a globaliz ci
Download
Skip this Video
Download Presentation
A globalizáció

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

A globalizáció - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

A globalizáció. Mi a globalizáció?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A globalizáció' - carol-matthews


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mi a globaliz ci
Mi a globalizáció?

A világ kultúrájának, gazdaságának és infrastruktúrájának integrációja és demokratizálódása, amely a transznacionális beruházások, az információs és kommunikációs technológiák gyors elterjedése, és a szabad piacnak a lokális, regionális és nemzetgazdaságokra gyakorolt hatása révén megy végbe.

mi a globaliz ci1
Mi a globalizáció?
 • A globalizáció, mint fogalom, egyesülést, eggyé válást, valamilyen, a maga belső elvei alapján kialakított egységes felépítettség létrejöttét jelenti.
 • A globalizáció fogalom alatt elsősorban a világ gazdasági rendszereinek összefonódási folyamatát értjük.
 • A globalizáció államtani oldalról nemzetközi integrációt, szabványosodást jelent, mind a gazdaság szereplőire, mind az állampolgárokra nézve.
a globaliz ci kialakul sa
A globalizáció kialakulása

Mivel a globalizációt tekinthetjük a globalizációs folyamatok gyűjtőneveként, így ezen folyamatok kialakulásától beszélhetünk róla.

Ilyen folyamatok lehetnek:

 • az ipar kialakulása
 • az infrastruktúra fejlődése
 • az internet elterjedése,
 • az angol nyelv világnyelvvé válása (kulturális globalizáció)

Ebből következik, hogy nem lehet egy pontos évszámot generálni a globalizáció kialakulásához.

a globaliz ci k vetkezm nyei
A globalizáció következményei

Előnyei:

A globalizáció hatásai sokrétűek.

A globalizáció erősíti a funkcionális és transznacionális kapcsolatokat, valamint sokoldalú együttműködési hálózatok kialakítását a világgazdaságban. Ösztönzi bizonyos normák, szabályok, tevékenységek és intézmények hasonlóvá vagy azonossá válását különböző országokban és térségekben.

Segítette a gazdasági transznacionalizálódás a magyar gazdaság modernizálódását, fejlődését is.

Az Egyesült Államok, a nyugat-európai országok, Japán és más, iparilag fejlett országok, Kelet- és Dél-Ázsia egyes államai, a tőkeerős vállalatok, mindenekelőtt a transznacionális társaságok, a rugalmasan alkalmazkodni képes kis- és középvállalatok, a kutatás és fejlesztés (K+F) terén élen járók, a nemzetközi pénzvilág hatalmasságai, a magasan képzett munkaerő a folyamatok fő haszonélvezői.

a globaliz ci k vetkezm nyei1
A globalizáció következményei

Hátrányai:

A transznacionális társaságok által közvetített szerkezeti és szervezeti változások, a liberalizálás, a műszaki fejlődés és a verseny egyes következményei, különösen azokban az országokban, amelyek nem voltak képesek belső gazdasági problémáik megfelelő kezelésére, növelték a szegénységet, az egyenlőtlenségeket, gyengítették a nemzeti intézményeket, még nehezebb helyzetbe hozták az alacsony hatékonyságú állami szektort, illetve az ott dolgozókat, s általában a nehezen alkalmazkodó vállalatokat.

A világ nagy térségei közül az említett változások különösen súlyos problémákat okozott Afrikában, Latin-Amerikában, a volt szocialista országok többségében. A nemzetköziesedés és a globalizáció folyamata hozzájárult a jövedelemelosztás egyenlőtlenségének növekedéséhez nemzetközi méretekben, s az államok keretei között is.

a fogyaszt si szok sok megv ltoz sa
A fogyasztási szokások megváltozása
 • A fogyasztási  szokások  globalizálódásában  nagy szerepet játszott a tömegkommunikáció.Jelentősen meggyorsult, tömegméretűvé és globálissá vált a nemzetközi információáramlás. Az életstílus, a fogyasztási szokások közeledtek azokhoz a nemzetközi formákhoz, amelyeket a tömegkommunikáció és a globalizálódó kiskereskedelmi, szuper- és hipermarkethálózatok közvetítenek. Ezek korábban először a lakosság magasabb jövedelmű rétegeihez jutottak el. A globalizálódott tömegkommunikáció révén azonban igen széles rétegek fogyasztási szokásait lehet befolyásolni a fejlett ipari országok tömegkultúrájának olcsó termékei, a globális hirdetési kampányok és az internet segítségével.
a globaliz ci fok nak m r se
A globalizáció fokának mérése

A Kearney-féle globalizációs index négy pillére a globalizáció négy területét veszi nagyító alá, majd összegez:

 • Gazdasági globalizáció: meghatározó mutatói az exportált és importált áruk és szolgáltatások aránya a GDP-hez képest, valamint a hazai és világpiaci árak konvergenciája
 • Pénzügyi globalizáció: külföldrõl és külföldre irányuló tõkebefektetések és jövedelmek áramlása a GDP arányában
 • Személyes kapcsolatok globalizációja: külföldrõl érkezõk és külföldre utazók aránya az ország népességéhez viszonyítva. Egy fõre esõ nemzetközi telefonhívások percei. Külföldi átutalások aránya a GDP-hez képest
 • Technológiai globalizáció: az internethasználók, hostok és a biztonságos szerverek számának egy fõre vetített adatai.
a globaliz ci ellenes mozgalmak
A globalizáció-ellenes mozgalmak
 • Céljuk: Vélekedésük szerint a jelenlegi gazdasági globalizáció a gazdag országokat szolgálja, egyre vagyonosabbá teszi őket, miközben a fejlődő országok nem, vagy alig profitálnak csak belőle, még jobban lemaradnak. Eközben tönkremegy a környezet, sérülnek az emberi jogok, lokális válságok robbanhatnak ki a transznacionális vállalatok tevékenysége folytán. A folyamatot szerintük irányító szervezetek a Világkereskedelmi Szervezet (WTO), a Világbank, és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) pedig antidemokratikusak, nem elszámoltathatóak, és vezetőik érdekeit szolgálják. A radikálisabbak szerint a kapitalizmus úgy ahogy van rossz, és el kellene törölni.
ad