Download
1 / 75

Nazwa szkoły: PUBLICZNE GIMNAZJUM W SMĘTOWIE GRANICZNYM ID grupy: 96/53_MP_G2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Nazwa szkoły: PUBLICZNE GIMNAZJUM W SMĘTOWIE GRANICZNYM ID grupy: 96/53_MP_G2 Opiekun: MARIA MIELKE Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Sól soli nie równa Semestr/rok szkolny: Semestr V / rok szkolny 2011/2012. Cele projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nazwa szkoły: PUBLICZNE GIMNAZJUM W SMĘTOWIE GRANICZNYM ID grupy: 96/53_MP_G2' - carolyn-england


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Nazwa szkoły:

 • PUBLICZNE GIMNAZJUM W SMĘTOWIE

 • GRANICZNYM

  ID grupy: 96/53_MP_G2

 • Opiekun: MARIA MIELKE

 • Kompetencja:

 • Matematyczno-przyrodnicza

  Temat projektowy:

  Sól soli nie równa

  Semestr/rok szkolny:

  Semestr V / rok szkolny 2011/2012


Cele projektu
Cele projektu

 • Poszerzenie wiadomości dotyczących:

  • budowy soli,

  • zasad ustalania wzorów soli ( chlorków, siarczków, siarczanów (VI), siarczanów (IV), fosforanów (V), węglanów, azotanów (V)),

  • występowania soli w najbliższym otoczeniu (gospodarstwo domowe, wody naturalne, skorupa ziemska, nawozy),

  • zastosowania wybranych soli w gospodarstwie domowym, rolnictwie, lecznictwie,

  • przyczyn eutrofizacji zbiorników wodnych.

 • Kształcenie umiejętności :

  • rozwijanie umiejętności tworzenia wzorów soli dobrze i źle rozpuszczalnych w wodzie na podstawie tablicy rozpuszczalności,

  • kształtowanie umiejętności pisania równań reakcji otrzymywania soli,

  • rozwijanie umiejętności pisania równań reakcji dysocjacji,

  • rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentu, dokonywania obserwacji i pomiarów,

  • kształtowanie umiejętności argumentowania i uzasadniania swojego stanowiska,

  • rozwijanie umiejętności planowania swojej pracy.

 • Kształtowanie dociekliwej i aktywnej postawy badawczej, poczucie odpowiedzialności za pracę zespołuZacznijmy od pewnej legendy
Zacznijmy od pewnej legendy…

 • Wiano świętej Kingi    

 • Bolesław Wstydliwy objął panowanie, gdy miał sześć lat, więc rządzili za niego możni panowie, a on sam wyrósł na spokojnego człowieka, który bardziej nadawał się na zakonnika niż na wojownika i księcia. Wybrano mu na żonę księżniczkę węgierską – Kingę, także spokojną, cichą i pobożną. Pojechali posłowie polscy na Węgry prosić o jej rękę. Król węgierski szanował Polaków, a chcąc pokazać, że jest bardzo bogaty, kazał wynieść ze skarbca złoto i srebro jako wiano dla swej córki. Ale Kinga chciała obdarować Polskę tym, czego nie miała w swoim kraju, chciała dać jej sól. Król tylko roześmiał się i poprosił, żeby wzięła jedną górę solną, którą tylko zechce. Wtedy królewna wrzuciła do jednej z węgierskich kopalń pierścień zaręczynowy. A kiedy już odbyło się wesele na krakowskim zamku, poprosiła męża, aby pojechali poszukać jej pierścienia zaręczynowego. Przyjechali do Wieliczki i tutaj na rynku Kinga kazała wybić głęboką studnię. Długo kopali górnicy, aż w końcu trafili, ich zdaniem, na kamień. Okazało się jednak, że była to sól, a w bryle soli Kinga znalazła swój pierścień, który wrzuciła do węgierskiej kopalni. Takie było wiano świętej Kingi, które do dziś wzbogaca Polskę.


Pojęcie „sól” kojarzy się przede wszystkim z solą kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

Należy jednak pamiętać, że sole to w rzeczywistości ogromna grupa związków chemicznych o charakterystycznym składzie i budowie, z których duża część znajduje zastosowanie w życiu człowieka.

Sól ?????


Troch teorii
Trochę teorii… kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

 • Sole są to związki chemiczne zbudowane w większości z kationów metali i anionów reszt kwasowych.

 • gdzie:

 • M- kationmetalu o ładunku m+ lub kation NH4+, R -anion reszty kwasowej o ładunku n-,

 • x- liczba kationów metalu,n- liczba anionów reszty kwasowej.


Nazwa soli
Nazwa soli kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

chlorek potasu

siarczan(VI) potasu

. fosforan(V) glinu

Składa się z dwóch członów: pierwszy określa nazwę anionu reszty kwasowej, drugi nazwę kationu metalu.


Podział soli kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

sole kwasów tlenowychkońcówka w nazwie soli –an, np. sól kwasu węglowego to węglan.

sole kwasów beztlenowychkońcówka w nazwie soli –ek, np. sól kwasu chlorowodorowego to chlorek.


Dysocjacja jonowa soli
Dysocjacja jonowa soli kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

np. NaCl —> Na+ + Cl-

Większość soli pod wpływem wody rozpada się na kationy metali i aniony reszt kwasowych.

MxRy—>xMm+ + yRn-


W a ciwo ci soli
Właściwości soli kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

Mają wysoką temperaturę topnienia

Rozpuszczalność soli w wodzie jest bardzo zróżnicowana

Mają budowę krystaliczną

Niektóre sole ulegają rozkładowi pod wpływem światła np. chlorek srebra AgCl

Wodne roztwory soli przewodzą prąd elektryczny

Ulegają rozkładowi termicznemu, np. rozkład węglanu wapnia


Podział soli kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.


Metody otrzymywania soli
Metody otrzymywania soli kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

 • JEST WIELE METOD OTRZYMYWANIA SOLI. MY SKUPIlLIŚMY SIĘ JEDNAK TYLKO NA 10. MIANOWICIE:

 • METAL + KWAS → SÓL + WODÓR

 • TLENEK METALU + KWAS → SÓL + WODA

 • WODOROTLENEK + KWAS → SÓL + WODA

 • WODOROTLENEK + TLENEK NIEMETALU → SÓL + WODA

 • METAL + NIEMETAL → SÓL BEZTLENOWA


Metody otrzymywania soli cd
Metody otrzymywania soli cd. kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

 • TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY) + TLENEK METALU → SÓL TLENOWA

 • TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY) + WODOROTLENEK → SÓL TLENOWA + WODA

 • SÓL 1 + KWAS 1 → SÓL 2 (OSAD) + KWAS 2

 • SÓL 1 + WODOROTLENEK 1 → SÓL 2+ WODOROTLENEK 2 (OSAD)

 • SÓL 1+ SÓL 2 → SÓL 3 (OSAD) + SÓL 4


Sole jako minera y
Sole jako minerały kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

 • Sole są niezwykle rozpowszechnione w przyrodzie.

 • Skorupa ziemska składa się z soli i tlenków. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce wydobywane z Ziemi metodami górniczymi. Do kopalin należą:

 • chlorek sodu – sól kamienna,

 • węglan wapnia CaCO3, główny składnik wapienia i marmuru oraz kredy do tablicy,

 • saletra chilijska,

 • saletra indyjska,

 • saletra wapniowa Ca(NO3)2,

 • fosforan wapnia Ca3(PO4)2,stanowi główny składnik fosforytów.


Przyk ady zastosowania niekt rych soli
Przykłady zastosowania niektórych soli kuchenną (kamienną), stosowaną najczęściej w gospodarstwie domowym.

 • CHLORKI

 • Nawozy sztuczne

 • Lekarstwa

 • Środki konserwujące żywność

 • WĘGLANY

 • Materiały budowlane

 • Środki spulchniające

 • Proszki do prania

 • Środki zmiękczające wodę

 • FOSFORANY(V)

 • Nawozy sztuczne

 • Dodatki do żywności

 • Środki zmiękczające wodę

 • SIARCZANY(VI)

 • Materiały budowlane

 • Kwas siarkowy (VI)

 • Nawozy sztuczne

 • Lekarstwa

 • AZOTANY(V)

 • Nawozy sztuczne

 • Lekarstwa

 • Materiały wybuchowe
Nasze prace
Nasze prace plakaty


Bawili my si w soln loteryjk
Bawiliśmy się w solną loteryjkę plakaty

KOSTKA DO GRY WYKONANA Z SOLI


Byli my w kopalni soli
Byliśmy w kopalni soli !!! plakaty

 • Podróż do wnętrza Ziemi


Kopalnia głębinowa, aktualnie eksploatowane poziomy wydobywcze to 600 i 750 m pod powierzchnią ziemi. To obecnie największa działająca kopalnia soli w Polsce. Kopalnia jest udostępniana także zwiedzającym. Czynna jest tu najgłębsza na świecie podziemna trasa turystyczna na poziomie 600 metrów pod ziemią. Najstarsza część kopalni w 2007 r. została wpisana do rejestru zabytków.

Charakterystyka kopalni


 • Sól cechsztyńska zalega w rejonie Kłodawy na głębokości ok. 6000 m. Z tej głębokości masy solne zostały wypiętrzone ku powierzchni tak, że przykrywający ją młodszy nakład ma miejscami grubość zaledwie ok. 100 metrów. Złoże kłodawskie ma zróżnicowaną strukturę: oprócz tzw. starszej soli kamiennej białej o zawartości ok. 97,5% NaCl, znajdują się w nim pokłady starszej soli szarej (tzw. soli drogowej) o zawartości ok. 94% NaCl, młodszej soli magnezowo-potasowej o zawartości ok. 8% K2Ooraz najmłodszej unikalnej soli różowej o zawartości ok. 97,5% NaCl powstałej w okresie cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln lat wstecz) z odparowania mórz i oceanów.


Wielka przygoda zwiedzania kompleksu kopalni rozpoczęła się  od prelekcji n/t historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli.


Następnie odbył się zjazd windą z prędkością 6 m/s na poziom 600m pod powierzchnią ziemi. Było to niesamowite przeżycie dla wszystkich uczestników (co było zresztą słychać).


Wraz z górnikami – przewodnikami przeszliśmy wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi - opiekunki górników solnych.


Na cianie kaplicy na pami tkowej tablicy wyryto nazwiska 20 g rnik w kt rzy stracili ycie pod ziemi
Na ścianie kaplicy, na pamiątkowej tablicy, wyryto nazwiska 20 górników, którzy stracili życie pod ziemią.


W  trakcie wędrówki  dowiedzieliśmy się o formach występowania soli w przyrodzie , o sposobach  jej wydobywania oraz urządzeniach do tego służących.


Mieli my mo liwo przej cia niewielk cz ci z ok 400 km podziemnych korytarzy i kom r
Mieliśmy możliwość przejścia niewielką częścią z ok. 400 km podziemnych korytarzy i komór.


W drujemy dalej
Wędrujemy dalej… z ok. 400 km podziemnych korytarzy i komór.Odwiedziliśmy grotę hrabiego odpowiednich korytarzy. Drakuli.


Mieliśmy możliwość zobaczenia maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego.


Podziwiali my rze by i p askorze by solne
Podziwialiśmy rzeźby i płaskorzeźby solne. podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego.


Wycieczkowy szlak przebiega w pokładach unikatowej soli różowej, liczącej ponad 200 mln lat .W Europie taka sól wydobywana jest tylko w Kłodawie.


W 2007 r. w kopalni pobito rekord różowej, liczącej ponad 200 mln lat .W Europie taka sól wydobywana jest tylko w Kłodawie.Guinessa w kategorii – najniżej odbywający się koncert muzyczny na świecie. Impreza odbyła się 600 metrów pod ziemią w jednej z ogromnych komór, które są pozostałością po wydobytej soli.


Omówiliśmy  różne rodzaje transportu  wykorzystywanego podczas  pracy w kopalni.


Mieli my okazj utrwali krystalizacj
Mieliśmy okazję utrwalić krystalizację. Omówiliśmy  różne rodzaje transportu  wykorzystywanego podczas  pracy w kopalni.


Podziwiali my minera y k odawskie
Podziwialiśmy MINERAŁY KŁODAWSKIE Omówiliśmy  różne rodzaje transportu  wykorzystywanego podczas  pracy w kopalni.


Dyskutowaliśmy o znaczeniu soli dawnej i dziś, poznaliśmy pochodzenie wyrażenia „słona cena”. Nie sposób pominąć też kwestii walorów  uzdrowiskowych kopalni soli , które  ukazali nam przewodnicy.


Na koniec, każdy uczestnik wycieczki mógł zabrać ze sobą tyle soli, ile dał radę unieść. Powrót windą na powierzchnię ponownie dostarczył nam niezapomnianych wrażeń i był wspaniałym zakończeniem lekcji o „białym złocie”.


Sól wydobywana w Kłodawie znajduje zastosowanie jako sól kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  


Odwiedzili my te ciechocinek
Odwiedziliśmy też Ciechocinek… kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

 • Poszukiwania soli w Ciechocinku

 • Warzelnia Soli

 • Warzelnia Soli wraz z tężniami stanowi wyjątkowy na skalę światową zespół obiektów zabytkowych. Od przeszło 170 lat wytwarzana jest tu sól spożywcza oraz jej pochodne tj. Ciechociński Szlam leczniczy i Ług leczniczy. Mniej więcej połowa budynku to zakład produkcyjny, drugą część zajmuje muzeum.    Wśród eksponatów są m.in. narzędzia do produkcji soli z wód solankowych.


Pod tężniami w Ciechocinku kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

Tężnie w Ciechocinku to unikatowa i największa w Europie konstrukcja drewniana do odparowywania wody z solanki.


W warzelni soli
W Warzelni Soli kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

Warzelnia jest miejscem pozyskiwania soli poprzez odparowanie wody z solanki.

Dziś Warzelnia pełni po połowie rolę zakładu produkcyjnego oraz rolę zabytkową, w której znajduje się muzeum. Poznaliśmy historię powstania Warzelni i pracy w niej (wydobywania soli, ługu oraz szlamu leczniczego oraz ich zastosowania i działania leczniczego).


Troch eksperyment w
Trochę eksperymentów… kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

Wykrywaliśmy dwutlenek węgla

Przeprowadzaliśmy proces krystalizacji soli


Prażyliśmy węglan wapnia  kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

Sprawdzaliśmy jak działa ocet na stary tynk


Działaliśmy kwasem solnym na magnez kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

i cynk


W poszukiwaniu soli zajrzeliśmy do czajnika ! kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

Odparowywaliśmy wodę wodociągową


Wyhodowaliśmy piękne roślinki… kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

Nasz ogródek chemiczny


Troch powa niejszych do wiadcze
Trochę poważniejszych doświadczeń … kuchenna, sól dla przemysłu spożywczego, dla rolnictwa, dla przemysłu chemicznego, w drogownictwie do zimowego utrzymania dróg i in.  

 • Badanie wpływu nawozów sztucznych na wzrost roślin

 • Celem prowadzonych badań było określenie wpływu nawożenia na wzrost i ogólny rozwój roślin.


Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz na podstawie uzyskanych wyników sporządzono wykres zmian dynamiki wzrostu rzeżuchy dla wariantu nawożonego i kontrolnego (bez nawożenia).

 • WNIOSKI

 • 1. Nawóz wpływa na dynamikę wzrostu roślin i ich prawidłowy rozwój.

 • 2. Rośliny nawożone były wyższe od roślin nie nawożonych, przyrastały szybciej na długości.

 • 3. Zastosowanie nawozu w zwiększonej dawce ma jednak negatywny wpływ na wzrost roślin.


Badanie wp ywu soli kuchennej na wzrost ro lin
Badanie wpływu soli kuchennej na wzrost roślin podstawie uzyskanych wyników sporządzono wykres zmian dynamiki wzrostu rzeżuchy dla wariantu nawożonego i kontrolnego (bez nawożenia).

 • Celem prowadzonych badań było określenie wpływu soli kuchennej na wzrost i ogólny rozwój roślin.


Wnioski
Wnioski: podstawie uzyskanych wyników sporządzono wykres zmian dynamiki wzrostu rzeżuchy dla wariantu nawożonego i kontrolnego (bez nawożenia).

 • Rzeżucha podlewana roztworami soli w niewielkim stopniu wykiełkowała. Na nasionach i naczyniach pojawiła się wykrystalizowana sól. Jej ilość zależała od stężenia roztworu – im więcej zawierał soli, tym bardziej sól wykrystalizowała. Świadczy to o tym, że sól obniża zdolność kiełkowania i rozwoju roślin oraz utrudnia zdolność pochłaniania substancji odżywczych przez rośliny.
Zastosowanie soli jako nawoz w
Zastosowanie soli jako nawozów sztucznych

 • DOBRE STRONY

 • użyźniają glebę

 • podnoszą wydajność plonów

 • stwarzają optymalny odczyn gleby

 • zwiększają zasobność gleb w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe dla roślin

 • ZŁE STRONY

 • zatruwają środowisko substancjami toksycznymi

 • zakwaszają gleby

 • powodują zanik zdolności przyswajania przez rośliny innych niezbędnych do życia składników odżywczych

 • niszczą struktury gleby

 • powodują eutrofizację zbiorników wodnych


Eutrofizacja zbiornik w wodnych
Eutrofizacja zbiorników wodnych sztucznych

Eutrofizacja –proces wzbogacania zbiorników wodnych

w substancje pokarmowe, głównie w związki azotu i fosforu.

Sprawdziliśmy, że zbiorniki wodne naszej gminy również ulegają eutrofizacji.


Prowadzili my debat na temat
Prowadziliśmy debatę na temat sztucznych

„Za i przeciw soli kuchennej”


Odpowiedz czy nast puj ce stwierdzenia dotycz ce soli s prawdziwe
Odpowiedz, czy następujące stwierdzenia dotyczące soli są prawdziwe:

może uzależniać

sprzyja przybieraniu na wadze

zwiększa ryzyko nowotworów

grozi osteoporozą

Jeśli wszystkie odpowiedzi brzmią „TAK”, masz rację. Sól jest najbardziej niebezpiecznym składnikiem naszej diety.


Producenci nie zawsze podają zawartość soli na opakowaniu produktu, ale czasami podają zawartość sodu. 1g sodu odpowiada około 2,5 g soli. Podana zawartość sodu mnożymy więc przez 2,5.

Sól = sód x 2,5


Jak ograniczy ilo soli w diecie
Jak ograniczyć ilość soli w diecie ? produktu, ale czasami podają zawartość sodu. 1g sodu odpowiada około 2,5 g soli. Podana zawartość sodu mnożymy więc przez 2,5.

NASZE PROPOZYCJE

Usuń solniczkę ze stołu.

Stopniowo zmniejszaj ilość spożywanej soli.

Staraj się używać mało soli do przygotowywania i gotowania potraw.

Jeżeli używasz soli dodawaj ją pod koniec gotowania.

Stosuj inne przyprawy zamiast soli, np. zioła świeże i suszone.

Możesz używać soli sodowo-potasowej, która zawiera mniej sodu.

 • Wybieraj produkty świeże zamiast przetworzonych.

 • Czytaj informacje na etykietach – spośród produktów rynkowych wybieraj produkty mniej słone.


Opracowali my mini ksi k kucharsk pt gotowanie bez soli
Opracowaliśmy mini książkę kucharską pt. produktu, ale czasami podają zawartość sodu. 1g sodu odpowiada około 2,5 g soli. Podana zawartość sodu mnożymy więc przez 2,5.,,Gotowanie bez soli !!! ”

ZACHWALAMY I POLECAMY !!!


Czas na podsumowanie
Czas na podsumowanie… produktu, ale czasami podają zawartość sodu. 1g sodu odpowiada około 2,5 g soli. Podana zawartość sodu mnożymy więc przez 2,5.

 • Sól, soli nie równa ponieważ sole:

  • 1. Mają różne zastosowania.

  • 2. Rozpuszczalność soli w wodzie jest bardzo zróżnicowana.

  • 3. Mają różną gęstość.

  • 4. Mają różną barwę.


S l soli nie r wna r nice pomi dzy sol kamienn morsk i kuchenn
Sól, soli nie równa – różnice pomiędzy solą kamienną, morską i kuchenną

 • Czym różni się sól kamienna od morskiej czy kuchennej?

 • Otóż te trzy, z pozoru podobne przyprawy, różnią się sposobem ich pozyskiwania i wartością odżywczą.

 • Sól kamienna– jest wydobywana na dużych głębokościach, w kopalniach soli.

 • Sól morska– powstaje poprzez naturalne odparowanie morskiej wody.

 • Sól oczyszczona-  zawiera chlorek sodu, jest oczyszczona chemicznie – metodą ługowania, pozbawiona jest mikroelementów i nie posiada żadnych wartości.


Przys owia powiedzenia ze szczypt soli
PRZYSŁOWIA, POWIEDZENIA ZE SZCZYPTĄ SOLI kamienną, morską i kuchenną

Być solą w oku

Witać chlebem i solą

Czapką, papką i solą ludzie ludzi niewolą

Ja nie z soli, ani z roli, ale z tego co mnie boli

Nasyp mu soli na ogon

Przymierze soli

Sól ziemi

Spożyć czyjąś sól

Zmienić się w słup soli

Zjesz beczkę soli, nim poznasz do woli


Jan brzechwa s l
Jan Brzechwa kamienną, morską i kuchennąSól

 • - Mam dla pana bajkę.        - Nową? - Całkiem nową, daję słowo. Był raz sobie pewien król.        Król pieniędzy dużo zebrał I powiedział: - Kupię sól,        Nie chcę złota ani srebra. Cóż jest ziemny metal wart?        Ja chcę ulżyć ludzkiej doli. Proszę państwa, to nie żart,        Kupię soli, dużo soli. Sól zastąpić może śnieg,        Sól do potraw ludziom służy, Kupię soli, jakem rzekł,        I nie będę zwlekał dłużej.

 • Wnet się zaczął soli skup        Nie widziany do tej pory, Sprowadzono z solnych żup        Pełne wory do komory. Obok wora stanął wór        I wciąż nowe przywożono, Przywożono z dolin, z gór,        Choć za sól płacono słono. Kiedy był już pełny skład,        A król zasiadł do obiadu, Nagle deszcz ulewny spadł,        Woda wdarła się do składu. Rozpuściła całą sól        I do morza odpłynęła. Długo płakał stary król        Nad zagładą swego dzieła. Strumień słonych jego łez        Pochłonęła woda słona - I tu był królestwa kres.        I tu bajka już skończona.

 • O przepraszam! Pan pozwoli... Przecież brak tej bajce soli!


Koniec
KONIEC kamienną, morską i kuchenną

 • Dziękujmy za uwagę


ad