materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

slide2

Ich und meine Familie

Ja i moja rodzina

Arkadiusz Więzowski

slide3

Dzięki dzisiejszej lekcji:

- poznamy niemieckie nazwy członków rodziny,

- zwroty i czasowniki związane z rodziną,

- przymiotniki oraz przydatne słówka związane z tematem „Familie” - rodzina

Zapraszamy!

slide4

Ein paar Sätze über mich

Kilka zdań mnie

Hallo! Ich heiße Ania. Ich möchte mich vorstellen und ein paar Sätze über mich sagen. Ich bin 15

Jahre alt. Ich habe eine große Familie. Wir wohnen im Einfamilienhaus.

Hallo! Nazywam się Ania. Chciałabym się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie. Mam 15 lat. Mam dużą rodzinę. Mieszkamy w domku jednorodzinnym.

Ich habe einen jüngeren Bruder. Er heißt Thomas. Er ist 12 Jahre alt. Thomas ist manchmal verrückt, aber ich liebe ihn! Meine Mutter heißt Eva. Sie ist 40 Jahre alt und arbeitet nicht. Sie ist beschäftigt sich mit dem Haus.

Mam młodszego Brata. Ma na imię Tomek. Ma 12 lat. Tomek jest czasem zwariowany ale go kocham! Moja mama ma na imię Ewa. Ona ma 40 lat i nie pracuje. Mama zajmuje się domem.

Mein Vater ist ein Ingenieur. Er heißt Patrik. Er ist auch 40 Jahre alt. Er arbeitet

leider sehr viel und wir sehen uns sehr selten. Wir wohnen auch mit den

Großeltern. Sie sind lieb! Meine Oma kocht leckere Kuchen. Mein Opa ist sehr

witzig. Ich und meine Familie verbringen viel Zeit zusammen.

Mój tata jest inżynierem. Ma na imię Patryk. On także ma 40 lat. Niestety tata dużo

pracuje i rzadko się widujemy. Mieszkamy również z dziadkami. Oni są kochani!

Moja babcia piecze przepyszne ciasta. Mój dziadek jest bardzo dowcipny.

Ja i moja rodzina spędzamy dużo czasu razem.

slide5

Wortschatz

Słownictwo

einen jüngeren / älteren Bruder haben – mieć młodszego / starszego brata

heißen – nazywać się

sich vorstellen – przedstawić się

ein paar Sätze über sich sagen – powiedzieć kilka zdań o sobie

Ich bin ...15 / 16 / 17... Jahre alt – mam ...15/16/17.. lat

die Familie – rodzina

der Einfamilienhaus – domek jednorodzinny

verrückt sein – być zwariowanym

sich mit dem Haus beschäftigen – zajmować się domem

sehr viel arbeiten – bardzo dużo pracować

sich selten sehen – rzadko się widywać

die Großeltern – dziadkowie

witzig sein – być dowcipnym

viel Zeit zusammen verbringen – spędać dużo czasu razem

slide6

Ein paar mehr Sätze über mich

Trochę więcej o mnie

Wie habe ich schon gesagt, mein Vorname ist Ania. Mein Familienname ist Kowalski.

Ich wohne mit meinen Eltern und Großeltern in Frankfurt. Das ist mein Wohnort. Aber

ich bin woanders geboren. Mein Geburtsort ist Berlin.

Jak już wcześniej powiedziałam, mam na imię Ania. Moje nazwisko to Kowalski. Mieszkam z moimi rodzicami i dziadkami we Frankfurcie. Ale urodziłam się gdzie indziej. Moje miejsce urodzenia to Berlin.

Aber wir haben in Berlin nur zwei Jahre gewohnt. Jetzt führen wir das Familienleben in Frankfurt. Ich liebe diese

Stadt. Ich bin am 7.November 1995 geboren. Also mein Sternzeichen ist der Skorpion.

Ale w Berlinie mieszkaliśmy tylko dwa lata. Teraz życie rodzinne prowadzimy we Frankfurcie. Kocham to Miasto! Urodziłam się 7go Listopada 1995 roku. Więc moim znakiem zodiaku jest skorpion.

slide7

Wie stellen wir uns vor?

Jak się przedstawiamy?

der Vorname - imię

der Name - nazwisko

der Geburtsort - miejsce urodzenia

der Wohnort - miejsce zamieszkania

der Familienname / der Nachname - nazwisko

das Familienleben - życie rodzinne

das Sternzeichen - znak zodiaku

Hallo! Wir heißen Tina und Anja.

Wir sind die Zwillinge.

Zwillinge ist auch unser Sternzeichen.

Cześć! Nazywamy się Tina i Ania.

Jesteśmy bliźniaczkami.

Bliźnięta to także nasz znak zodiaku.

slide8

Dialog

Rozmowa

- Wie groß ist deine Familie, Patrik?

- Patryk, jak duża jest twoja rodzina?

- Meine Familie ist nicht zu groß. Ich habe eine

Schwester und einen Bruder.

- Moja rodzina nie jest zbyt duża. Mam siostrę i brata.

- Wie alt sind sie?

- Ile mają lat?

- Meine Schwester ist 20 Jahre alt und mein Bruder ist 16 Jahre alt.

- Moja siostra ma dwadzieścia lat a mój brat ma szesnaście lat.

- Wohnst du mit den Großeltern?

- Mieszkasz z dziadkami?

- Nein, ich wohne nur mit meinen Eltern und mit der Geschwister.

- Nie, mieszkam tylko z rodzicami i rodzeństwem.

slide9

Wortschatz – Vendungen und Verben

Słownictwo – Zwroty oraz czasowniki

heiraten - żenić się / wychodzić za mąż

eine Familie gründen - zakładać rodzinę

ein Kind erwarten - oczekiwać dziecka

ein Kind erziehen - wychowywać dziecko

erwachsen werden - dorastać

sich scheiden lassen - rozwodzić się

sich mit jmdm verloben - zaręczyć się

Hast du gehört, dass Eva bald

Thomas heiratet?

Słyszałeś, że Ewa wkrótce wychodzi za

mąż za Tomka?

slide10

Beispiele

Przykładowe zdania

In der Zukunft möchte ich eine Familie gründen.

W przyszłości chciałbym założyć rodzinę.

Meine Mutter erwartet ein Kind! Ich werde einen Bruder haben!

Moja mama oczekuje dziecka. Będę miała brata!

Wer erzieht das Kind? Die Mutter oder der Vater?

Kto wychowuje dziecko? Mama czy tata?

Mein Bruder wird sehr schnell erwachsen!

Mój brat bardzo szybko dorasta!

Ist es Wahrheit, dass sich seine Eltern scheiden lassen haben?

To prawda, że jego rodzice się rozwiedli?

slide11

Adjektive

Przydatne przymiotniki

erwachsen - dorosły

verwitwet - owdowiały

geschieden - rozwiedziony

ledig - kawaler / panna

kinderreich - wielodzietny

verlobt - zaręczony

verheiratet - zamężny / żonaty

Wir sind schon verlobt.

Wir werden bald heiraten.

Jesteśmy już zaręczeni.

Wkrótce weźmiemy ślub.

slide12

Tipp

Czy wiesz, że....?

W języku niemieckim czasownik „heiraten” oznacza zarówno

„żenić się” jak i „wychodzić za mąż” ? Więc zdanie „Er heiratet sie”

oznacza „On się z nią żeni” a zdanie „Sie heiratet ihn” oznacza,

że „Ona wychodzi za niego za mąż”.

Podobnie jest z przymiotnikiem „ledig”, który oznacza zarówno pannę, jak i kawalera.

Więc gdy mówimy „Er ist ledig”, mamy na myśli, że „On jest kawalerem”. Mówiąc

„Sie ist ledig” oznajmiamy, że „ona jest panną”

Kolejną ciekawostką jest to, że w języku niemieckim nie ma różnicy pomiędzy bratankiem a

siostrzeńcem oraz bratanicą a siostrzenicą. W języku niemieckim słówko „der Neffe”

oznacza zarówno bratanka, jak i siostrzeńca – a słówko „die Nichte” - bratanicę jak i

siostrzenicę.

slide13

Beispiele

Przykładowe zdania

Mein Opa ist schon leider verwitwet.

Mój dziadek niestety jest już owdowiały.

Ich habe gehört, dass dieser Mann geschieden ist.

Słyszałem, że ten mężczyzna jest owdowiały.

So eine schöne Frau! Ich habe gehört, dass sie ledig ist.

Co za piękna kobieta! Słyszałem, że jest wolna!

Er stammt aus einer kinderreichen Familie.

On pochodzi z wielodzietnej rodziny.

Hast du gewusst, dass Thomas schon verheiratet ist?

Wiedziałeś, że Tomek się już ożenił?

slide14

Wer gehört zu meiner Familie ? - Familienmitglieder

Kto należy do mojej rodziny? - członkowie rodziny

die Mutter – mama

der Vater – tata

der Bruder – brat

die Schwester – siostra

die Großmutter / Oma – babcia

der Großvater / Opa – dziadek

die Tante – ciocia

der Onkel – wujek

der Cousin – kuzyn

die Cousine – kuzynka

die Urgroßmutter – prababcia

der Urgroßvater – pradziadek

der Neffe – bratanek, siostrzeniec

die Nichte – bratanica, siostrzenica

slide15

Meine Tante

Moja ciocia

Ich und meine Eltern besuchen oft meine Tante Eva. Jedes Wochenende verbringen

wir zusammen. Sie wohnt in der Nähe. Meine Tante besucht uns wenn sie nur Zeit hat.

Ja i moi rodzice bardzo często odwiedzamy moją ciocię Ewę. Każdy weekend spędzamy razem. Ona mieszka niedaleko. Moja ciocia odwiedza nas, kiedy tylko ma czas.

Mein Onkel Lukas ist ein Autofahrer. Also den ganzen Tag fährt er mit dem Auto.

Meine Tante ist sehr gesellschaftlich und kann nicht den ganzen Tag allein sein.

Mój wujek Łukasz jest kierowcą. Cały dzień jeździ więc samochodem. Moja ciocia jest bardzo towarzyska nie może cały dzień być sama.

Sie hat eine Tochter und einen Sohn. Ihre Tochter studiert jetzt und ihr Sohn wohnt

schon allein. Sie hat schon seine eigene Familie.

Ona ma córkę i syna. Jej córka teraz studiuje a jej syn mieszka już sam. On ma już swoją własną rodzinę.

slide16

Dialog

Rozmowa

- Hallo Thomas! Leztens habe ich deinen Vater gesehen.

- Cześć Tomek! Ostatnio widziałem twojego tatę.

- Es ist unmöglich. Mein Vater ist jetzt in Berlin! Du hast

sicherlich meinen Onkel Lukas gesehen.

- To jest niemożliwe. Mój tato jest teraz w Berlinie. Na pewno

widziałeś mojego wujka Łukasza.

- Aber ich war überzeugt, dass ich deinen Vater gesehen habe.

Er sieht so wie dein Vater aus!

- Ale byłem przekonany, że widziałem twojego tatę. Wyglądał jak twój tato!

- Hast du nicht gewusst, dass mein Vater und mein Onkel die Zwillinge sind?

- Nie wiedziałeś, że mój tato i mój wujek są bliźniakami?

- Ich hatte keine Ahnung. Deswegen sehen sie identisch aus.

- Nie miałem pojęcia. Dlatego wyglądają identycznie.

slide17

Die Verwandschaft

Pokrewieństwo

die Zwillinge - bliźniaki

der Täufling - chrześniak

die Tochter - córka

der Sohn - syn

die Geschwister - rodzeństwo

die Cousine - kuzynka

der Cousin / der Vetter - kuzyn

das Einzelkind - jedynak

das Ehepaar - małżeństwo

die Eltern - rodzice

Ich und mein Bruder sind die Geschwister.

Ja i mój brat jesteśmy rodzeństwem.

slide18

Wer ist wer?

Kto jest kim?

Meine Mutter und mein Vater sind meine Eltern.

Moja mama i mój tata są moimi rodzicami.

Meine Oma und mein Opa sind meine Großeltern.

Moja babcia i mój dziadek są moimi dziadkami.

Meine Mutter ist die Tochter meiner Oma.

Moja mama jest córką mojej babci.

Mein Vater ist der Sohn meines Opas.

Mój tato jest synem mojego dziadka.

Mein Opa und meine Oma sind die Eltern meiner Mutter und meines Vaters.

Mój dziadek i moja babcia są rodzicami mojej mamy i mojego taty.

slide19

Wer ist wer?

Kto jest kim?

Ich bin die Tochter meiner Eltern.

Jestem córką moich rodziców.

Mein Bruder ist der Sohn meiner Eltern.

Mój brat jest synem moich rodziców.

Die Tochter meiner Tante ist meine Cousine.

Córka mojej cioci jest moją kuzynką.

Der Sohn meines Onkels ist mein Cousine.

Syn mojego wujka jest dla mnie kuzynem.

Ich habe keine Geschwister. Ich bin das Einzelkind .

Nie mam rodzeństwa. Jestem jedynakiem.

Ich bin das Kind meiner Eltern.

Jestem dzieckiem moich rodziców.

slide20

Die Verwandschaft

Pokrewieństwo

die Patin - matka chrzestna

der Pate - ojciec chrzestny

der Mann / der Ehemann - mąż

die Frau / die Ehefrau - żona

die Schwiegertochter - synowa

der Schwager - szwagier

die Schwägerin - szwagierka

der Schwiegervater - teść

die Schwiegermutter - teściowa

die Schwiegereltern - teściowie

das Enkelkind - wnuk

der Schwiegersohn - zięć

Der Mann und die Frau sind das Ehepaar.

Mąż i żona są małżeństwem.

slide21

Wer ist wer?

Kto jest kim?

Die Tante Eva ist meine Patin.

Ciocia Ewa jest moją matką chrzestną.

Der Onkel Lukas ist der Pate meines Bruders Thomas.

Wujek Łukasz jest ojcem chrzestnym mojego brata Tomka.

Meine Mutter ist die Frau meines Vaters.

Moja mama jest żoną mojego taty.

Mein Vater ist der Ehemann meiner Mutter.

Mój tato jest mężem mojej mamy.

Ich bin das Enkelkind meiner Großeltern.

Jestem wnukiem moich dziadków.

slide22

Wer ist wer?

Kto jest kim?

Ich bin die Schwiegertochter der Eltern meines Mannes.

Jestem synową rodziców mojego męża.

Mein Mann ist der Schwiegersohn meiner Eltern.

Mój mąż jest zięciem moich rodziców.

Mein Vater ist der Schwiegervater meines Ehemannes.

Mój tata jest teściem mojego męża.

Die Mutter meines Mannes ist meine Schwiegermutter.

Mama mojego męża jest moją teściową.

Meine Eltern sind für meinen Mann (genauso wie seine Eltern für mich) die Schwiegereltern.

Moi rodzice są dla mojego męża (tak samo jak jego dla mnie) teściami.

slide23

Die Verwandschaft – Dialog

Pokrewieństwo - Rozmowa

- Wer ist für dich diese Frau, Thomas?

- Tomek, kim jest dla ciebie ta pani?

- Das ist meine Tante. Sie hat einen Mann, der mein Onkel

ist. Sie haben zwei Kinder, die mein Cousin und meine

Cousine sind. Sie sind natürlich der Sohn und die Tochter

meiner Tante und meines Onkels. Meine Tante ist die

Schwester meiner Mutter. Meine Cousine ist die Nichte

meiner Mutter und mein Cousin der Neffe meiner Mutter.

Mein Vater ist der Pate des Neffes meiner Mutter, also meines Cousin,...

- To jest moja ciocia. Ona ma męża, który jest moim wujkiem. Oni mają dwoje dzieci, które

dla mnie są kuzynem i kuzynką. Naturalnie oni są synem i córką mojej cioci i wujka.

Moja ciocia jest siostrą mojej mamy. Moja kuzynka mamy siostrzenicą a mój kuzyn jest jej

siostrzeńcem. Mój tato jest dla siostrzeńca mojej mamy, czyli mojego kuzyna, ojcem chrzestnym...

- Stopp! Patrik! Ich habe nur gefragt, wer für dich diese Frau ist. Das alles ist zu komplieziert!

- Stop! Patryk! Pytałem tylko, kim jest dla ciebie ta pani. To wszystko jest zbyt skomplikowane!

- Was verstehst du aber nicht? Das alles ist doch so klar!

- Ale czego nie rozumiesz? Przecież to wszystko jest takie jasne!