐Sense RNA Virus

Jianrong Li1, 2, 3 and Yu Zhang1

dsrna viry
dsRNA viry
 • dsRNA viry
  • Poměrně vzácné
  • Asi 12 kusů dsRNA, každý kóduje jeden protein
  • Rotaviry
  • Replikační komplexy jsou uvnitř kapsidy
dna viry
DNA viry
 • Vyvíjejí se v jádře buňce a využívají běžných buněčných mechanismů pro replikaci a transkripci
 • Většina DNA virů napadá obratlovce
 • Musí se vyrovnat se striktní kontrolou buněčného cyklu
 • Virus bývá schopen produktivní infekce jen za nepříznivých okolností a v omezeném spektru tkání
 • Většinou je infekce latentní

Transformace buněk – oslabení kontroly buněčného cyklu směřující k neomezenému množení

Začlenění DNA viru do genomické DNA

slide17

dsDNA viry

 • dsDNA viry baktérií
  • typický baktériofág
  • T4, lambda, P1, Mu
 • dsDNA viry vyšších organismů
  • Papaoviry (polyoma a papiloma)
   • Nejmenší dsDNA viry (5kb)
   • T-antigen
    • Protein ovlivňující buněnčný cyklus (vyvazuje p53 protein, vstup do S fáze)
    • Při dostatečném množství iniciuje replikace virového genomu
   • Latentní infekce vedou ke vzniku nádorů
  • Herpesvirus
   • Opar, sexuálně přenosný herpes, plané neštovice, mononukleózu
   • Největší jaderné DNA viry (150 – 230kb)
   • Obrovský arsenál vlastních proteinů
   • Latentní herpesviry
slide18

DNA viry

 • dsDNA viry vyšších organismů
  • Poxvirus
   • Velmi komplexní (150 – 200 genů)
   • viditelné pod světelným mikroskopem (0,4 -0,2 uM)
   • K replikace dochází v cytoplasmě buňky (jako jediný DNA virus)
   • V kapsidě má svou RNAP, 2-3 transkripční faktory, 3 enzymy pro syntézu a metylaci čepičky, DNA topoisomerazu, DNAP
 • dsDNA viry rostlin
  • Poměrně vzácné
  • CMV virus – cauliflower mosaic virus
b akteri ln virus bakteriof g
Bakteriální virus - bakteriofág
 • Objeveny v roce 1917
 • Phage – řecké slovo pro „ jíst“
 • Využívány hojně v molekulární biologii
  • Bakteriofág  - nejvíce studovaný organismus
 • Pouze DNA/RNA vstupuje do buňky
 • 1952 – pokus s bakteriofágem ukazující, že DNA je nositelem genetické informace
 • Fágové – nejpočetnější skupina živé formy
  • 1030 baktérií, každá má 10 fágů
  • 1031 fágů
  • Mořská voda – 50x106 virů na 1 ml
  • Ničí 40% baktérií denně – koloběh uhlíku
ivotn cyklus viru
Životní cyklus viru
 • Navázání se na buňku
 • Vstup do buňky
  • Vstupuje pouze DNA/RNA (rostlinné a bakteriální viry)
  • Vstupuje cely nukleokapsid (živočišné viry)
 • Replikace virového genomu
 • Výroba virových proteinů
 • Sbalení nových virových částic
 • Uvolnění z buňky
ivotn cyklus viru1
Životní cyklus viru
 • Vstup do buňky
  • Vstupuje pouze DNA/RNA (rostlinné a bakteriální viry)
  • Vstupuje cely nukleokapsid (živočišné viry)
ivotn cyklus viru2
Životní cyklus viru
 • Ranné geny
  • jejich promotory připomínají promotory hostitelské buňky
  • kódují proteiny důležité pro replikace
 • Pozdní geny
  • u některých virů jsou tyto geny přepisovány virovou RNA polymerázou
  • kódují proteiny kapsidy
expresn strategie dsdna f g
Expresní strategie dsDNA fágů
 • 95% všech fágů
 • Proces infekce:
  • Časná fáze
   • Slabá transkripce časných genů bakteriální RNAP
    • Transkripční geny
    • Geny interferující s retričkním systémem baktérií
    • Proteiny zabraňující superinfekci
  • Střední fáze
   • Transkripce hlavních fágových replikačních proteinů
  • Pozdní fáze
   • Intesivní replikace fágové DNA
   • Silná exprese kapsidových proteinů
ssdna viry bakt ri
ssDNA viry baktérií
 • Bakteriofág X174
  • 5386 bp, 11 genů
  • 5 genů se překrývá
  • Gen D a gen E
   • Gen D důležitý pro sbalení kapsidy
   • Gen E rozrušuje bakteriální stěnu a umožňuje uvolnění viru z buňky
 • Bakteriofág M13
  • Dlouhé filamentum
  • Infikuje pouze F baktérie
  • M13 virus nezabíjí baktérie, používá se na přípravu ssDNA
lytick vs latentn cyklus
Lytický vs latentní cyklus
 • Virus integrovaný do genomu – provirus, prophage
 • Integrace do genomu může být přes definovaná místa ( attachment site), nebo náhodná

20-40 minut

10 – 100 fágů

Plak 4-10mm

slide27

Louis Pasteur ( 1822 – 1895)

 • Zakladatel moderni lékařské mikrobiologie
 • pasterizace/sterilizace
 • podpora teorie, že za nemocí stojí choroboplodné zárodky
 • První vakcinace za použití laboratorně oslabeného organismu (viru, či bakterie)
 • Vakcína proti anthrax a vzteklině
slide28

Eradikace neštovice

 • Edward Jenner (1749 – 1823)
 • Virus Variola major, V. minor
 • 20. století – 300-500 milion lidí umírá
 • 26.10. 1977 – poslední případ
 • 9.12. 1979 - eradikace
 • 1986 – konec očkování
 • 2 vzorky stále na světě (CDC, Atlanta a State Research Center for Virogology, Koltsovo, Russia)
 • Nebezpečí použití jako biologické zbraně
slide30

Vítězství nad obrnou

 • Jonas Salk (1914 – 1955)
 • virolog
 • Vakcína proti dětské obrně
 • Obrna patřila mezi nejobávanější nemoci poválečných let
 • 1952 – 58 000 případů obrny
 • 1954 – klinické testy, nejrozsáhlejší vůbec (1 800 000 dětí se účastnilo testů)
 • 12.4.1955 - vakcína funguje
 • 1962 – orální vakcína (Albert Sabin)
mobiln elementy transpozony
Mobilní elementy - transpozony
 • Mobilní DNA – dochází k přesunu DNA v rámci jedné DNA, nebo mezi DNA jádra
 • Skákající geny – proces je nazýván transpozice
 • Transpozony nejsou nikdy samostatně
 • Transpozony
  • DNA (cut and paste transpozice)
  • Retroposony (copy and paste transpozice)
 • Způsoby transpozice
  • Konzervativní (cut and paste)
  • Replikativní (copy and paste)
dna transpozon
DNA transpozon
 • Inerzní repetice na svých koncích
   • 9-40 bází
 • ORF 1kb – transponáza
 • Frekvence transpozice je 1/1000 až 1/10000 na 1 transpozon na buňku
 • Cílová sekvence – rozpoznávána transponázou
  • 3-9bp
 • Transponózy nesou geny pro resistenci na antibiotika, virulentní geny, metabolické geny
cut and paste transpozice
Cut and paste transpozice
 • Nereplikativní, konzervativní
replikativn transpozice
Replikativní transpozice
 • Více komplexní transpozice
 • Resolváza rozeznáva interní místo
  • Částečně palindromická sekvence 30-40bp
 • Dochází k replikaci transponózu
bakteri ln transpozony
Bakteriální transpozony
 • Nejjednodušší transpozóny
 • Inserční sekvence – IS
 • IS1, IS2 atd.
 • 750 – 1500 bp dlouhé, repetitivní konce jsou 10 – 40bp
 • Pouze cut-paste transpozice
 • Regulovaná transpozice pomocí regulačního proteinu A
 • Neregulovaná transpozice by vedla ke zničení chromozómu
 • F-plasmid obsahue IS2 a IS3 - transpozice
regulace transpozice tn10
Regulace transpozice Tn10
 • Bakteriální transpozón
 • Kompozitní transpozón nesoucí gen pro resistenci na tetracyklin
 • Transpozice nereplikativním způsobem
 • Transpozice je silně regulována
  • Antisense RNA (transript z Pout se překrývá s Pin
  • Mutace transponázy v IS1 OL
  • Transpozice je inhibován dam methylací (GATC sekvence promotoru transponázy, k transpozici docházi v pouze momentě replikace, kdy DNA není methylována)

Transponáza zmutovaná

1-10% aktivity

Transponáza plně funkční

bakteriof g mu
Bakteriofág Mu
 • Virus vs transpozón
 • Genom 38kb
 • Po infekci se integruje do genomu pomocí nereplikativní transpozice
 • Promotory replikačních genů jsou zareprimovány represorem
 • Fág je stabilní a nepřesouvá se
 • Vhodný podnět (SOS reakce) – ranný promotor se odblokuje, nastane silná replikativní transpozice, přemístí si až 100x
  • Odblokuje se i pozdní promotor – syntéza kapsidových proteinů
transposony vy ch organism
Transposony vyšších organismů
 • Barbara McClintock (1951)
 • Ac/Ds rodina transpozonů
  • Ac – aktivátor
  • Ds - disociátor
 • Repetitivní konce 11 bazí
 • Cílová sekvence – 8bp
 • Ac element je 4500bp, plně funkční
 • Ds element je defektni Ac element
slide39

Další typy DNA transpozónů

 • P elements – Drosophilla melanogaster
  • M kmen – v laboratoři od 1905
  • P kmen – v přírodě
  • Křížením M kmene (samice) a P kmene (samce) – sterilní potmostvo
  • V M kmenech v somatických buňkách se translatuje represor
 • Tc1/Mariner like transpons – všude, nejběžbější typ transpozónu
  • Sleeping beauty transpozon (usnul před 10-15 milióny let)
   • Transpozóny obratlovců jsou většinou zmutaované a nefunkční
   • Zrekonruován původní transpozón – velmi aktivní
   • „virulence“ transpozónů klesá v průběhu evoluce
slide40

RNA transpozóny - retroposony

 • Původní RNA transkripce, která se reverzní transkripcí změnila na DNA a integrovala do chromozómů
 • Po transkripci své DNA jsou schopni transpozice – kódují si vlastní RT
 • Retroposon je transpozon, který je mobilizovaný ve formě RNA, která musí být přepsána do cDNA
 • Transponová RNA kje v jádře volná a tudíž umožňuje transpozici do vzdálených míst
  • Musí kódovat transponázu
  • Musí kódovat RT
  • Případně proteiny chránící před všudepřítomnými Rnázami
  • Proteiny, které umí zabalit RNA a chránit ji

retroviry

 • Virová (LTR) nadrodina
 • Nevirová (non LTR) nadrodina
   • U rostlin a živočichů představují až 50% genomu
retroviry
Retroviry
 • Vir obsahuje ssRNA (pozitivní)
 • Především u ptáků a savců
 • V hostitelské buňce může být integrován do DNA
   • Reverzní transkriptáza
    • Nejpůvodnější a nejprimitivbější
    • Je velmi pomalá a chybující, bez korektury
    • Templát je okamžitě degradován (Rnase H aktivita)
 • LTR – long terminal repeats
 • Jde proti centrálnímu dogma molekulární biologie
replika n cyklus retroviru
Replikační cyklus retroviru

integráza

Nikdy nedochází k translace retrovirové RNA

Virus si přináší

reverzní transkriptázu

Integrázu

tRNA

Reverzní transkriptáza

genom retroviru
Genom retroviru
 • Gag – kapsidové proteiny
  • Matrixový
  • Kapsidový
  • Nukleokapsidový – váže virovou RNA
 • Pol – enzymy
  • Proteáza
  • Reverzní transkriptáza
  • integráza
 • Env – obalové proteiny
  • povrchový protein
  • Transmembránový protein

Unikátní U5 sekvence + PBS sekvence Silný promotor v U3 oblasti

Pouze jeden – retrovirus kombinuje strategii subgenomových mRNA s polyproteinovou

replikace retrovir
Replikace retrovirů

RNA

DNA

PBS sekvence

Spárování

Strong stop minus DNA

Dlouhý usek pyrimidinů, který není schopna RT rozštípat

ltr retroposony
LTR retroposony
 • Velmi podobné retrovirům, jen nemají (ztratili, nebo ještě nezískali) ORF pro env
 • Ty elementy kvasinky
  • Ty1, Ty2, Ty3, Ty4 a Ty5
  • Jejich transkripty představují as 5% veškeré mRNA v buňce
  • ~6.3 kb, 330 dlouhé LTR
  • Frekvence transpozice 10-7 az 10-8
 • Copia elementyD. melanogaster
  • ~5000bp, 276 dlouhé LTR
  • 20 – 60 kopií na buňku
  • Frekvence transpozice 10-3az 10-4
non ltr retroposony
Non LTR retroposony
 • Nevirové
 • Sestřihové pseudogeny
  • Úseký, odpovídající cDNA kopii transkriptu RNA (někeré mají dokonce poly A/T)
  • Nejsou funkční
  • nejsou hojné (pouze 0,5% genomu člověka)
 • LINES – long interspersed nuclear sequences
 • SINES – short interspersed nuclear sequences
lines
LINES
 • Genomové cDNA kopie transkriptů RNAP II a III
 • Jsou velmi hojné, velmi příbuzné
 • K transpozici L1 dojde u 10 z 250 lidí (pouze v zárodečné linii)
 • 2 ORF
  • RNA vazebný protein
  • RT s nukleázou
sines
SINES
 • cDNA kopie transkriptů RNAP III
 • Až milióny kopií v genomu
 • Tvoří významnou část repetitivní DNAjsou náhodně roztroušené
 • Nejznámější tzv. Alu sekvecne (300bp)
 • Replikace a integrace LINES a SINES