Kad n rvaro i gymnasieskolan birger sj berggymnasiet
Download
1 / 13

Ökad närvaro i gymnasieskolan Birger Sjöberggymnasiet - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Ökad närvaro i gymnasieskolan Birger Sjöberggymnasiet. Modellområde Vänersborg Birger Sjöberggymnasiet. Ambition Eleverna mår bättre Lusten att lära ökar Elevernas studieresultat förbättras. Modellområde Vänersborg Birger Sjöberggymnasiet. Mål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ökad närvaro i gymnasieskolan Birger Sjöberggymnasiet' - carol-swanson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kad n rvaro i gymnasieskolan birger sj berggymnasiet
Ökad närvaro i gymnasieskolan Birger Sjöberggymnasiet


Modellomr de v nersborg birger sj berggymnasiet
Modellområde VänersborgBirger Sjöberggymnasiet

Ambition

 • Eleverna mår bättre

 • Lusten att lära ökar

 • Elevernas studieresultat förbättras


Modellomr de v nersborg birger sj berggymnasiet1
Modellområde VänersborgBirger Sjöberggymnasiet

Mål

Den oanmälda frånvaron försvinner utan att den anmälda frånvaron ökar


Modellomr de v nersborg birger sj berggymnasiet2
Modellområde VänersborgBirger Sjöberggymnasiet

Utgångsläge i genomsnitt på hela skolan

 • Oanmäld frånvaro läsåret 09-10, 7,54%,

 • Klass med lägst 1,4%

 • Klass med högst 29,1%

 • Anmäld frånvaro 12,55%


Rutin vid oanm ld fr nvaro
Rutin vid oanmäldfrånvaro

 • Vid första till tredje tillfället – (med tillfälle menas den oanmälda frånvaron en elev har under en dag)En lektion - Elevens ämneslärare kontaktar vårdnadshavare och meddelar studiehandledaren.

 • Flera lektioner eller hel dag – Studiehandledaren eller den lärare arbetslaget utser kontaktar vårdnadshavare för att informera om frånvaron.

 • Studiehandledaren dokumenterar.


Rutin vid oanm ld fr nvaro1
Rutin vid oanmäld frånvaro

 • Vid upprepad frånvaro (fjärde tillfället)Studiehandledaren kallar till möte på skolan (planeringskonferens), för att tillsammans med elev och vårdnadshavare upprätta en handlingsplan. Före mötet kontaktar studiehandledaren elevhälsan. Studiehandledaren ansvarar för dokumentationen.

 • Vid fortsatt upprepad frånvaro (sjunde tillfället sammanlagt).Studiehandledaren informerar Rektor som kallar till möte. Kallelsen skickas två veckor före mötet så att skolkurator först hinner göra en social kartläggning. Handlingsplanen utvärderas.

 • Oro för frånvaro kvarstårRektor kallar till ett nytt möte.

 • Ärendegången kan påskyndas om behov finns.


Rutin vid upprepad anm ld fr nvaro
Rutin vid upprepad anmäldfrånvaro

 • Vid fortsatt upprepad anmäld frånvaro

 • Efter sjätte tillfället under 90 dagar kontaktar studiehandledaren vårdnadshavaren och rapporterar till skolsköterskan. Studiehandledaren dokumenterar.

 • Efter sjunde tillfället kräver studiehandledaren in läkarintyg som lämnas till skolsköterskan.

 • Vid sammanhängande frånvaro längre än en vecka krävs läkarintyg, vilket lämnas till skolsköterskan.

 • Vid fortsatt upprepad anmäld frånvaro

  Rektor kallar till möte.


Rutin vid ledighet
Rutin vid ledighet

Vid all ledighet skall ansökan lämnas in.

Om elev önskar ledighet längre än tre dagar gäller följande:

- Ansökan ska lämnas in minst två veckor före det att eleven behöver få besked om att ledigheten beviljas eller inte.

- Studiehandledaren beslutar om ledigheten ska beviljas eller inte och meddelar eleven beslutet.


Skollagen
Skollagen

Nya skollagen 15 kap

Elevers närvaro och information om frånvaro

16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Om eleven fyllt 18 år kontaktas eleven, inte vårdnadshavaren.


Information uppf ljning rutiner
Information, uppföljning rutiner

Rektor/ gymnasiechef

 • Vid läsårsstart information till all personal om resultat och ev. uppdateringar i rutinerna.

  Rektor

 • Diskussion på APT om resultat

 • Målformulering

 • Uppföljning av resultat

  Lärare

 • Information på första föräldramötet

 • Information på första utvecklingssamtalet

  Administration

 • Information i ABC och på hemsidan

 • Lämnar rapporter till rektor två gånger per termin

  Elevhälsa

 • Rapporterar till rektor om tveksamheter finns

 • Uppföljning på klasskonferens


Positiva effekter
Positiva effekter

 • Den oanmälda frånvaron har gått från 7,54% - 3,15%

 • Lättare att ta tag i problemen när frånvaron anmäls

 • Åtgärderna har gett effekt då frånvaron stadigt minskat

 • Lärarna registrerar frånvaro till (nästan) 100%

 • Rektorerna har koll på om lärarna registrerar

 • Åtgärder har vidtagits i klasser där många har hög frånvaro

 • Resultatet kan också tyda på att det skett en viss attitydförändring hos lärarna

 • Den totala frånvaron har minskat och om man tar bort ledigheter är den totala frånvaron inte större än den är på många arbetsplatser

 • Målet var att få bort skolket utan att den anmälda frånvaron ökade, vi är på god väg
ad